Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Povinnosť podávania súhrnného výkazu DPH

23.01.2012, 21:10 | Andrea Čorbová, Tax assistant a Michala Godálová, Tax assistant, Mazars

Miesto dodania sa určí podľa základného pravidla - sídla odberateľa (Účtovná poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Slovenská firma registrovaná podľa §7a dodáva službu - reklamu poľskej firme, neplatcovi DPH. Reklama je vykonávaná na Slovensku. Je v tomto prípade povinnosť podania súhrnného výkazu DPH? 

V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty je súhrnný výkaz povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte. Súhrnný výkaz sa podáva len v prípade, ak ide o službu poskytnutú zdaniteľnej osobe so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia SR, konajúcu v postavení zdaniteľnej osoby, kde sa miesto dodania určí podľa základného pravidla - sídla odberateľa, pričom odberateľ je osobou povinnou platiť daň.

Pri posudzovaní povinnosti podania súhrnného výkazu je vo vyššie popísanom prípade potrebné zodpovedať primárne otázku, kde je miesto dodania danej služby a kto je osobou povinnou platiť daň.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty miestom dodania reklamnej služby poskytnutej zdaniteľnej osobe (t.j. podnikateľovi) z iného členského štátu je miesto, kde má príjemca sídlo resp. miesto podnikania. Ak vychádzame z predpokladu, že poľská firma je zdaniteľnou osobou, miestom dodania vyššie uvedenej služby je Poľsko. Osobou povinnou platiť DPH z reklamnej služby bude poľská firma.

V takomto prípade je slovenská firma registrovaná podľa § 7a povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, v ktorom poskytla reklamnú službu poľskej spoločnosti.

Slovenská spoločnosť môže poľského odberateľa považovať za zdaniteľnú osobu, ak mu odberateľ preukázal platné identifikačné číslo pre DPH.

Ak príjemca nie je registrovaný pre účely DPH v štáte usadenia (v tomto prípade v Poľsku), vzniká mu podľa legislatívy Európskej únie povinnosť registrácie pred prijatím služby z iného členského štátu.

V prípade, že by slovenská firma neobdržala od príjemcu služby jeho IČ DPH pridelené v Poľsku, poľskú spoločnosť bude považovať za inú ako zdaniteľnú osobu, miesto dodania určí ako územie SR a k cene služby uplatní slovenskú DPH. V takomto prípade reklamnú službu v súhrnnom výkaze nevykazuje.

  Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) mazars_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy poradňa, účtovná poradňa