Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rodičovská dovolenka zamestnanca

27.01.2005, 00:00

  • Tlačiť
  • 0

Rubrika

Podnikanie Manželka jedného z mojich zamestnancov je už vyše roka na materskej dovolenke. Čoskoro sa im narodí druhé dieťa. Tento môj zamestnanec ma v súvislosti s tým žiada o rodičovskú dovolenku pre seba v dĺžke šiestich mesiacov. Má na to právo, keď je doma jeho manželka už s prvým dieťaťom? Zákonník práce to výslovne neupravuje. Tiež ma zaujíma, či mu budem ja ako jeho zamestnávateľ povinný niečo počas toho polroka platiť.Odpoveď na prvú otázku znie „áno“, na druhú „nie“.

Aj muž má ako rodič po-

dľa Zákonníka práce v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa nárok na rodičovskú dovolenku. A to v rovnakom rozsahu, v akom patrí žene materská dovolenka podľa § 166 Zákonníka práce. Mužovi patrí rodičovská dovolenka odo dňa narodenia dieťaťa. Podľa odseku 2 tohto paragrafu ste ako zamestnávateľ povinný na prehĺbenie starostlivosti o dieťa poskytnúť žene a mužovi, ak o to požiadajú, rodičovskú dovolenku, a to až do troch rokov veku dieťaťa. Ak by išlo o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa pritom poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na jeden mesiac. Na ten polrok rodičovskej dovolenky, o ktorý vás zamestnanec žiada, ste teda povinný uvoľniť ho. A to aj keď súčasne je už na materskej dovolenke manželka tohto zamestnanca.

Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, počas rodičovskej dovolenky ako zamestnávateľ neposkytujete zamestnancovi mzdu a neplatíte zaňho ani odvody na povinné poistenia. Rodič, ktorý osobne a riadne zabezpečuje starostlivosť aspoň o jedno dieťa do troch (najviac do šiestich) rokov veku, má nárok na rodičovský príspevok, ak nepoberá materské. Výška rodičovského príspevku je 4 110 korún. Pritom ak je v rodine viac detí v tomto veku, rodičovský príspevok sa poskytne len jednému z rodičov podľa ich dohody. Nie je vylúčené ani poskytovanie rodičovského príspevku jednému rodičovi a materského druhému rodičovi pri starostlivosti o ďalšie narodené dieťa.

Zuzana Fričová, právnička

  • Tlačiť
  • 0

Rubrika Podnikanie

Diskusia (0 reakcií)