Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Príplatky za prácu sa budú zvyšovať postupne

16.01.2018, 11:14 | Zuzana Kollárová | © 2018 News and Media Holding

Príplatky za nočné či za prácu vo sviatok sa nezvýšia naraz od 1. mája. Ich výška sa zvýši od 1. mája a potom od 1. mája 2019. Dohodli sa na tom ministerstvo práce, zamestnávatelia a odborári.

  • Tlačiť
  • 0

Dosah návrhov na firmy ešte nie je vyčíslený. Zamestnávatelia si myslia, že na zmeny doplatia najmä malé firmy a živnostníci ako zamestnávatelia. „Určite malé a stredné podniky budú poškodené. Bude to mať na nich dosť negatívny vplyv," zhodnotil Roman Karlubík, prvý viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

Republiková únia zamestnávateľov pokladá návrh za kompromis, keďže sa výška príplatkov zvyšuje v dvoch fázach.

„Tým pádom bude finančný vplyv 50 percent, ale zatiaľ sa nikto z nás neodváži povedať, aký vplyv bude na konkrétne oblasti podnikania," pripomenul Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov. Vplyv návrhov budú preto sledovať.

Neprehliadnite

Tripartita už o návrhu nebude ďalej rokovať. Návrh novely Zákonníka práce je v parlamente už v druhom čítaní, zmeny poslanci do návrhu zapracujú.

Pri príplatkoch sa rozlišuje ich výška podľa toho či ide o „všeobecnú“ alebo rizikovú prácu. Pri všetkých príplatkoch si zároveň zamestnávatelia budú môcť uplatniť výnimku. Tá sa však týka len tých zamestnávateľov, u ktorých sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky práce sa vyžaduje, aby sa väčšina práce vykonávala ako nočná práca.

Za nočnú prácu

Výška príplatkov za nočnú prácu bude závisieť podľa toho, či pôjde o všeobecnú alebo rizikovú prácu. Príplatok za nočnú prácu je dnes 20 percent hodinovej minimálnej mzdy (2,759 eura). Pri všeobecnej práci by mal byť od 1. mája 30 percent a v roku 2019  by to bolo 40 percent. Poslanci navrhovali nárast 50 percent.

Pri rizikovej práci by sa tento rok zvýšil príplatok na 35 percent, v druhej fáze by bol príplatok 50 percent.

Koľko za prácu vo sviatok

Za prácu cez sviatok ministerstvo navrhlo zvýšiť tieto príplatky na sto percent minimálnej mzdy, v prvej fáze v tomto roku by sa zdvihol na 50 percent. S návrhom zamestnávatelia súhlasili.  

Príplatok za víkend

Meniť sa budú aj príplatky za prácu cez víkendové dni. Pôvodne myl byť príplatok 100 percent. Po novom by sa mal príplatok v sobotu zvýšiť od 1. mája na 25 percent a od roku 2019 na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy. A má to platiť pre všetky typy práce, teda aj pre rizikové.

V nedeľu by bol príplatok vyšší – v prvej fáze by bol 50 percenta od roku 2019 až 100 percent minimálnej mzdy.

Výnimka pre niektorých

Zamestnávatelia si budú mať možnosť uplatniť si výnimky v rámci „derogačnej klauzuly“, ktorá je v Zákonníku práce v súčasnosti v niektorých oblastiach. Pre zamestnávateľov to znamená, že podmienky zvýšenia príplatku za nočnú prácu budú môcť dohodnúť v rámci kolektívnej zmluvy. Ak vo firme nie sú odbory, zamestnávateľ sa na výške príplatku  môže dohodnúť so zamestnancom.

Návrh príplatkov za prácu
Súčasnosť Predložený návrh Od 1. 5. 2018 Od 1. 5. 2019
Nočná práca 20 % minimálnej mzdy 50 % minimálnej mzdy Všeobecne: 30 % minimálnej mzdy/hodina Všeobecne: 40 % minimálnej mzdy/hodina
Riziková práca: 35 % minimálnej mzdy/hodina Riziková práca: 50 % minimálnej mzdy/hodina
Výnimka (nie je možné uplatniť u rizikových prác): najmenej 25 % MM/hod. u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, dohodnuté v KZ Výnimka (nie je možné uplatniť u rizikových prác): najmenej 35 % MM/hod. u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, dohodnuté v KZ
najmenej 25 % MM/hod u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov k 31.12., je to dohodnuté v pracovnej zmluve najmenej 35 % MM/hod. u zamestnávateľa u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov k 31.12., je to dohodnuté v pracovnej zmluve
Sobota Nie je zákonný nárok 100 % minimálnej mzdy/hodina Všeobecne: 25% minimálnej mzdy/hodina Všeobecne: 50 % minimálnej mzdy/hodina
Výnimka: najmenej 20 % MM/hod., ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, dohodnuté v KZ Výnimka: najmenej 45 % MM/hod, ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, dohodnuté v KZ
najmenej 20 % MM/hod, ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov k 31.12., je to dohodnuté v pracovnej zmluve najmenej 45 % MM/hod., ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce aleb podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v sobotu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 % zamestnancov k 31.12., je to dohodnuté v pracovnej zmluve
Nedeľa Nie je zákonný nárok 100 % minimálnej mzdy Všeobecne: 50 % minimálnej mzdy/hodina Všeobecne: 100 % minimálnej mzdy
Výnimka: najmenej 40 % MM/hod., ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, je to dohodnuté v KZ Výnimka:najmenej 90 % MM/hod., ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, je to dohodnuté v KZ
najmenej 40 % MM/hod., ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať prácu v nedeľu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov k 31.12., je to dohodnuté v pracovnej zmluve najmenej 90 % MM/hod., ZĽ u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky musí pravidelne vykonávať práca v nedeľu, nie sú tam odbory, zamestnávateľ má menej ako 20 zamestnancov k 31.12., je to dohodnuté v pracovnej zmluve
Prameň: Ministerstvo práce
  • Tlačiť
  • 0

Tagy príplatky, zákonník práce

Diskusia (0 reakcií)