Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Odmena správcovi. Čo musí urobiť spoločenstvo vlastníkov

22.10.2015, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Aké zákonné povinnosti sa vzťahujú na spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB), ak vyplatí predsedovi SVB ročnú odmenu 200 eur. SVB nemá žiadnych zamestnancov a nie je registrované ako daňový subjekt. A aké povinnosti z tohto titulu vyplývajú predsedovi SVB, ktorý poberá aj príjmy zo zamestnania?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

V súlade s § 5 ods. 1 písm. d) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") sa príjmami zo závislej činnosti všeobecne rozumejú aj odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev.

Ak teda spoločenstvo vlastníkov bytov (ďalej len "spoločenstvo") vypláca odmenu predsedovi spoločenstva určenú zhromaždením v zmysle § 7c ods. 9 písm. k) Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ide o odmenu za výkon funkcie v orgánoch spoločenstva,  t. j. ide o príjem zo závislej činnosti. Odmenu zdaňuje spoločenstvo ako zamestnávateľ v súlade s §35 ZDP, t.j. vo forme preddavku na daň zo závislej činnosti v mesiaci vyplatenia príjmu. Štandardná lehota na odvedenie preddavkov je v súlade s §35 ods. 6 ZDP päť dní po dni výplaty, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa (spoločenstva) neurčí inak. 

Chceli by sme Vás upozorniť, že na účely zdravotného poistenia a sociálneho poistenia sa predmetný príjem považuje za príjem zo zárobkovej činnosti, t.j. podlieha odvodom rovnako. Na účely sociálneho poistenia by vo vašom prípade malo ísť  o nepravidelný príjem.  To znamená, že spoločenstvu vznikne povinnosť registrácie za platiteľa dane v súlade s §49a ods. 3 ZDP ako i v Sociálnej poisťovni a v príslušnej zdravotnej poisťovni. 

Pre predsedu spoločenstva je vyplatenie odmeny  príjmom zo závislej činnosti, t. j. ide o  príjem ako „zo zamestnania". 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)