Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Štatutár je zdravotne ťažko postihnutá osoba. Platí zdravotné odvody?

13.12.2016, 05:00 | Peter Pašek, Managing Director Accace

Štatutárom spoločnosti s ručením obmedzeným je osoba, ktorá je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby a poberateľom invalidného dôchodku. Táto osoba nie je zamestnancom eseročky, ani žiadnej inej obchodnej spoločnosti, nepoberá žiadne zdaniteľné príjmy, ani iné peňažné či nepeňažné výhody. Vyplýva mu z funkcie štatutára povinnosť odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne? Prihliada sa na túto osobu ako na poistenca štátu z titulu statusu ŤZP?

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Rozumieme, že štatutár sa považuje za držiteľa preukazu ZŤP a súčasne je aj invalidnou osobou, ktorý poberá invalidný dôchodok. Iný príjem okrem invalidného dôchodku nedosahuje. 

Berte prosím na vedomie, že v prípade držiteľa preukazu ZŤP nemusí súčasne ísť o invalidnú osobu. Chceli by sme upozorniť, že osoba má právo na vyhotovenie preukazu ZŤP, pokiaľ sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, t. j. ide o také zdravotné postihnutie u ktorého je miera funkčnej poruchy vyššia ako 50 %. Treba upozorniť, že mieru funkčnej poruchy stanový posudkový lekár po podaní žiadosti u príslušného Úradu práce. 

Predmetné percentuálne vyjadrenie „udelené Úradom práce“ nie je možné zamieňať s percentom, ktoré stanoví posudková komisia Sociálnej poisťovne pri vybavovaní invalidného dôchodku. Na strane druhej, poistenec/osoba sa považuje za invalidnú, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. 

V súlade s §11 ods. 7 písm. b) Zákona o zdravotnom poistení sa poistenom štátu považuje aj osoba, ktorá je poberateľom invalidného dôchodku. 

Keďže vami uvedená osoba sa považuje za konateľa bez nároku na odmenu, tak na účely Zákona o zdravotnom poistení sa naň neprihliada ako na zamestnanca. Vyššie uvedené znamená, že tento štatutár sa považuje za poistenca štátu, ktorý pri absencii akéhokoľvek príjmu považovaného za zárobkovú činnosť na účely Zákona o zdravotnom poistení, nemusí osobne platiť zdravotné poistenie.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede na túto tému Prečítajte si ďalšie odpovede na všetky témy Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) Accace logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy daňová poradňa, poradňa

Diskusia (0 reakcií)