Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Štát zásadne zmenil pravidlá DPH. Niektoré potraviny majú nižšiu daň

01.10.2015 | Zuzana Kollárová | © 2015 News and Media Holding

Za vybrané potraviny by sme mali platiť nižšiu DPH. Firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur budú môcť štátu od januára zaplatiť DPH, až keď im partneri uhradia faktúry. Rozšíril sa aj systém platenia dane, v ktorom ju uhrádza až posledný subjekt v reťazci, na sektor stavebníctva. Od apríla budúceho roku sa zmení kontrolný výkaz. Poslanci tieto návrhy schválili v novele zákona o DPH.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

Tagy

DPH, novela

Nižšia daň na potraviny

Od januára klesne DPH na niektoré potraviny na 10 percent. Medzi vyvolené potraviny patria podľa vlády vybrané druhy čerstvého mäsa, čerstvé sladkovodné ryby, mlieko, maslo a chlieb. Sadzba by sa mala znížiť s účinnosťou od 1. januára budúceho roku.

Ficovo znižovanie DPH bude pritom stáť Slovákov 77 miliónov eur. Ďalšie mliečne potraviny, ako jogurty alebo syry, či ovocie a zelenina sa do zoznamu nedostali. Poslanec Zsolt Simon (Most-Híd) takéto rozdelenie potravín na luxusné a tie ostatné nepokladá za správne. "Takéto delenie potravín odmietame." Navrhol, aby sa všetky potraviny predávali za 15 percentnú daň.

Alojz Hlina (KDH) upozornil, že do zoznamu sa nedostali zemiaky, vajcia, kapusta, mrkva, cibuľa. Teda do zoznamu sa nedostali základné potraviny, ktoré patria pravidelne do jedálnička občanov Slovenska. 

Kresťanskodemokratické hnutie navrhovalo znížiť DPH na vybrané potraviny už v minulosti. Predložilo vlastný pozmeňujúci návrh, aby bola DPH znížená pri zdravých potravinách ako ovocie, zelenina, chlieb, mlieko, mäso i ryby. Za zdravé potraviny považuje tie, ktoré sú v nespracovanom stave. 

Hoci zníženie dane premiér Robert Fico avizoval už v máji (je súčasťou druhého sociálneho balíčka), konkrétny zoznam potravín utajovala vláda do posledného okamihu. Podľa opozičných poslancov to bolo v parlamente so zoznamom lacnejších potravín ako so ženou známeho seriálového detektíva Columba – všetci o nej vedia, ale málokto ju videl. Napokon zoznam potravín predložil na poslednú chvíľu na koniec rozpravy k novele ako pozmeňujúci návrh poslanec (Smer-SD) Ladislav Kamenický.

Tento zoznam sa podľa ministra financií Petra Kažimíra nijako neodlišuje od zoznamu zverejneného v máji. "Trafili sme potraviny z pohľadu ich obľúbenosti," zhodnotil ich výber. Dodal, že po znížení DPH sa výdavky rodín z nízkych príjmových skupín medziročne znížia o pol percenta, rodinám s vyššími príjmami o jednu desatinu.

Premiér si od opatrenia sľubuje podporu domácich poľnohospodárov. To sa však stane iba v prípade, ak poľnohospodári a obchod nezvýšia svoje ceny. Nižšia daň môže pritom výrazne ovplyvniť nákupné správanie Slovákov. Môžu viacej kupovať potraviny s nižšou DPH, a teda lacnejšie potraviny, na úkor tých, ktorých sa znížená sadzba týkať nebude. To bude znamenať aj menej zeleniny, ovocia či jogurtov a syrov na jedálnom lístku.

Ak by obchodníci premietli zníženie DPH na potraviny z 20 na 10 percent v plnej miere, tak cena potravín by na pulte mala byť nižšia o 8,3 percenta. Za kilogramový bochník chleba, ktorý stojí jedno euro by teda spotrebiteľ mal zaplatiť v januári 92 centov.

O tom, ako sa reálne premietne zníženie DPH do cien, diskutujú už od mája ekonómovia. Podľa Inštitútu finančnej politiky MF SR, sa zvýšenie sadzby DPH premieta do cien približne 70-90 percentami, čiže dochádza takmer k plnému priesaku zvýšenia dane do cien. Na druhej strane, úpravy cien nadol v prípade zníženia sadzby DPH dosahujú podľa skúseností zo zahraničia len 30 percent. Pri znížení sadzby DPH tak pocítia domácnosti len jednu tretinu zníženia daňového zaťaženia, a dve tretiny si nechajú v maržiach obchodníci a výrobcovia. Obchodníci tvrdia, že s vládou podpíšu memorandum o tom, že zníženie dane v maximálnej miere premietnu do cien. Premiér avizoval, že na potravinách budú od januára duálne ceny (s 20 a aj 10-percentnou sadzbou dane), aby si spotrebiteľ mohol skontrolovať znižovanie ceny potravín.

