Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Konkurz alebo reštrukturalizácia

03.09.2012, 12:00 | Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., advokát bnt

Pri reštrukturalizácii na rozdiel od konkurzu sa pokračuje v podnikaní ďalej

  • Tlačiť
  • 0

Som spoločníkom a zároveň konateľom s.r.o, ktorá dováža a predáva plastové okná a žalúzie. V biznise úspešne pôsobím už viac ako 10 rokov. V súčasnosti sa dostávam do zložitej situácie. Viacero mojich zákazníkov mi z rôznych príčin nevie alebo nechce zaplatiť za dodaný tovar. Súčasne na mňa tlačia moji hlavní dodávatelia, prenajímateľ priestorov ako aj banka, ktorá mi poskytuje kontokorent. Som presvedčený, že dodávam kvalitu, zákaziek mám stále dostatok, každým rokom rastiem. Dole ma tlačia moji neporiadni zákazníci. Jeden známy mi poradil skúsiť reštrukturalizáciu. Je to niečo iné ako konkurz? Môžem v rámci konkurzu znížiť svoje dlhy a pokračovať v podnikaní? Je pre mňa reštrukturalizácia výhodnejšia?

V podobnej situácii ako je Vaša spoločnosť sa dnes ocitá veľa podnikateľov, najmä z dôvodu tzv. druhotnej platobnej neschopnosti, keď spoločnosť nevie splatiť svoje záväzky z dôvodu, že jej nesplácajú pohľadávky jej odberatelia.

Základným rozdielom medzi reštrukturalizáciou a konkurzom podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii („ZKR“) je v tom, že v konkurze správca ukončí prevádzku a speňaží všetok majetok spoločnosti, pričom v reštrukturalizácii spoločnosť po dohode s veriteľmi uzavretej vo forme reštrukturalizačného plánu, ktorý je potvrdený súdom, pokračuje ďalej v podnikaní. Takáto dohoda najčastejšie obsahuje posun lehoty splatnosti záväzkov spoločnosti a ich celkové zníženie. Rovnako sa však stretávame s poskytnutím nového úveru, predajom podniku, či vstupom nového investora do spoločnosti.

V prvom rade je potrebné preskúmať, či Vašej spoločnosti v zmysle ZKR hrozí úpadok, alebo či už v úpadku je. Skúmanie úpadku ako aj možnosť reštrukturalizácie Vám pomôže rozhodnúť správca, ktorého si samostatne, alebo po dohode s veriteľmi, vyberiete zo zoznamu správcov zverejneného ministerstvom spravodlivosti SR. Správca vypracuje reštrukturalizačný posudok, v ktorom reštrukturalizáciu odporučí, alebo nie.

Podmienky vstupu do reštrukturalizácie a jej priebeh definuje ZKR. Podmienkami na vstup do reštrukturalizácie sú, že: (i) spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť a má viac ako jedného veriteľa, (ii) spoločnosti hrozí úpadok, alebo je v úpadku, (iii) možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku spoločnosti, (iv) v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnenie predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov ako v prípade konkurzu.

Z Vami popísanej situácie je zrejmé, že Spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť a má viac ako jedného veriteľa. Na preskúmanie ostatných podmienok vstupu do reštrukturalizácie by sme potrebovali viacej informácii.

Výhodnosť reštrukturalizácie oproti konkurzu vidíme nielen pre Vás, ale aj Vašich dodávateľov, zamestnancov, banku a aj ostatných veriteľov najmä v tom, že ak bude úspešná a budete naďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti, nestratia oni zákazníka pre svoje produkty, dobrého klienta, či zamestnávateľa a dosiahnu väčšie uspokojenie svojich pohľadávok ako keby Vašu spoločnosť „poslali“ do konkurzu.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Vlado Benko

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa, s.r.o.

Diskusia (0 reakcií)