Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Palivové karty aj na súkromné účely

17.07.2017, 05:00 | Ing. Tomáš Ráno, daňový poradca, audítor, SOLIDITA

Zamestnávateľ (s.r.o.) poskytne zamestnancom tzv. palivové karty, ktoré môžu využiť pri tankovaní do osobného auta na ceste do roboty a späť a aj na rôzne pracovné cesty. Majú pritom stanovenú maximálnu mesačnú sumu, ktorú môžu čerpať. Nie je nám zrejmé, či treba v tejto súvislosti treba uzatvoriť nejakú zmluvu alebo dohodu so zamestnancom, alebo či na tento účel postačuje aj interná smernica zamestnávateľa. Ako riešiť situáciu, ak by chceli zamestnanci čerpať z palivovej karty na súkromné účely, napríklad počas dovolenky. Vyplývajú z toho pre zamestnanca i zamestnávateľa nejaké daňové povinnosti? Ide o nepeňažný príjem zamestnanca? Ak by sa firma rozhodla 80 percent z ceny nakúpených pohonných hmôt zahrnúť do daňových výdavkov a 20 percent by bol nedaňovým výdavkom, bude to v poriadku?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

Pokiaľ poskytne zamestnávateľ zamestnancovi palivové karty na čerpanie PHM s tým, že sa tento benzín bude používať aj na cesty z domu do práce a späť, tak potom ide o používanie vozidla aj na súkromné cesty, čo treba zohľadniť z daňového hľadiska. 

Podľa ustanovenia §19, ods.2, písm. t) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov môžete použiť dva spôsoby zahrnutia výdavkov PHM na vozidle, ktoré sa používa aj na súkromné účely:

1. Buď použijete vami spomínaný paušálny výdavok vo výške 80 % z hodnoty nákupu. V tom prípade bude zvyšných 20% z nakúpeného benzínu pre zamestnávateľa nedaňový náklad a pre zamestnanca táto suma predstavuje nepeňažný príjem, ktorý je treba zdaniť.

2. Alebo použijete preukázateľnú výšku v závislosti od pomeru používania tohto auta na služobné účely. Taktiež je suma benzínu určená na súkromné účely pre zamestnávateľa nedaňovým nákladom a pre zamestnanca je to nepeňažný príjem.

Tento spôsob predpokladá, že sa na toto vozidlo vedie kniha (evidencia) jázd. Ak sa nevedie, tak treba z horeuvedených uznaných daňových nákladov (buď tých 80 %, alebo preukazný pomer) krátiť ešte 80 % z tejto sumy  a 20 % evidovať ako nedaňový náklad. O tejto skutočnosti hovorí ustanovenie § 19 ods.2.písm.l) bod 3.zákona o dani z príjmov. 

Dohodu so zamestnávateľom uzavrieť netreba, ale treba uviesť tento benefit do internej účtovnej smernice. Ak by zamestnávateľ poskytoval benzín aj na dovolenky, či iné súkromné jazdy, tak stále platí horeuvedený spôsob zahnutia spotreby PHM do daňových výdavkov (bod 1.alebo 2.)

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

Tagy poradňa, účtovná poradňa