Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Registrácia k DPH. Čo sa zahŕňa do obratu?

06.10.2014, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Podnikám už štvrtý rok ako neplatiteľ DPH, účtujem v jednoduchom účtovníctve. V tomto roku sa vyskytla zákazka, ktorá ovplyvní moje príjmy, resp. pohľadávky do konca roka 2014, no nebudú do konca tohto roku zaplatené. Je tak možné, že fakturáciou dosiahnem povinnú hranicu na registráciu platiteľa DPH. Avšak skutočné príjmy a tržby budú ešte minimálne 3-4 mesiace hlboko pod stanovenou hranicou. Mohli by ste vysvetliť metodiku výpočtu, čo všetko sa z vecného aj časového hľadiska sa sleduje u neplatiteľa DPH pri kulminácii príjmov okolo hranice povinnej na registráciu DPH, čo je 49 790 eur? Sú to vystavené pohľadávky + príjmy z pokladne za jednotlivé mesiace, alebo len skutočne prijaté platby + príjmy z pokladne, sledované mesačne za ostatných 12 mesiacov?

  • Tlačiť
  • 0

Vychádzame z predpokladu, že sa považujete za zdaniteľnú osobu účtujúcu v sústave jednoduchého účtovníctva a vašimi zákazníkmi sú len slovenské zdaniteľné, resp. nezdaniteľné osoby, pričom dodávky tovarov a služieb realizujete len v rámci SR.  

V súlade s §4 ods. 1 Zákona o DPH (ďalej len "ZDPH") vy ako zdaniteľná osoba s bydliskom v SR, ste povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH,  ak by ste dosiahli za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (t.j. aj za kratšie ako 12 mesačné obdobie) obrat 49 790 eur.  Žiadosť o registráciu pre daň musíte podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahnete obrat podľa prvej vety. 

Berúc do úvahy Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb vypracovaný FR SR z júna 2014 to napríklad znamená, že pokiaľ by ste za obdobie 11/2013 - 10/2014 presiahli sumu obratu 49 790 eur museli by ste podať žiadosť o registráciu do 20. 11. 2014. Prípadne, ak by ste presiahli daný obrat až za obdobie 12/2013 - 11/2014 museli by ste podať žiadosť o registráciu do 20. 12. 2014. Takýmto spôsobom by ste mali postupovať pri testovaní vami dosahovaného obratu v každom mesiaci, až kým nesplníte požiadavky obratu na účely registrácie. 

Definícia obratu

Obratom v súlade s §4 ods. 7 ZDPH rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. 

Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. 

Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku. Predpokladáme, že nedosahujete príjmy z dodávaných tovarov a služieb, ktoré sú od dane oslobodené, resp. z príležitostného predaja hmotného majetku okrem zásob a z príležitostne predaja nehmotného majetku. 

Jednoduché účtovníctvo

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 4 ods. 7 ZDPH (pôvodne §4 ods. 9 ZDPH) vydalo MF SR usmernenie č. MF/12860/2004-73, ktoré je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi 13/04 (ďalej len „usmernenie“). 

Podľa daného usmernenia zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v ZDPH zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb, t. j. v skutočnosti prijaté platby za dané obdobie.

Vyššie uvedené znamená, že vy ako zdaniteľná osoba účtujúca v jednoduchom účtovníctve  na účely testu dosiahnutého obratu budete brať do úvahy len v skutočnosti prijaté platby napr. na bankový účet resp. v hotovosti, t. j. hodnota vystavených faktúr vo Vašom prípade nehrá rolu a do úvahy sa berie len skutočná suma prijatých platieb.  

V prípade platieb prijatých za vami dodané tovary alebo  poskytnuté služby slovenským zdaniteľným a nezdaniteľným osobám v rámci SR budete na účely obratu podľa ZDPH brať do úvahy sumu príjmov z predaja tovarov a služieb na účely DPH účtovanú vo vašich peňažných denníkoch za testované obdobie (pozn. testované obdobie môže presiahnuť obdobie jedného kalendárneho roka = účtovného obdobia).

Autor pracuje ako Managing Director v spoločnosti  Accace k.s.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)