Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Pracovná zmluva na dobu určitú a materská

24.08.2012, 05:00 | Mgr. Tomáš Slávik, advokátsky koncipient Proiuris advokáti

Uzavretý pracovný pomer na dobu určitú sa končí uplynutím dojednanej doby

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Mám pracovnú zmluvu na dobu určitú od 1.3.2012 do 30.9.2012. Od 25.6.2012 nastupujem na materskú dovolenku. Musím sa ísť prihlásiť na Úrad prace od 1.10.12? Ako bude posudzované toto obdobie až do ukončenia rodičovskej dovolenky? Započítavajú sa tieto roky do odpracovaných? Som v nevýhode oproti ženám, ktoré majú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú a sú počas trvania pracovnej zmluvy na materskej a rodičovskej dovolenke?

Z Vášho opisu skutkového stavu vyplýva, že v zmysle ust. § 48 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov s Vami zamestnávateľ uzavrel pracovný pomer na určitú dobu. Základná charakteristika takto uzavretého pracovného pomeru spočíva v tom, že sa končí právnou udalosťou, teda uplynutím dojednanej doby bez ohľadu na (inak významné) ochranné doby, akou tehotenstvo a materstvo sú. V zmysle uvedeného Váš pracovný pomer zanikne ku dňu 01.10.2012.

Vzhľadom na to, že Váš pracovný pomer zanikne počnúc 01.10.2012 a v spojitosti s Vašou otázkou o započítaní tohto obdobia do odpracovaných rokov, Vám dávame do pozornosti ust. § 15 ods. 1 písm. c) zák. č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je povinne dôchodkovo poistená fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená (zamestnanec alebo SZČO), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Prihlášku na dôchodkové poistenie (Registračný list fyzickej osoby) spolu s Vyhlásením fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa na účely dôchodkového poistenia a obyčajnú (neoverenú) kópiu rodného listu dieťaťa je potrebné predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Prihlášku na dôchodkové poistenie je potrebné podať v lehote siedmich dní odo dňa skončenia Vášho pracovného pomeru, tzn. najneskôr do 07.10.2012.

V prípade uplatnenia takéhoto nároku, bude počas trvania starostlivosti o maloletého za Vás uhrádzať dôchodkové poistenie štát a dané obdobie sa Vám bude započítavať do doby trvania dôchodkového poistenia („odpracovaných rokov“). Z tohto pohľadu bude teda Vaše sociálne postavenie rovnaké s inými zamestnankyňami.

Prihlásenie sa na úrade práce za Vašej situácie primárne nie je potrebné, keďže – predpokladáme – nebudete v tom čase v pozícii uchádzačky o zamestnanie. Keďže však sociálna pomoc štátu je vyplácaná prostredníctvom rovnakého úradu (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny), možno Vám odporučiť informovať sa o možnostiach ďalšej sociálnej pomoci na uvedenom úrade.

Autor pôsobí ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Photodisc

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)