Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Pravidlá pre štátnu pomoc by sa mali radikálne prekopať

16.06.2017, 08:25 | Lukáš Kvašňák | © 2017 News and Media Holding

Štátna pomoc už nebude viazaná na vytvorenie nových pracovných miest, namiesto stimulov vo forme hotovosti uprednostniť a zjednodušiť prideľovanie daňových úľav a celkovo sprehľadniť pre firmy samotný proces prideľovania štátnych dotácií. Tak možno v stručnosti označiť hlavné zmeny, ktoré so sebou prináša návrh nového zákona o investičnej pomoci, ktorý pripravil rezort hospodárstva pod vedením Petra Žigu.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

"Súčasný zákon o investičnej pomoci nezodpovedá meniacim sa podmienkam. Dnes sa vedie konkurenčný boj o získanie nových investícii nielen medzi krajinami, ale aj jednotlivé závody v rámci vlastných koncernov bojujú o pridelenie zákazky," vysvetľuje minister. Príkladom je nedávno schválený štátny stimul pre trnavskú automobilku PSA Groupe Slovakia na výrobu nového modelu, o ktorého získanie tunajšia fabrika súperila s francúzskymi závodmi.

Neprehliadnite

Nie nové, ale kvalitné miesta

Základnou a vo svojej podstate radikálnou zmenou nového zákona je, že primárnym cieľom investičnej pomoci už nebude vytvárať nové pracovné miesta, ale priniesť investície, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť ekonomiky. Dôvodom je jednak nedostatok nových ľudí predovšetkým na západe Slovenska, ale taktiež zmena štruktúry investorov, ktorých chce ministerstvo lákať.

Namiesto príchodu nových investorov bude v najbližších rokoch ekonomike dominovať skôr rozširovanie už existujúcich závodov. Tie pritom budú investovať do nových technológií postavených na automatizácii, robotizácii a inteligentných riešeniach, kde už dopyt po novej pracovnej sile nebude taký veľký. Zároveň chce ministerstvo lákať predovšetkým investície, ktoré budú úzko previazané s podnikovým vývojom.

Sprehľadnenie celého procesu

Rezort hopodárstva podľa P. Žigu nechce úplne prísť o možnosť poskytnúť aj priamu finančnú pomoc, no podmienky budú výrazne náročnejšie. Investor bude musieť preinvestovať podstatne viac ako pri iných formách pomoci. Náročnejšie bude taktiež získať príspevok na nové pracovné miesta, keď firmy budú musieť zamestnať viac ľudí ako doteraz.

Zásadným prínosom bude aj sprehľadnenie štátnej pomoci. Investor si sám dopredu dokáže podľa výšky investície, množstva vytvorených pracovných miest a regiónu v ktorom plánuje investíciu realizovať vypočítať o akú formu a výšku pomoci sa môže uchádzať. Odpadne tak v súčasnosti kritizované zákulisné rokovanie firiem s ministerstvom hospodárstva o tom, v akej forme a výške štátnu pomoc dostanú.

Nový zákon dal rezort hospodárstva na medzirezortné pripomienkovanie. V auguste by o ňom mohla rokovať vláda a na jeseň parlament. Do platnosti by následne mohol vstúpiť od januára budúceho roku.

Toto sú najdôležitejšie chystané zmeny v zákone o investičnej pomoci

 • Slovensko bude rozdelené do štyroch zón podľa miery evidovanej nezamestnanosti

 • každá zóna bude mať iné podmienky pre získanie investičnej pomoci

 • čím vyššia nezamestnanosť v porovnaní s priemerom Slovenska, tým nižšia bude musieť byť investícia podniku, aby získal štátnu podporu

 • okrem nezamestnanosti v samotnom okrese, kam investícia mieri, sa bude zohľadňovať aj miera nezamestnanosti v okolitých okresoch

 • pre získanie štátnej pomoci už nebude nutné vytvoriť nové pracovné miesta

 • pribudne nová forma investičnej pomoci – okrem dotácie na nákup majetku, daňovej úľavy a príspevku na vytvorenie pracovných miest pribudne aj podpora na prevod majetku za nižšiu ako trhovú cenu

 • vznikne nové kritérium pre pridelenie investičnej pomoci tzv. prioritná oblasť

 • prioritnými oblasťami sú odvetvia hospodárstva zadefinované v RIS3, do ktorých smerujú aj investície z eurofondov a podpora na výskum a vývoj

 • medzi oprávnené náklady budú môcť firmy zarátať lízing a tzv. vendor tooling, kedy firma investuje do nákupu technológií u svojho dodávateľa, keďže ten na nich vyrába produkt len preňho ako hlavného odberateľa

 • na získanie daňovej úľavy už nebude potrebný súhlas vlády; stačiť bude podpis ministrov financií a hospodárstva, no proces má zostať transparentný vrátane prístupu k jednotlivým projektom zo strany verejnosti

 • predovšetkým pri investíciách do technologických centier už firmy nebudú nútené vytvoriť presný počet miest pre zamestnancov s vysokou školou, parametrom bude výška platu

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

Tagy ministerstvo hospodárstva, štátna pomoc, stimuly