Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Minerálna voda na pracovisku ako výdavok

02.08.2017, 05:00 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Zamestnávateľ chce celoročne poskytnúť pre zamestnancov minerálnu vodu na pracovisku, do kancelárií, kde zamestnanci vykonávajú rôzne administratívne práce. Môže zamestnávateľ uviesť nákup minerálnej vody do daňovo uznateľných nákladov nákup, pričom aj v internej smernici uvedie, že na jeden deň pre jednu osobu poskytne napríklad jeden liter. Alebo pri výkone ktorých prác bude poskytnutie minerálky nedaňovým výdavkom? Údajne je možné zahrnúť do daňových výdavkov minerálne vody len tam, kde zamestnanci vykonávajú rôzne fyzicky namáhavé práce, ako sú napríklad pracovníci na stavbe a podobne. Ako je to pri odpočte DPH?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Rozumieme, že v predmetnom prípade nejde o  o nákup minerálnych vôd v rámci poskytovania vhodného nápoja pri zabezpečovaní stravovania. Rovnako chápeme, že v rámci vašich podnikateľských priestorov máte zabezpečený prístup k bežnej pitnej vode z verejnej vodovodnej siete.

V súlade s §19 ods. 2 písm. c) bod 1 Zákona o dani z príjmov je za daňové výdavky možné považovať výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk, ktoré  je zamestnávateľ povinný zabezpečiť len v zákonnom stanovených prípadoch, napr. v súlade so Zákonom o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Zákona o BOZP“), Zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a  Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len „Vyhláška“).

Chceli by sme upozorniť, že v súlade s §6 ods. 3 písm. b)  Zákona o BOZP platí, že zamestnávateľ je povinný bezplatne  zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny. Upozorňujeme, že zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

Berte prosím však na vedomie, že na zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov zväčša postačuje napr. aj prístup k bežnej pitnej vode z verejnej vodovodnej siete v priestoroch miesta výkonu práce.

Okrem vyššie uvedeného upozorňujeme, že v súlade s §7 Vyhlášky platí povinnosť zabezpečiť pitnú vodu zamestnávateľom pre zamestnanca napr. pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok, poskytnúť nápoje navyše, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych nápojom pri práci na vonkajších pracoviskách počas mimoriadne teplých dní (nad 30°C ), resp. pol litra teplého nápoja počas pracovnej zmeny pri dlhodobej práci na vonkajších pracoviskách počas chladných dní (pod 4°C). Takouto pitnou vodou sa rozumie aj  voda balená do spotrebiteľského balenia.

Zo znenia vašej otázky usudzujeme, že ide o prácu v bežnej „administratíve“, t.j. vyššie uvedené povinnosti vám nevznikajú. Berúc do úvahy vyššie uvedené máme zato, že v predmetnom prípade nejde o daňový výdavok. 

Rovnako zastávame názor, že vo vami prípade nie je možný odpočet DPH, keďže ide o obstaranie minerálnej vody na osobnú spotrebu vašich zamestnancov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)