Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Môže agentúra za sprostredkovanie práce brať poplatok?

31.05.2016, 05:00 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Chcel by som ísť pracovať do zahraničia cez agentúru. Všade sa píše, že agentúra nemôže vopred vyberať poplatok za sprostredkovanie zamestnania a ani iné poplatky. Preveroval som si však viaceré agentúry, každá z nich vyberala vopred poplatok od 300 do 500 eur. Za všeličo možné – napríklad za poradenský servis. V akom prípade môžu takéto agentúry vyberať poplatky a za čo? Kto má preverovať tieto agentúry?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu upravuje zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a, okrem iných,  aj živnostenský zákon. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť oprávnenie.

Zákon hovorí o tom, že sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda má  obsahovať názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, dĺžku trvania zamestnania, druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky, spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Agentúra podľa zákona nesmie vyberať poplatky za sprostredkovanie zamestnania od uchádzača – občana, ale len od toho, pre koho zamestnanca sprostredkúva. Občan sa musí uistiť, že zmluva, ktorú s agentúrou uzatvára, je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a obsahuje všetky náležitosti.

Agentúry zvyknú s občanom uzatvoriť zmluvu, ktorá nie je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, ale podľa občianskeho alebo obchodného zákonníka. Uvedú v nej, že sprostredkúvajú napríklad aj cestu a ubytovanie, za ktoré občan zaplatí.

Na takúto zmluvu už potom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré kontroluje agentúry, nemá dosah. Ak agentúra nesplní, na čo sa zmluvne zaviazala, občan sa musí domáhať svojich práv súdnou cestou.

Ak úrad alebo ústredie dostane podnet na nezákonný postup agentúry, potom agentúru preverujú kontrolné orgány ústredia či úradu. Výsledky kontroly môžu postúpiť živnostenskému úradu, pretože ten je podľa zákona kompetentný pozastaviť živnosť alebo ju dokonca zrušiť.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)