Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Eseročka ešte neexistuje. Na koho účet treba vložiť vklad?

31.10.2013, 14:00 | Zuzana Kollárová | © 2013 News and Media Holding

Od prvého decembra sa pri zakladaní eseročiek má skladať základné imanie spoločnosti na osobitný účet v banke. Len formálne splatenie peňažného vkladu už nebude možné. Otvorenou vecou je však dnes to, koho to bude účet.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy

s.r.o.

Eseročka ešte neexistuje, spoločníci len podpísali zakladateľskú alebo spoločenskú zmluvu. Bude vklad vložený na účet spoločníka? Kto uzatvorí s bankou zmluvu o vedení účtu?

Majiteľ účtu

Na koho účet treba vložiť vklad , to zo schválenej novely Obchodného zákonníka, ktorá to upravuje, jasné nie je.

Ustanovenie novely ukladá správcovi vkladu povinnosť zriadiť osobitný účet. Správca však nemusí byť nevyhnutne jeho majiteľom. Ministerstvo spravodlivosti predpokladá, "že v praxi pôjde v drvivej väčšine prípadov o bežné účty, ktorých majiteľmi budú správcovia vkladov s tým, že sa následne po vzniku spoločnosti transformujú na firemný účet."

Ako je to teraz

V minulosti sa stávalo, že banky nechceli otvárať účty na "kvázi" subjekty, teda spoločnosti, ktoré síce boli založené avšak ešte neboli zapísané do registra.

V súčasnosti je bežnou praxou napríklad v UniCredit Bank Slovakia, že na základe predloženia spoločenskej zmluvy, prípadne zakladateľskej listiny, respektíve notárskej zápisnice o založení spoločnosti správcom vkladu zriadi banka účet, kde správca vkladu vloží potrebnú sumu.

Banka potom vystaví správcovi potvrdenie o vklade na účte, ktorým sa on potom preukáže na Obchodnom registri. Po vystavení a predložení výpisu z registra banka za prítomnosti konateľa s. r. o. tento účet upraví a doplní o ďalšie náležitosti a dáta vyplývajúce z Obchodného registra.

"Ide napríklad o IČO, zriadi sa podpisový vzor k účtu a nastaví sa poplatkový plán podľa toho, aký typ účtu, balíka služieb sa zvolí. Od tohto momentu môže s vkladom na účte a s účtom disponovať jeho konateľ a ďalší oprávnení podľa podpisového vzoru," vysvetľuje mechanizmus v UniCredit Bank Slovakia jej hovorkyňa Zuzana Ďuďáková.

Tatra banka umožňuje budúcim firmám pred vznikom otvoriť si účet Základného imania. "Banka po predložení dokladov preukazujúcich založenie spoločnosti spíše s klientom zmluvu o otvorení bežného účtu bez balíka služieb. Pracovník pobočky klienta zároveň upozorní, že na účet Základného imania nesmú byť do vzniku firmy poukazované iné platby ako splátky základného imania, pretože ide o účet založenej, ale doteraz nevzniknutej spoločnosti, ktorý nemôže byť až do predloženia výpisu z registra použitý na obchodovanie," pripomína hovorkyňa Tatra banky Marína Masárová. Klient po vzniku firmy musí predložiť banke doklad, ktorý to potvrdzuje do 90 dní od dátumu otvorenia účtu.

Každá novozaložená spoločnosť musí mať určeného správcu vkladu, ten uzatvorí s  bankou zmluvu o vedení osobitného účtu slúžiaceho pre vklad základného imania. Tak to funguje v Československej obchodnej banke. "Poplatok za zriadenie účtu si banka neúčtuje. Rovnako tak ani za potvrdenie preukazujúce splatenie peňažných vkladov," vysvetlila hovorkyňa Československej obchodnej banky Zuzana Eliášová.

Začínajúci podnikatelia si môžu vo VÚB banke založiť bežný účet pre spoločnosť pred jej vznikom. "Banka zriadi účet na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, respektíve zakladateľskej listiny predloženej správcom vkladu, ktorý je do vzniku spoločnosti majiteľom účtu. Disponovať s účtom je možné hotovostnou alebo bezhotovostnou formou, konštatovala hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová.

Čo bude po 1. decembri

Správca vkladu založí účet eseročky v banke. O týždeň na to súd zapíše spoločnosť do registra. Musí potom podnikateľ založiť účet už existujúcej spoločnosti, na ktorý potom prevedie peniaze základného imania z vkladového účtu a ten sa potom zruší? Alebo sa vkladový účet pretransformuje na účet už existujúcej spoločnosti? Čo to všetko bude stáť?

"Pôvodný účet, založený pre potreby vloženia vkladu pre účely registrácie s. r. o. sa po zriadení spoločnosti doplní o ďalšie náležitosti a zároveň mu je nastavený poplatkový kód podľa toho, pre aký typ balíka služieb, účtu sa podnikateľ rozhodne. Teda číslo účtu zostáva nezmenené, mení sa len jeho názov a osoby, ktoré sú oprávnené s účtom disponovať a poplatkový plán," dopĺňa Z. Ďuďáková z UniCredit Bank.

Tatra banka neúčtuje poplatok za otvorenie alebo založenie tohto účtu. "Účet Základného imania po predložení výpisu z Obchodného registra nie je potrebné zrušiť. Banka klientovi ponechá pôvodný účet aj s pôvodným číslom účtu, pričom umožní klientovi zadefinovať si ďalšie služby k bežnému účtu," konštatovala Marína Masárová z Tatra banky.

V  prípade, ak si novovzniknutá spoločnosť otvorí podnikateľský účet v  ČSOB, poplatok za zrušenie takéhoto účtu nebude spoplatnený. "Novovzniknuté spoločnosti využívajú Podnikateľské konto bez poplatku za vedenie prvé 3 mesiace, prípadne 6 mesiacov, ak si majiteľ otvorí účet aj pre osobné financie," doplnila hovorkyňa ČSOB Zuzana Eliášová.

Po zápise do obchodného registra sa účet vo VÚB transformuje na klasický bežný účet. Zruší sa zmluva o bežnom účte pre spoločnosť pred jej vznikom a podpíše sa nová zmluva o bežnom účte. Číslo účtu sa však nemení. S transformáciou nie sú spojené žiadne poplatky, dodala Alena Walterová z VÚB banky.

Čo s vkladom v banke?

S peňažnými prostriedkami zo splatených peňažných vkladov alebo ich časti vedenými na osobitnom samostatnom účte v banke nebude možné nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne.
Výnimky sa ale týkajú:

  • platenia nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
  • vrátenia peňažného vkladu alebo jeho časti a úrokov

Ako sa vyhnúť vloženiu vkladu na účet v banke

Spoločnosti, ktoré budú založené pred 1. decembrom 2013 (stačí podpísať zakladateľskú alebo spoločenskú zmluvu) a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bude podaný najneskôr do 28. februára 2014, nemusia vkladať imanie na osobitný účet v banke. Umožňuje to prechodné ustanovenie v novele.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy s.r.o.