Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Podmienky vzniku nároku na odchodné

03.08.2012, 05:00 | JUDr. Marek Hudec, advokát Proiuris advokáti

Právo na odchodné je predmetom premlčania, pričom lehota je tri roky

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

V roku 2006 mi bol priznaný predčasný dôchodok. Z neznalosti zákona som nepožiadala o odchodné bývalého zamestnávateľa. Od roku 2008 som nastúpila do terajšieho zamestnania. Od 2011 do 2012 som nepoberala predčasný dôchodok. V máji 2012 som požiadala o dôchodok a zároveň svoju zamestnávateľku o odchodné. Bolo mi však povedané, že som nastúpila ako predčasná dôchodkyňa a nemám nárok na odchodné.

Odpoveď na Vašu otázku dnes obsahuje samostatné ust. § 76a Zákonníka práce. Nárok vzniká za súčasného splnenia nasledovných podmienok:

 1. ide o prvé skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na dôchodok uvedený v § 76a ods. 1 ZP
 2. zamestnanec o odchodné požiada najneskôr do 10 dní po skončení pracovného pomeru
 3. pracovný pomer neskončil z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Podľa § 67 ods. 3 Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

V čase, kedy skončil Váš pracovný pomer (2005 resp. 2006) Vám v zmysle zákona (§76 ods. 5 Zákonníka práce vo vtedajšom znení) nárok na odchodné nevznikol. Je preto prirodzené, že ste oň nežiadali a nejde o Vašu chybu v dôsledku neznalosti. (relevantná úprava bola až s účinnosťou k 1.9.2007)

Vo Vašom prípade žiadate zamestnávateľa o vyplatenie odchodného nie z dôvodu, že Vám vznikol (ste nadobudli) nárok na predčasný dôchodok ale z dôvodu, že vám vznikol (ste nadobudli) nárok na starobný dôchodok, teda z dôvodu podľa § 76a ods. 1 písm. c) ZP.

Skutočnosť, že pracovný pomer vznikol v čase, kedy ste boli poberateľkou predčasného starobného dôchodku je právne irelevantná. Dôvodom pre nepriznanie odchodného je totiž výlučne skutočnosť, že takéto plnenie Vám v minulosti už bolo poskytnuté, resp. že Vám takýto nárok vznikol už v minulosti voči inému zamestnávateľovi.

Na svojom nároku trvajte.

Na záver uvádzame, že neuplatnenie nároku zo strany zamestnanca u zamestnávateľa zákonom predpísaným spôsobom (pred skončením prac. pomeru al. najneskôr do 10 dní po jeho skončení) nespôsobuje zánik práva (preklúziu). Právo na odchodné je ale predmetom premlčania, pričom premlčacia doba je 3 roky.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke -

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)