Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Predaj nehnuteľnosti vyradenej z obchodného majetku a dane

11.01.2016, 05:30 | Ing. Tomáš Ráno, audítor, daňový poradca, SOLIDITA

Na prenajímaný súkromný majetok, ktorý bol zaradený do obchodného majetku sa vzťahuje oslobodenie až po 5 rokoch od jeho vyradenia z majetku. Je ale predaj súkromnej nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmu vtedy, ak nehnuteľnosť po ukončení podnikania bola preradená do súkromného majetku a ďalej bola prenajímaná, ale k jej vyradeniu z obchodného majetku došlo po jej poslednom odpise? A ak došlo k predaju prenajímanej nehnuteľnosti až po 7 rokoch od vyradenia z majetku?

  • Tlačiť
  • 0

Podľa ustanovenia §9  ods. 1. písm. a) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti a to po uplynutí piatich rokov odo dňa  jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku podnikateľa. 

Ak teda nehnuteľnosť  bola preradená z obchodného majetku do súkromného majetku a bola naďalej prenajímaná a k jej vyradeniu z obchodného majetku  došlo po jej úplnom odpise, platí, že od dane je oslobodený tento príjem vtedy, ak vami spomínaná nehnuteľnosť bola vyradená po piatich rokoch a viac z obchodného majetku do súkromného majetku. Nezáleží na tom, kedy došlo k odpisu nehnuteľnosti, rozhodujúca je iba doba od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku podnikateľa.

Ak došlo k predaju nehnuteľnosti po siedmich rokoch od vyradenia z obchodného majetku, tak je splnená podmienka piatich rokov a tento predaj bude oslobodený od dane z príjmov podľa horeuvedeného ustanovenia zákona. Nezáleží pritom, či bola nehnuteľnosť aj naďalej prenajímaná po tomto vyradení z obchodného majetku. Rozhodujúci je horeuvedený časový test piatich rokov od vyradenia z obchodného majetku do dňa predaja.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)