Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Príspevok na dovolenku na Slovensku (Poradňa)

16.10.2003, 10:37 | DAGMAR PIRŠELOVÁ

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0
  • Za akých podmienok môže zamestnávateľ zamestnancom poskytnúť príspevok na dovolenku na podporu cestovného ruchu, aby išlo o daňovo uznateľný výdavok a súčasne sa zamestnancovi nezdanil? Z akej právnej normy je potrebné vychádzať?

Novelizovaný zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov ešte zákonom č. 561/2001 Z.z. priniesol okrem iného aj rozšírenie paragrafu 24, ktorý sa týka daňovo uznateľných výdavkov podnikateľov. Jeho cieľom je podpora cestovného ruchu na území Slovenskej republiky.

Zamestnávatelia si tak podľa paragrafu 24 odsek 2 tohto zákona môžu zahrnúť do daňových výdavkov aj príspevky na ubytovanie zamestnancov v zariadeniach cestovného ruchu na území Slovenskej republiky počas ich dovolenky, ročne však najviac tisíc korún na zamestnanca.

Tento výdavok si bude môcť uplatniť aj osoba samostatne zárobkovo činná, ktorá je podľa paragrafu 7 odsek 1 daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb.

Príspevky zamestnancom od zamestnávateľov na tento účel sa vzťahujú na osoby majúce len vybrané príjmy zo závislej činnosti, uvedené v paragrafe 6 odsek 1. Podobne sa príspevky týkajú len vybraných príjmov samostatne zárobkovo činných osôb z podnikania.

Netýkajú sa spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností a ani príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Osoby vykonávajúce inú samostatne zárobkovú činnosť, napríklad umelci, športovci, znalci a tlmočníci, túto možnosť nemajú.

Príspevky sa netýkajú napríklad tých zamestnancov, ktorí majú len príjmy ako členovia štatutárnych a ďalších orgánov právnických osôb alebo len príjmy zo sociálneho fondu, alebo len obslužné.

Týkajú sa iba zamestnancov, ktorí majú príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, zo služobného pomeru alebo z členského pomeru alebo z obdobného vzťahu, v ktorom pri výkone práce sú povinní dodržiavať príkazy platiteľa. Rovnako sa príspevky na dovolenku týkajú daňovníkov majúcich príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov s.r.o, komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní dbať príkazy inej osoby.

V tejto súvislosti treba upozorniť, že tieto príspevky budú síce u zamestnávateľa daňovo uznateľné, zamestnancom, ktorí ich dostanú, sa však bežne zdania pripočítaním k ostatným príjmom zo závislej činnosti. Tento príjem nie je od dane oslobodený.

Keďže nepôjde o príjem za prácu, nemal by tvoriť vymeriavací základ na platenie povinného poistného. Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok vyšší ako tisíc korún za rok na uvedený účel, jeho zdrojom bude musieť byť zisk po zdanení alebo sociálny fond.

Suma nad túto hodnotu už nebude daňovo uznateľným výdavkom. Ak to bude zisk po zdanení, zdaní sa zamestnancovi rovnakým spôsobom ako iné príjmy zo závislej činnosti (bez poistného), a ak zdrojom bude sociálny fond, uplatní sa 10-percentná sadzba dane – v prípade, že pôjde o peňažný príspevok.

Ak by išlo o nepeňažný príspevok zo sociálneho fondu, naďalej platí daňové oslobodenie do výšky dvetisíc korún ročne.

Autorka je spolupracovníčka TRENDU

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Diskusia (0 reakcií)