Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Odvodová úľava nezamestnaných z hladových dolín nespasí

17.12.2015, 05:08 | Zuzana Kollárová | © 2015 News and Media Holding

Od 15. decembra môžu firmy dostať odvodovú úľavu na jeden rok, ak zamestnajú človeka, ktorý je v evidencii na úrade práce najmenej pol roka a má pritom trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 8

Firma bude za pracovníkov, ktorí boli pol roka v evidencii na úrade práce platiť len úrazové a garančné poistenie. Podmienkou poskytnutia úľavy je, že ide o vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a zamestnanec má trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru.

Zamestnávateľ pritom nemusí pôsobiť v najmenej rozvinutom okrese. Zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky pre odvodovú úľavu, sa tak môže zamestnať aj mimo tohto okresu. Zamestnávateľ pritom nemôže Sociálnej poisťovni dlhovať poistné.

Sociálna poisťovňa informovala, že pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery, ktoré vzniknú v roku 2015, je hraničná suma zárobku zamestnanca 552,08 eura. Táto suma platí počas 12 kalendárnych mesiacov pracovného vzťahu. Ak firma zamestná človeka z evidencie na úrade práce v roku 2016, zamestnanec môže mať mzdu najviac 574,86 eura.

Nový zákon, nové problémy

Odvodovú úľavu na dlhodobo nezamestnaného zaviedol štát už v novembri 2013. Podmienkou bolo, že nezamestnaný mal byť v evidencii na úrade práce najmenej dvanásť mesiacov. Od 15. decembra sa rozšírila skupina zamestnancov s odvodovou úľavou. Nižšie odvody platí firma na toho zamestnanca, ktorý je v evidencii 6 mesiacov.

Podmienkou poskytnutia úľavy je, že ide o vznik buď pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a že zamestnanec má trvalý pobyt v okrese, kde miera nezamestnanosti presahuje stanovené hranice. Okrem toho jeho príjem nemôže presiahnuť 67 % priemernej mesačnej mzdy.

Nová odvodová úľava sa od polovice decembra tohto roka týka dvanástich okresov. Najmenej rozvinuté okresy sú také, v ktorých je nezamestnanosť vyššia ako 1,6-násobok miery evidovanej nezamestnanosti.

Na svojom webe ich má zverejniť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Úľava na odvodoch sa v 3. štvrťroku týka nezamestnaných s trvalým pobytom v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

Ak takýto zamestnanec bude chcieť byť v budúcnosti za obdobie odvodovej úľavy dôchodkovo poistený, bude si musieť za toto obdobie dodatočne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie.

V parlamente zákon o pomoci najmenej rozvinutým okresom, ktorým sa novelizoval zákon o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, kritizoval poslanec za SaS Jozef Mihál.

Podľa neho za tri roky fungovania odvodovej úľavy sa ukázalo, že žiadny zásadný význam nemá a zamestnanosť príliš nepodporila. „Nezamestnaní túto úľavu dokonca odmietajú, pretože si uvedomujú, že rok bez odvodov znamená, že ten rok sa im nezaráta do nároku na dôchodok, že nemajú nárok na nemocenské dávky a podobne, na dávku v nezamestnanosti,“ pripomenul J. Mihál.

Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti si myslí, že od tohto opatrenia nemôže vláda očakávať zásadné zlepšenie situácie v nezamestnanosti. Podľa informácie, ktoré poskytla Trendu.sk Sociálna poisťovňa odvodovú úľavu využilo približne 4 200 zamestnávateľov. Poisťovňa v roku 2014 evidovala 4 773 zamestnancov s odvodovou úľavou. Tento rok ich bolo ešte menej – 3 554.

Vláda chce tiež dotovať okresy v hladových dolinách na základe vypracovaného akčného plánu. Podľa M. Páleníka bude veľmi záležať od kvality týchto akčných plánov. Prvý pre okres Kežmarok má predložiť ministerstvo dopravy do vlády vo februári.

Podmienky úľavy

 • odvodovú úľavu na jeden rok má firma, ak zamestná človeka, ktorý je v evidencii na úrade práce najmenej pol roka a má pritom trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov,
 • pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt v nerozvinutom okrese naďalej platí podmienka vedenia v evidencii na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • takýto zamestnanec nemôže zarobiť viac ako 67 percent priemernej mzdy (v roku 2016 je to najviac 574,86 eura),
 • firma nemôže mať voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni dlh starší ako 2 mesiace,
 • odvodová úľava predčasne skončí odo dňa, keď občan prestane mať trvalý pobyt v takomto okrese. Zamestnávateľ musí zamestnanca prihlásiť na povinné sociálne poistenie v Sociálnej poisťovni a to najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnila informáciu, že ak sa občan presťahuje v priebehu mesiaca do okresu, ktorý nepatrí do zoznamu najmenej rozvinutých, úľava mu patrí za celý mesiac. Zánik nároku na uplatnenie si odvodovej úľavy musí zamestnávateľ nahlásiť do príslušnej zdravotnej poisťovne k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k zmene trvalého pobytu.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 8

Tagy nezamestnanosť, odvody