Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH

12.09.2016, 05:00 | Ing. Tomáš Ráno, audítor a daňový poradca, SOLIDITA

Som živnostník a platiteľ DPH, ale neviem ako správne fakturovať vykonané práce na Slovensku. Ide o vykonanie meraní na vonkajších rozvodoch ústredného kúrenia z kotolne do obytných domov za účelom vyhodnotenia stavu predizolovaného potrubia a následného vyhľadania prípadných porúch. Objednávateľom prác je firma, ktorá má na Slovensku IČO aj IČ DPH, ale jej materská firma je v ČR, ktorá je taktiež platiteľom DPH. Česká materská firma požaduje, aby som jej fakturoval práce vrátane DPH. Ako je to správne?

  • Tlačiť
  • 0

Daňový režim fakturácie vami poskytovaného druhu služby (meranie na rozvodoch) sa odvíja od tej skutočnosti, kto je objednávateľom tejto služby, teda komu sa dodáva a fakturuje táto služba. 

Pokiaľ si túto službu objednal slovenský subjekt, registrovaný pre DPH na Slovensku, tak dodanie služby prebieha v rámci SR a povinnosť platiť (slovenskú) daň z pridanej hodnoty má podľa §69 ods.1.zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty dodávateľ. Čiže tento dodávateľ uvedie na svojej faktúre k cene za službu slovenskú DPH.

Pokiaľ by si túto službu objednala firma z Českej republiky, zaregistrovaná na DPH v Česku, tak platí, že podľa ustanovenia § 15, ods.1.zákona o DPH, je miesto dodania služby miesto, kde má objednávateľ sídlo, alebo miesto podnikania. Vo vašom prípade je odberateľ z ČR, a teda miestom dodania je ČR. 

V tom prípade platí prenos daňovej povinnosti a slovenský dodávateľ neuvedie na svojej faktúre daň, ale uvedie na faktúru poznámku: „Prenos daňovej povinnosti“. Objednávateľ (zákazník) z Česka musí odviesť a priznať českú daň z pridanej hodnoty z tohto nadobudnutia služby zo Slovenska. 

Slovenský dodávateľ potom neuvádza túto službu ani do daňového priznania DPH  a ani do kontrolného výkazu DPH. Túto službu zahrnie iba do súhrnného výkazu DPH, a to podľa ustanovenia § 80, ods. 1. písm. d) zákona o DPH.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Solidita logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)