Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Firma predáva apartmán občanovi. A čo DPH ?

15.10.2019, 04:55 | Ing. Tomáš Ráno, daňový poradca, SOLIDITA

Akciová spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, nadobudla v r. 2009 apartmán, ktorý bol v tom istom roku aj skolaudovaný. Nadobudla ho za účelom prenájmu, pričom na vstupe si uplatnila celú DPH. Teraz po desiatich rokoch má spoločnosť záujem tento apartmán predať občanovi – fyzickej osobe, neplatiteľovi DPH. Ako má firma postupovať pri vystavovaní faktúry? Má vystaviť daňový doklad s DPH občanovi a firma DPH odvedie štátu? Alebo firma vystaví faktúru bez DPH a DPH odvedie z účtovnej hodnoty? A ako postupovať v prípade predaja apartmánu platiteľovi DPH?

  • Tlačiť
  • 0

Pokiaľ ide o predaj apartmánu, tak pre posúdenie, či treba tento predaj zdaniť, alebo oslobodiť od DPH, treba urobiť časový test. To znamená, že treba skúmať, či dodanie tejto nehnuteľnosti bolo uskutočnené po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby.

Na základe vami uvedených údajov vyplýva, že horeuvedený časový test je splnený a teda oslobodenie od DPH sa uplatní. Od roku 2019 bola schválená novela zákona o DPH, ktorou sa zakázala možnosť rozhodnúť sa, či takýto predaj po 5 rokoch bude oslobodený, alebo nie. Táto možnosť rozhodnutia sa zakázala v prípade predajov stavieb určených na bývanie, bytu a jednotlivého apartmánu.

Predajca vo vyššie popisovanom prípade musí predaj apartmánu oslobodiť od DPH, čiže na faktúre nebude uvedená DPH. Toto platí aj vtedy, keby predával apartmán platiteľovi DPH, neplatiteľovi DPH, aj občanovi - nezdaniteľnej osobe.

To potom znamená, že platí zmena účelu použitia investičného majetku podľa § 54 zákona o DPH a teda predajca musí vrátiť časť odpočítanej dane na vstupe, ktorú si uplatnil pri kúpe uvedeného apartmánu. Postup výpočtu tejto sumy DPH, ktorú musí platiteľ vrátiť štátu v poslednom zdaňovacom období roka, v ktorom dôjde k predaju apartmánu, je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy apartmán, DPH, poradňa, predaj nehnuteľnosti, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)