Pozrite si zoznam potravín:

1. Mäso z hovädzích zvierat a to čerstvé alebo chladené

2. Mäso z domácich svíň - čerstvé alebo chladené.

3. Mäso z oviec alebo kôz, a to čerstvé, chladené

4. Mäso a jedlé drobky z domácej hydiny, a to čerstvé, chladené

5. Mäso a jedlé drobky z domácich králikov, a to čerstvé, chladené

6. Sladkovodné ryby, a to živé ako aj chladené

7. Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb

8. Mlieko

9. Maslo

10. Chlieb - len čerstvý chlieb podľa vyhlášky

DPH až po zaplatení faktúry

Firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur budú môcť štátu od januára zaplatiť DPH, až keď im partneri uhradia faktúry. Hranica obratu pre firmy, ktoré si budú môcť vybrať odvádzanie dane až po zaplatení faktúry odberateľom, bola pôvodne nastavená na 75 000 eur. Vyššiu obratovú podmienku by malo podľa návrhu spĺňať 136 000 platiteľov dane, čo je takmer 68 % zo všetkých platiteľov DPH. Opoziční poslanci pritom navrhovali tento limit zvýšiť na 500 000 eur, tak, ako povoľuje európska smernica. Pozmeňujúci návrh s touto sumou predložil poslanec Viliam Novotný. Zároveň navrhol, aby tento režim bol pre podnikateľov s nižším obratom povinný a nie dobrovoľný.

Dodávatelia prác a služieb, ktorí chcú platiť DPH, až keď im odberateľ uhradí faktúry, to musia písomne nahlásiť daňovému úradu, a to najneskôr do konca mesiaca, v ktorom začali uplatňovať nové pravidlá. Platiteľ DPH môže ukončiť využívanie tejto novinky v posledný deň kalendárneho roka.

Dátum skončenia treba daňovému úradu oznámiť písomne najneskôr do 5 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uplatňovanie tejto úpravy skončilo.

Dodávateľ tovaru a služieb bude musieť na faktúru napísať upozornenie že  "daň sa uplatňuje na základe prijatia platby". Platiteľ dane (dodávateľ) nesmie opravovať už vyhotovenú faktúru doplnením tejto informácie. Daňový úrad mu môže dať pokutu, ak začal uplatňovať osobitnú úpravu, hoci nespĺňal podmienky alebo neskončil uplatňovanie osobitnej úpravy, hoci už prestal spĺňať podmienky. Správca dane môže dať pokutu aj v prípade, ak platiteľ dane používa osobitnú úpravu, avšak na faktúre o dodaní tovaru alebo služby neuvedie o tomto informáciu.

Portál Finančnej správy zverejní zoznam spoločností, ktoré sa rozhodnú uplatňovať nové pravidlá o DPH.

Platitelia dane musia rátať s dvojitou evidenciou DPH, pri podávaní kontrolných výkazov k DPH. Budú tiež musieť upraviť svoje ekonomické softvéry.  

DPH v stavebníctve

Novela tiež rozšírila systém platenia dane, v ktorom ju uhrádza až posledný subjekt v reťazci, na sektor stavebníctva. Tento systém sa označuje ako "reversecharge". Na Slovensku už platí napríklad na poľnohospodárske plodiny a stavebníctvo je posledným sektorom, na ktorý ho možno u nás uplatniť.

Vláda navrhla túto zmenu po kauze Váhostav, kedy sa stovky malých dodávateľov dostali do problémov kvôli neuhradeným faktúram od tejto stavebnej firmy. Štát im teraz ide vyplácať 50 percent ich pohľadávok, avšak odvedenú DPH im už nevráti.

Zmeny v kontrolnom výkaze

Zmeny sa majú udiať aj v kontrolnom výkaze k DPH. Po novom by mali podnikatelia v ňom detailnejšie uvádzať údaje o dodávateľoch tovarov a služieb pri hotovostných platbách. A to v prípade, ak ich daň vychádza za zdaňovacie obdobie vyššia ako 3 000 eur.

Ak platiteľ dane sumou odpočtov dane zo zjednodušených faktúr dosiahne tento limit, bude musieť uviesť údaje zo všetkých zjednodušených faktúr v členení podľa dodávateľov. Uvedie tiež identifikačné číslo pre DPH dodávateľa a výšku odpočtu dane. To umožní Finančnej správe preveriť v krížovej kontrole údaje uvedené v časti B.3. kontrolného výkazu ihneď po prijatí výkazu a identifikovať uplatňované odpočty dane, ktoré sú založené na podvodných transakciách.

Ak platiteľ dane bude uplatňovať odpočet dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie v sume nižšej ako 3-tisíc eur, uvedie údaj o odpočte dane v časti B.3. kontrolného výkazu kumulatívne jednou sumou, bez podrobnejšieho členenia tak, ako je tomu v súčasnosti.

Ďalšie zmeny v DPH

 • ruší sa povinnosť zložiť zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie. To by malo pomôcť najmä začínajúcim start-upom

 • podnikatelia, ktorí podávajú žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty povinne, keďže dosiahli obrat 49 790 eur za najviac dvanásť predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo aj tí, ktorí podávajú žiadosť o registráciu pre DPH dobrovoľne, ak takýto obrat nedosiahli, by mali byť registrovaní pre DPH aj v prípade, že zábezpeku na DPH nezložia alebo zložia nižšiu zábezpeku. Výšku určenej zábezpeky pritom bude daňový úrad naďalej vymáhať. V súčasnosti platí, že ak žiadateľ o registráciu pre DPH v lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky zábezpeku nezloží alebo zloží nižšiu ako má, daňový úrad žiadosť o registráciu pre DPH zamietne. Podľa prechodných ustanovení by sa nové podmienky schvaľovania žiadostí o registráciu pre DPH mali týkať až tých, ktoré budú podané od 1. januára 2016

 • rozšírili sa prípady tuzemského samozdanenia, pri ktorých je tuzemská zdaniteľná osoba povinná platiť daň v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba

 • liberalizovali sa podmienky pre skoršie vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu. Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak platiteľ má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac, bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a nemal v období šiestich (pôvodne dvanástich) kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky, colné nedoplatky a nedoplatky na zdravotných a sociálnych odvodoch viac ako 1 000 eur.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 1

Tagy DPH, novela