Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Pripravte sa na novinky pri dani z motorových vozidiel

13.10.2015, 15:55 | Zuzana Kollárová | © 2015 News and Media Holding

Podnikateľ bude podávať a platiť cestnú daň podľa nového zákona

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Jednou z prvých investícií nového podnikateľa býva auto. Samostatne zárobkovo činná osoba si ho kúpi za hotové, na úver alebo lízing najmä kvôli tomu, aby si zvýšila výdavky a znížila dane a odvody. Auto v podnikaní však znamená aj povinnosti. Jednou z prvých je podávanie daňového priznania z motorových vozidiel za rok 2015 a platenie dane. Podnikateľ ho bude podávať a platiť už po novom - podľa nového zákona. Ďalšiu zmenu priniesla posledná novela zákona o dani z príjmov, ktorá platí od januára.

Kedy sa musí platiť a kto platí

Daň z motorových vozidiel sa platí za vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Ak teda v podnikaní používate auto evidované napríklad v Rakúsku alebo v Česku, daň zaň neodvádzate a ani nepodávate priznanie.

Novinkou je, že daň sa platí nielen na autá kategórie M, N alebo O ale už aj kategórie L, teda napríklad aj za elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky.

Nič nenahlasujete

Daňové priznanie a daň z motorových vozidiel sa platí raz ročne - do konca januára. Inak je to ale, ak sa auto prestane používať počas roka.

Ak v minulosti podnikateľ začal používať auto, musel to nahlásiť do tridsať dní daňovému úradu. Nahlasovalo sa aj skončenie jeho používania. Dnes už tieto byrokratické povinnosti SZČO odpadli. Ak podnikateľ  skončí so  svojim biznisom, nemusí nič nahlasovať. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel však podať musí.

Podľa zákona sa mu zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie. Ak  prestal auto používať v podnikaní 13. októbra, zdaňovacie obdobie sa mu skončí 31. októbra. A pozor, daňové priznanie podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, čo je v jeho prípade 30. novembra. Do tohto termínu musí aj zaplatiť daň.

Kto platí daň

Podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ zapísaná v dokladoch vozidla, má v dokladoch vozidla ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku, používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená. Platiť túto daň však musí aj ten, kto používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Zamestnávateľ platí daň z motorových vozidiel za rok 2015 len vtedy, ak zamestnanec použije na pracovnú cestu vozidlo, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. To odstraňuje dvojité zdaňovanie auta. Napríklad ak zamestnanec použije na pracovnú cestu osobné auto svojej manželky, ktorá je živnostníčka a používa ho pri svojom podnikaní, zamestnávateľ nie je daňovníkom a neplatí daň z motorových vozidiel. Ak by však zamestnanec použil na pracovnej ceste svoje osobné auto, zamestnávateľ musí zaplatiť daň z motorových vozidiel.

A koľko

V minulosti sadzby dane určovali samosprávne kraje. Sadzby sa preto líšili, čo často využívali podnikatelia a dávali si registrovať svoj vozový park napríklad v Prešove hoci podnikali v Bratislave. Dnes už platí jednotná sadzba dane z motorových vozidiel  pre celé územie Slovenskej republiky. Líši sa len podľa kategórie vozidla a jeho kubatúry. Daň neplatia vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina. Polovičnú daň platí hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,vozidlo kategórie L, m a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon

Výpočet komplikuje to, že  ju znižuje alebo zvyšuje veku vozidla.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa zníž o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov

Po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije neupravená ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 mesiacov.

Po uplynutí 144 mesiacov sa ročná sadzba dane z motorových vozidiel zvýši o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov, vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Dane na jednom úrade

Dnes ešte platí, že správcom dane z motorových vozidiel je daňový úrad podľa miesta registrácie auta. To komplikovalo podnikateľom život, lebo daňové priznanie k príjmom podávali podľa trvalého bydliska a sídla podnikateľa. Podľa novely daňového zákona budú správu dane z motorových vozidiel vykonávať daňové úrady podľa trvalého pobytu a sídla podnikateľa. SZČO si tak už nebude musieť vybavovať svoju daňovú agendu na rôznych daňových úradoch. 

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2015*
Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane v eurách
nad do (vrátane)
150 50
150 900 62
900 1200 80
1200 1500 115
1500 2000 148
2000 3000 180
3000 218
Zdroj: zákon o dani z motor. Vozidiel
Pozn.osobné autá kategórie L a M1
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy daň z motorových vozidiel

Diskusia (0 reakcií)