Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovensko je ambicióznejšie ako únia

30.05.2002, 00:00 | Juraj Janoška | © 2002 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

„Účtovné štandardy nepotrebujeme preto, lebo nás niekto tlačí,“ upozorňuje partnerka pre audit a poradenské služby spoločnosti Deloitte & Touche Anna Lečková. Prvým motívom je podľa nej globalizácia kapitálových trhov a tam sa veľmi široko akceptuje medzinárodná harmonizácia účtovníctva.

„Medzinárodné účtovné štandardy [IAS] sa dostali tak ďaleko, lebo sú tým najlepším modelom účtovníctva, ktorý možno prijať veľmi rýchlo, pretože je funkčný a osvedčený.“ Druhým dôvodom aplikácie IAS je vstup krajiny do EÚ – a to nielen kvôli plánu únie zaviesť od roku 2005 povinnosť IAS pre verejne obchodované spoločnosti a finančné inštitúcie.

„Aj pre ostatné spoločnosti bude uplatnenie IAS užitočné možnosťou porovnania a prezentovania sa v novom priestore.“ Tretím dôvodom je podľa A. Lečkovej potreba rýchlo ukončiť dlhotrvajúce prechodné obdobie, „aby sme mali kvalitné informácie na rozhodovanie“.

Štart už v tomto roku

Podľa IAS sa v každej účtovnej závierke uvádzajú údaje aj za predchádzajúce účtovné obdobie. „Ak účtujem podľa IAS v roku 2004, musím mať urobenú záverečnú súvahu za rok 2003,“ upozorňuje riaditeľka odboru metodiky účtovníctva Ministerstva financií SR Helena Ivaničová. „A aby som mohol zostaviť výkazy za rok 2003, potrebujem mať overenú východiskovú súvahu k 1. januáru 2003. To znamená k 31. decembru 2002,“ dodáva audit partner spoločnosti KPMG Slovensko Richard Farkaš.

Slovensko sa rozhodlo zaviesť povinnosť IAS pre vybrané spoločnosti už od roku 2004, teda skôr ako EÚ. „Myslím si, že čo je v tomto prípade nad rámec predpisov únie, nie je na škodu. My sme prípravu viazali na pôvodný návrh Európskej komisie umožniť používanie IAS v roku 2004. Napriek tomu, že to komisia posunula, ponechali sme pôvodný termín,“ konštatuje H. Ivaničová.

Na Slovensku je podľa štatistickej ročenky okolo 60-tisíc podnikov, väčšinou obchodných spoločností. Každá z nich musí zostavovať účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov. „Snažil som sa nejako dopátrať, aký je súčasný stav používania IAS, prípadne iných ako slovenských účtovných štandardov,“ povedal na TREND konferencii Finančný mamažment 2002 R. Farkaš .

Obľuba koncernových formulárov

Podľa neho ide o niekoľko sto spoločností. Približne 50 až 70 slovenských subjektov zostavuje aj úplnú účtovnú závierku podľa IAS, teda súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky, výkaz cash-flow a prehľad o zmenách vo vlastnom imaní. Z tohto počtu je podľa odhadu R. Farkaša okolo 20 bánk, teda tretina bankových subjektov.

Ostatní používatelia IAS, najmä priemyselné podniky, závierku zostavujú na požiadavku bánk. „Ak sa banka rozhodne dať úver slovenskej obchodnej spoločnosti, vyžaduje nejaké predpoklady a jedným z týchto predpokladov je aj účtovná závierka zostavená podľa IAS,“ dodáva R. Farkaš.

Približne sto až stopäťdesiat spoločností má podľa R. Farkaša skúsenosti s koncernovými – konsolidačnými – formulármi podľa IAS. Slovenská dcérska spoločnosť tu zahraničnej materskej spoločnosti poskytuje vybrané údaje o svojej majetkovej, finančnej a výnosovej situácii tým, že transformuje slovenskú účtovnú závierku na požadované predpisy materskej spoločnosti. „Toto však nie je úplná účtovná závierka v IAS,“ upozorňuje R. Farkaš.

Určitú skúsenosť s IAS tak má 150 až 220 slovenských obchodných spoločností. Ďalšími účtovnými štandardmi, ktoré sa na Slovensku používajú, sú US GAAP – účtovné zásady USA. „Na prstoch jednej ruky by sa dali spočítať podniky, ktoré takto zostavujú úplnú účtovnú závierku. Ale s balíkom koncernových formulárov má skúsenosť 80 až 120 slovenských obchodných spoločností,“ odhaduje R. Farkaš.

Nie je mu známa spoločnosť, ktorá by úplnú závierku zostavovala podľa iných štandardov ako IAS alebo US GAAP, ale s koncernovými formulármi má skúsenosť tristo až štyristo ďalších dcérskych spoločností, najmä rakúskych a nemeckých matiek.

Pionieri tvoria promile

„Keď to spočítame, tak nejakých 550 až 750 firiem z tých 60-tisíc obchodných spoločností na Slovensku má väčšiu či menšiu skúsenosť s inými ako so slovenskými štandardmi,“ uzatvára svoju kalkuláciu R. Farkaš.

Hoci podľa R. Farkaša sa materské spoločnosti uspokojujú s koncernovými formulármi, čím u svojich dcér tlmia tlak na vykazovanie úplnej závierky podľa IAS, H. Ivaničová je optimistická: „Matka v budúcnosti privíta, aby robili dcéry závierku podľa IAS. Preklopovanie cez formuláre je totiž menej presné.“

  • Tlačiť
  • 0

Súvisiace články

Účtovníctvo ostáva v područí daňových zákonov

Nový zákon o účtovníctve už obsahuje niektoré prvky Medzinárodných účtovných štandardov. Kým povinný prechod na IAS zreálni výkazníctvo vybraných firiem, väčšina spoločností však bude naďalej používať nedokonalé slovenské predpisy.

Forma má stále prednosť pred podstatou

Do plachiet medzinárodných štandardov zadul priaznivý vietor

Rozdiely medzi IAS a štandardmi v SR

Zmanipulované účtovníctvo ďalej ovplyvňujú svetové indexy

Diskusia (0 reakcií)