Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Kúpa nehnuteľnosti od firmy v konkurze

18.06.2012, 05:00 | JUDr. Martin Provazník, advokát bnt

Zákon správcovi úpadcu neukladá povinnosť odpovedať na korešpondenciu tretích osôb

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Mala by som záujem o odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti, ktorá je už niekoľko rokov v konkurze. Správkyni konkurznej podstaty som poslala žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, ale nedostala som žiadnu odpoveď. Chcem sa teda opýtať, aký je možný ďalší postup? Je správkyňa povinná majetok odpredať alebo aspoň zaslať vyjadrenie k mojej žiadosti?

Zákon uvádza, že správca úpadcu môže speňažiť nehnuteľnosť podliehajúcu konkurzu len dražbou. Sú síce určité výnimky, ale tie sa týkajú len ak nehnuteľnosť kupujete ako súčasť podniku alebo časti podniku. Podľa zákona sa oznámenie o začatí dražby uverejňuje v registri dražieb najmenej 30 dní pred začatím dražby. Oznámenie o dražbe je dražobník tiež povinný bez zbytočného odkladu zaslať aj ministerstvu na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Zákon správcovi úpadcu neukladá povinnosť odpovedať na korešpondenciu tretích osôb. V prípade, ak ste zároveň veriteľ, či člen veriteľského výboru, viete si lepšie domôcť spolupráce, resp. komunikácie so správcom úpadcu.

Vo Vašom prípade Vám odporúčam sledovať register dražieb a obchodný vestník, prípadne požiadať správcu o informáciu kedy bude nehnuteľnosť dražená.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)