Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

25.07.2012, 05:00 | Mgr. Nina Klocoková, advokátska koncipientka bnt

Inštitút je zakotvený v pracovnom práve až od novely účinnej od 1. septembra 2011

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 2

Zamestnávateľ končí pracovný pomer so zamestnancom, ktorý mal v pracovnej zmluve z roku 2010 uvedenú konkurenčnú doložku. Pri skončení pracovného pomeru uzatvorili dohodu, kde sa zamestnávateľ zaväzuje vyplatiť mzdové nároky z toho vyplývajúce. Ako majú byť tieto nároky vyplatené. Hneď pri skončení pracovného pomeru alebo po skončení každý mesiac do konca jedného roka?

Zo zadania nie je možné posúdiť platnosť konkurenčnej doložky resp. dohody uzavretej medzi zamestnancom a zamestnávateľom pri skončení pracovného pomeru. Radi by sme však upozornili na skutočnosť, že konkurenčná doložka po skončení pracovného pomeru v pracovnej zmluve je inštitút zakotvený v pracovnom práve až od novely Zákonníka práce účinnej od 1. septembra 2011.

Podľa súčasnej právnej úpravy § 83a Zákonníka práce je peňažná náhrada za nekonkurovanie bývalému zamestnávateľovi splatná vo výplatnom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy, a to za predchádzajúce mesačné obdobie.

Ak bol teda výplatný termín napr. 15. deň v mesiaci a pracovný pomer zamestnanca skončil 30. júna 2012, zamestnávateľ bude povinný bývalému zamestnancovi po dobu 12 mesiacov po skončení jeho pracovného pomeru vyplácať mesačne najneskôr k 15. dňu v mesiaci dvanástinu dohodnutej peňažnej náhrady, prvú dvanástinu teda bývalý zamestnanec dostane najneskôr 15. augusta 2012 a poslednú najneskôr 15. júla 2013.

Upozorňujeme, že aktuálne znenie Zákonníka práce umožňuje, aby si zamestnanec a zamestnávateľ dohodou upravili splatnosť peňažnej náhrady za nekonkurovanie bývalému zamestnávateľovi ako aj počet čiastkových plnení odlišne od vyššie uvedenej zákonnej úpravy, napríklad aj tak,  že zamestnávateľ vyplatí bývalému zamestnancovi celú peňažnú náhradu jednorazovo.

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Photodisc

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 2

Tagy poradňa, právna poradňa