Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Koniec podnikania. Ako previesť budovu a neodpísanú technológiu

16.11.2015, 05:40 | Ing. Tomáš Ráno, konateľ, audítor a daňový poradca

Som živnostníčka, platiteľka DPH a dosiahla som dôchodkový vek. Vlastním ešte nedoodpisovanú technologickú nehnuteľnosť, ktorá bola obstaraná v r. 1993 a technologickú časť z roku 2003, t. j. kedy neexistovala. Počas prevádzkovania živnosti sa na uvedenom nehmotnom majetku robila bežná technická údržba a oprava, kde už bola neskôr uplatňovaná aj DPH. K 31.12.2015 by som chcela ukončiť podnikanie, v ktorom by pokračoval môj syn. Ako mám postupovať so zostatkovou hodnotou nehmotného majetku aj z pohľadu DPH? Pri ukončení živnosti k 31.12. je ešte možnosť odpočtu ročných odpisov, alebo až v prípade ukončenia živnosti dňom 1.1.2016? Zvažujem takisto možnosť darovať firmu synovi, otázne je, čo by to pre neho znamenalo z pohľadu daňovej povinnosti. Aký by bol postup, keby som si majetok vyradila z podnikania, a potom ho prenajímala ako nepodnikajúca fyzická osoba synovi?

  • Tlačiť
  • 0

V čase obstarania nehnuteľnosti ste postupovali podľa zákona č.222/1992 o DPH a počas obstarania technologickej časti ste postupovali podľa zákona č.289/1995 o dani z pridanej hodnoty.

Pokiaľ chcete teraz previesť (predať)  nehnuteľnosť a jeho technologickú časť na iný subjekt, tak z pohľadu DPH platí ustanovenie §38 ods.1. zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty. 

V ňom je uvedené, že dodanie nehnuteľnosti, ktorú spomínate, môže byť oslobodená, nakoľko ubehla 5-ročná doba od kolaudácie. Ale pokiaľ v priebehu vlastníctva nehnuteľnosti  na náklady súvisiace s nehnuteľnosťou, ako napríklad na opravy, údržbu, bola odpočítaná  DPH na vstupe, tak dodanie takejto nehnuteľnosti nebude oslobodené od DPH. Znamená to, že táto DPH z predajnej ceny sa musí odviesť v momente predaja.

Daňové odpisy na majetok za rok 2015 sa  vo vašom prípade budú dať uplatniť podľa §22 ods.11 zákona č.595/2003 o dani z príjmov,  a to vtedy, ak ku dňu  31. 12. 2015 budete mať  ešte  tento majetok v obchodnom majetku.

Pokiaľ firmu darujete dňa 1. 1. 2016, tak k 31.12.2015 musíte ešte vy ako pôvodný, resp. prvý vlastník urobiť účtovnú závierku a daňové priznanie za rok 2015. Od 1. 1.2016 táto povinnosť prechádza na syna.

Pokiaľ by ste vyradili majetok z podnikania a následne by ste takýto majetok prenajímali, tak by ste už vykazovali príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa §6 ods. 3.zákona o dani z príjmov. Už to teda nebudú  príjmy zo živnosti podľa §6. ods.1, písm. b.) zákona o dani z príjmov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)