Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Prieťahy v súdnom konaní

27.06.2012, 05:10 | JUDr. Miriam Galandová, advokátka, Mgr. Ján Augustín, advokátsky koncipient, advokátska kancelária PRK Partners s.r.o.

Účastník civilného konania môže na postup súdu podať sťažnosť

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

Podali sme trestné oznámenie na podnikateľa kvôli neuhradeným faktúram. Od leta minulého roka bolo oznámených viacero termínov pojednávania. Advokátka podnikateľa sa už trikrát ospravedlnila a pojednávanie bolo na jej podnet zrušené. Myslíme si, že úmyselne spôsobuje prieťahy v súdnom konaní. Ako sa môžeme brániť?

Z Vašej otázky nie je úplne zrejmé, či vo veci neuhradených faktúr bolo začaté trestné konanie alebo civilné súdne konanie. Pri vypracovaní odpovede na Vašu otázku sme však vychádzali z predpokladu, že vo veci týkajúcej sa neuhradených faktúr bolo začaté civilné súdne konanie.

Podľa článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo, aby sa jeho vec prerokovala bez zbytočných prieťahov. V prípade, že sa účastník konania (strana konania) domnieva, že dochádza k zbytočným prieťahom, môže na postup príslušného súdu podať sťažnosť podľa zákona o súdoch. Podanie sťažnosti je bezplatné. Sťažnosť musí byť adresovaná predsedovi príslušného súdu a v prípade sťažnosti na predsedu súdu, predsedovi súdu vyššieho stupňa. Sťažnosť by mala obsahovať meno, priezvisko a adresu trvalého (prechodného) pobytu sťažovateľa (fyzickej osoby). Anonymné sťažnosti sa nevybavujú. Zo sťažnosti by malo vyplývať proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a mala by ním byť podpísaná. V prípade, že predseda súdu zistí, že sťažnosť je dôvodná, prijme a zabezpečí vykonanie opatrení na odstránenie prieťahov v konaní.

V zásade platí, že sťažnosť musí byť vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia predsedovi súdu. Túto lehotu je možné výnimočne predĺžiť, avšak sťažnosť musí byť vybavená najneskôr do troch mesiacov odo dňa jej doručenia predsedovi súdu.

Ak sťažnosť podľa názoru sťažovateľa nebola riadne vybavená, môže do 30 dní od doručenia odpovede sťažovateľ požiadať predsedu krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu (resp. ministerstvo spravodlivosti o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu). Prešetrenie vybavenia sťažnosti je spoplatnené súdnym poplatkom vo výške 6,50 EUR.

Vo veci možného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je možné obrátiť sa so sťažnosťou aj na Ústavný súd Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky bude oprávnený o sťažnosti konať za predpokladu, že bola predtým sťažovateľom podaná sťažnosť podľa zákona o súdoch.

Autori pôsobia v spoločnosti PRK Partners.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Vlado Benko

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) tsb_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 3

Tagy poradňa, právna poradňa