Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Prenájom vlastného auta vlastnej eseročke

21.05.2012, 05:00 | Mgr. Ivana Kováčová, advokátska koncipientka bnt

Uzatváraniu nájomných zmlúv medzi spriaznenými osobami nič nebráni

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Konateľ jednoosobovej s.r.o. si chce sám sebe prenajať svoje vlastné auto na pracovné cesty za 300 eur mesačne. Môže to byť nájomná zmluva medzi s.r.o. a FO? V zmluve je dohodnuté, že všetky náklady, daň z motor. voz., havarijné poistenie, opravy bude platiť nájomca. Sú potom tieto výdavky nájomcu na auto daňovo uznateľným nákladom rovnako ako aj náhrada za PHM, parkovné? On ako konateľ má príjmy podľa dohodnutej sadzby s firmou, pre ktorú robí. Je vôbec taký postup prenájmu auta (notebooku, telefónu) v súlade so zákonom? Podľa čoho sa určuje výška nájomného? Príjem z nájmu bude posudzovaný ako pravidelný príjem FO podliehajúci zdanenie? Je treba podať daňové priznanie aj ako FO?

Na základe opísanej situácie vychádzame z toho, že vy ako fyzická osoba máte záujem prenajať svoje auto spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej ste konateľom.

Podľa zákona nič nebráni uzatváraniu nájomných zmlúv medzi spriaznenými osobami za obvyklých podmienok. Sme toho názoru, že v danom prípade, hoci, že nájomca platí všetky náklady súvisiace s prevádzkou a údržbou auta, ktoré by mohli byť daňovo uznaným nákladom, by sa prenájom za symbolické nájomné (napr. 1 euro) nepovažoval za prenájom za obvyklých podmienok. Príjem z prenájmu bude podľa zákona o dani z príjmov posudzovaný ako príjem podliehajúci zdaneniu, to znamená, že fyzická osoba - prenajímateľ je povinná podať daňové priznanie. Takýto príjem by bol oslobodený od dane v tom prípade, ak by išlo o príležitostný prenájom hnuteľných vecí podľa § 8 zákona o dani z príjmov a celkový úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom platí, že ak takéto príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu.

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Miro Nôta

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy poradňa, právna poradňa