Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rozšírenie živnosti a registrácia pre DPH

25.05.2015, 05:40 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Som živnostník a primárnym predmetom podnikania je poskytovanie konzultačných služieb v oblasti IT. Uvažujem nad doplnkovou podnikateľskou činnosťou - prenájmom bicyklov a príslušenstva (nosiče, cyklovozíky, atď.). V súčasnosti nie som platca DPH. Zaujímalo by ma, že ak by som chcel začať s požičiavaním bicyklov, či sa musím registrovať na platenie DPH. Predpokladám tiež, že ak budem prijímať platby výhradne na základe vydaných faktúr a len bezhotovostne, musím alebo nemusím mať registračnú pokladňu. Môžem zahrnúť náklady na nákup bicyklov a príslušenstva do nákladov v plnej výške, ak cena bicyklov dosiahne najviac 1 700 eur?

  • Tlačiť
  • 0

Registrácia k DPH z dôvodu začatia požičiavania bicyklov nie je povinná. Povinnosť registrácie k DPH vám vznikne v súlade s §4 ods. 1 Zákona o DPH až dosiahnutím obratu vo výške 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Chceli by sme vás však upozorniť, že o tzv. dobrovoľnú registráciu, t. j. aj pred dosiahnutým predmetného obratu môžete požiadať v súlade s §4 ods. 2 Zákona o DPH rovnako. 

Úhrady faktúr bezhotovostne, t. j. bankovým predmetom, nepodliehajú povinnosti evidenčnej povinnosti prostredníctvom elektronickej registračnej pokladne, resp. virtuálnej registračnej pokladne. Evidenčnej povinnosti podliehajú iba platby prijaté z predaja tovaru alebo z poskytovania služby uvedenej v prílohe č. 1 Zákona o elektronickej registračnej pokladni na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby. Evidenčná povinnosť sa vzťahuje obdobne aj na platbu prijatú ako preddavok. 

V súlade s §22 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov sa hmotným majetkom určeným na odpisovanie rozumejú samostatné hnuteľné veci (napr. bicykel) prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Vyššie uvedené znamená, že vami popisované bicykle sa nepovažujú na účely Zákona o dani z príjmov za odpisovaný majetok, t. j. áno ich obstarávaciu cenu môžete jednorázovo zahrnúť do daňových výdavkov v momente úhrady.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)