Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Oprava základu dane

25.05.2012, 05:00 | Michala Godálová, Tax assitant, Mazars, Mazars

Pri oprave musí byť použitá sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Dňa 20.3.2012 sme obdržali faktúru: "V zmysle výnosu ÚRSO č.6/2008 zúčtovávame (dobropisujeme) Vám náklady za dodávku tepelnej energie za regulačné obdobie rokov 2009-2011, v súlade s § 25, ods.1, písm. b), c) zákona 222/2004 o DPH. Dátum daňovej povinnosti (nie dátum dodania) je na faktúre 16.03.2012 a sadzba DPH je 19%.  Výška DPH 19% je -7,72 €. Pri sadzbe DPH 20% je 0,00 €. Je to tak správne?  Do odpočtu DPH účtujem -7,72 €?

V zmysle výnosu ÚRSO č.6 /2008 sa za regulačné obdobie považuje obdobie rokov 2009-2011. Po skončení regulačného roka 2011 sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú plánované a skutočné náklady započítané do cien tepla určených na roky 2009 až 2011.

V otázke sadzby DPH uvedenej na dobropise je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ Zákon o DPH“), ktorý stanovuje, že pri oprave základu dane musí byť použitá sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.

Z vyššie citovanej legislatívy vyplýva, že v prípade vystavenia dobropisu viažuceho sa k rokom 2009 až 2011 je potrebné uplatniť sadzbu DPH platnú v čase vzniku daňovej povinnosti. Vzhľadom na to, že v priebehu rokov 2009 až 2011 sa uplatňovala sadzba DPH v rôznej výške, je potrebné rozdeliť toto regulačné obdobie na:

  • obdobie rokov 2009 – 2010, kedy bola platná 19% sadzba DPH a
  • obdobie roku 2011, kedy sa uplatňovala sadzba DPH vo výške 20%.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozumieme, že daný dobropis bol vystavený správne, za predpokladu že za rok 2011 nevznikol žiaden rozdiel medzi plánovanými a skutočnými nákladmi započítanými do cien tepla resp. nevznikol nárok na preplatok.

Vychádzajúc zo Zákona o DPH, v prípade, že bola vykonaná oprava základu dane, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

V tomto prípade bol dobropis obdržaný  20.marca 2012. Mal by byť teda zahrnutý do daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2012 v sume – 7,72 EUR.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Photodisc

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) mazars_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)