Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Účtovanie zádržného v stavebníctve

30.07.2012, 05:00 | Eva Trstenská, Tax Senior, Mazars

Zádržné riešené v zmluvách je obvykle len formou oddialenia splatnosti záväzku

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Ako stavebná firma máme s dodávateľmi zmluvne dohodnuté zádržné, čiže im časť faktúr doplácame až po uplynutí záručnej doby.

1. Ako máme správne účtovne vysporiadať nedoplatenú časť faktúry, ktorú im na základe nedodržania zmluvných podmienok už nezaplatíme, kedže neodstránili závady na stavbe? Dodávateľ nám dobropis k zvyšnej časti faktúry nevystaví.

2. Má odvolanie sa na nedodržanie zmluvných podmienok pre nedoplatenie zvyšnej časti faktúry nejaký vplyv na to, že sme si celú výšku faktúry vystavenej dodávateľom ešte v roku 2008 uplatnili v daňových nákladoch, ako aj pri odpočítaní DPH? Keďže dodávateľ nám nevystaví dobropis k spomínanej časti zádržného, teda zvyšnej nezaplatenej časti faktúry, musíme ešte niečo dorovnávať spätne s daňovým úradom?

1. Zádržné riešené v zmluvách v stavebníctve, je obvykle len formou oddialenia splatnosti záväzku. Po splnení dodávky dodávateľom podľa zmluvy (fakturácia, preberacie protokoly, a pod.) odberateľ v súlade so zmluvou zadržuje určitú sumu do doby preukázania splnenia všetkých kvalitatívnych parametrov dodávateľom.

Ak sa rozhodnete, že túto časť záväzku neuhradíte, potom sa jeho odpis zaúčtuje takto:

     MD 321 – Dodávatelia

     Dal 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Výnos bude súčasťou základu dane z príjmov.

V prípade, ak ste v zmysle zákona o dani z príjmov (§17, ods. 27) zvýšili základ dane v roku 2011 o sumu neuhradenia uvedeného záväzku, potom výnos z odpisu záväzku bude odpočítateľnou položkou od základu dane.

2.  Pretože dodávateľ splnil dodanie podľa zmluvy, fakturoval a plnenie ste prevzali, Vaše oprávnenie zadržať časť fakturovanej sumy a rozhodnutie nedoplatiť túto časť faktúry, nemá vplyv na daňové náklady a odpočet DPH v roku 2008.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) mazars_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)