Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Od júna sa zvýši cena gastráča

28.03.2018, 11:24 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Ministerstvo práce pripravilo zmenu stravného. Namiesto súčasných 3,38 eura by mala byť minimálna hodnota stravovacej poukážky 3,60 eura.

  • Tlačiť
  • 0

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením ministerstva práce na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za júl 2016. Pre zamestnancov (a aj živnostníkov) začali platiť vyššie sumy od 1. decembra 2016.

V januári 2018 sa opäť splnila podmienka na zvýšenie stravného. Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike mal hodnotu 105,1 percenta, čo je oproti základni o 5,1 percentuálneho bodu viac.

Stravné na pracovnej ceste

Ak vás zamestnávateľ pošle na pracovnú cestu, zo zákona máte nárok na cestovné náhrady. Namiesto stravného lístka dostanete diéty. Zamestnávateľ vás napríklad pošle na pracovnú cestu z Bratislavy do Žiliny. Výška vašich diét bude závisieť od toho, ako dlho vaša pracovná cesta bude trvať.

Neprehliadnite

Pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty sa stravné od mája zvýši zo 4,50 na 4,80 eura. Pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty porastie zo súčasných 6,70 eura na 7,10 eura. Pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty od mája porastie z 10,30 eura na 10,90 eura.

Koľko si prilepšia zamestnanci

Zmena súm stravného neovplyvňuje len výšku stravného poskytovaného na pracovnej ceste, ale aj ďalšie dôležité veličiny. Určuje aj sumu gastrolístkov zamestnancov, výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ale tiež sumu stravného, ktorú si môže živnostník dať do daňových výdavkov.

Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom zabezpečiť stravu v stravovacom zariadení. Vo väčšine prípadov to však zamestnávatelia riešia tak, že zamestnancom poskytnú stravné lístky. Nárok na gastrolístky má zamestnanec, ktorý je v práci viac ako 4 hodiny. To znamená, že ak odpracujete len štyri hodiny a menej, nárok na stravné nemáte.

Podľa Zákonníka práce musí hodnota stravného lístka predstavovať najmenej 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od mája teda bude mať zamestnanec nárok na stravný lístok minimálne v hodnote 3,60 eura (4,80 x 0,75). V súčasnosti to je minimálne 3,38 eura.

Ak zamestnávateľ vydáva zamestnancom stravné lístky, minimálnou výškou príspevku sa rozumie 55 percent hodnoty stravného lístka, čo je od mája suma 1,98 eura (3,60 x 0,55). V súčasnosti to je 1,86 eura.

Od mája môže dať zamestnávateľ na stravu maximálne 2,64 eura, čo predstavuje sumu 55 percent zo sumy 4,80 eura (v súčasnosti 2,48 eura).

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok aj nad rámec ustanovený zákon, a to zo sociálneho fondu.

Samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) si budú môcť uplatniť od mája v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 4,80 eura za každý odpracovaný deň. Ak pracujú aj cez víkend, môžu si dať do výdavkov aj stravné aj za sobotu a nedeľu.

Samozrejme, nárok na stravné máte aj v prípade pracovnej cesty do zahraničia.

Pri zahraničných pracovných cestách sa výška stravného opätovne odvíja od dĺžky pracovnej cesty mimo územia SR v danom kalendárnom dni, ale aj od základnej sadzby stravného v danej krajine. Člení sa na tri pásma. Zahraničná pracovná cesta do 6 hodín, kedy má zamestnanec nárok na stravné vo výške 25 percent zo základnej sadzby stravného. Od 6 po 12 hodín je to stravné vo výške 50 percent zo základnej sadzby stravného a nad 12 hodín je stravné v plnej výške základnej sadzby.

Prehľad základných sadzieb stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách si môžete pozrieť na stránke Slovlexu.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy gastrolístky

Diskusia (0 reakcií)