Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Už poznáme podnikateľov, ktorí odvedú štátu DPH až zo zaplatených faktúr

11.03.2016, 00:53 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Finančná správa zverejnila na portáli nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí sa rozhodli, že budú odvádzať daň až po tom, čo im uhradí faktúru ich obchodný partner. Takúto možnosť im priniesla novela zákona DPH od januára.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Podnikatelia, ktorí prešli na tento režim platenia dane musia Finančnej správe oznámiť začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Daniari zverejnili zoznam na webe Finančnej správy v časti Informačné zoznamy. Nejde o online zoznam ale zoznam vo formáte PDF, platitelia DPH sú v ňom zoraďovaní podľa abecedy. Momentálne ich je tam 382. „Máme v pláne ho aktualizovať na týždennej báze,“ povedala Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy.   

Podnikatelia by sa však na tento zoznam nemali spoliehať. Rozhoduje informácia na faktúre.

„Uvedený zoznam má informatívny charakter a pre vznik daňovej povinnosti a pre odpočítanie dane je rozhodujúci údaj na faktúre, to znamená uvedenie alebo neuvedenie slovnej informácie daň sa uplatňuje na základe prijatia platby. Ak platiteľ dane takú slovnú informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vznikne podľa bežných pravidiel,“ pripomenula P. Macíková. 

Kto môže prejsť na nový režim

Dobrovoľnú úpravu, ktorú budú môcť využiť platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie.

Podnikateľ či firma môžu prejsť na nový režim platenia dane len od prvého dňa zdaňovacieho obdobia, teda od začiatku mesiaca alebo štvrťroka. Začatie uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ dane musí písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca mesiaca, v ktorom na tento režim platenia dane prešiel. DPH odvedie potom štátu až po prijatí platby od svojich odberateľov. Zároveň si platiteľ dane bude uplatňovať odpočítanie dane po zaplatení protihodnoty plnenia svojmu dodávateľovi.

Sú aj nevýhody

Nevýhodou tohto systému je najmä zvýšená byrokracia pre odberateľov. Tí musia v tomto prípade rozlišovať dodávateľov, voči ktorým si môžu uplatniť nárok na odpočet dane bez ohľadu na úhradu a u ktorých až po úhrade. To, že firma funguje v takomto režime, musí napísať na faktúru. Ak na faktúre neuvedie, „že daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, daňová povinnosť vznikne dodaním tovaru alebo služby. Pritom platiteľ nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením chýbajúceho odkazu. Inak mu hrozí vysoká pokuta od správcu dane. Ak bude platiteľ DPH uplatňovať osobitnú úpravu bez toho, aby splnil podmienky alebo neuvedie na faktúre, že funguje v tomto systéme, vystaví sa riziku pokuty až do výšky 10 000 eur.

Daňový poradca Martin Tužinský v súvislosti s uplatňovaním osobitného režimu vzniku daňovej povinnosti z prijatej platby upozorňuje na to, že sa vytvára priestor pre daňové úniky.

„Čím viac faktúr totiž bude medzi platiteľmi faktúr, pričom dodávateľ uplatňuje osobitný režim a odberateľ je v bežnom režime platenia DPH a čím viac čiastkových platieb medzi sebou uskutočnia, tým je väčší priestor pre nemožnosť ich skontrolovania. Ak zoberieme ešte faktor existencie mesačných a kvartálnych zdaňovacích období, je to relatívne veľký priestor pre daňové úniky.“

Ako prejsť na nový režim

Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.Táto lehota sa vzťahuje aj na platiteľov, ktorí majú zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok.

Príklad

Platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH so štvrťročným zdaňovacím obdobím dosiahol za kalendárny rok 2015 obrat 88 000 eur a za kalendárny rok 2016 nepredpokladá dosiahnutie vyššieho obratu ako za kalendárny rok 2015. Od 1. 4. 2016 sa platiteľ rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu. Do 30. 4. 2016 je platiteľ povinný písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy, pričom na platiteľa sa vzťahuje povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 daňového poriadku.

Ako ho skončiť

V priebehu uplatňovania osobitnej úpravy sa platiteľ môže rozhodnúť pre skončenie jej uplatňovania aj napriek skutočnosti, že naďalej spĺňa podmienky pre jej uplatňovanie. Svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu v priebehu kalendárneho roka. Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu. Deň skončenia je posledný deň, to je 31.12. kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu. Ak platiteľ svoje rozhodnutie skončiť v tomto režime písomne neoznámi daňovému úradu, je povinný osobitnú úpravu uplatňovať naďalej a jej dobrovoľné ukončenie je možné vždy len k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Súvisiace články

Vláda a poslanci odchádzajú. Diletantské zákony po nich zostávajú

Vláda a poslanci odchádzajú. Diletantské zákony po nich zostávajú Analýza

Časté nesystémové novelizácie zákonov priniesli do legislatívy množstvo výnimiek a nejednoznačnosť. Podľa štúdie PwC priemerný podnikateľ strávi až 264 hodín ročne vyplňovaním daňových tlačív 5

12 krokov, ktorými Fico bral podnikateľom na sociálne balíčky

Našiel sa víťaz predsedníctva. Rozinova Incheba zarobila ako dávno nie

Začíname vidieť, kto profituje z biznisu so štátom

Lajkujete a zdieľate náckov? Firmy si čoraz viac preverujú Facebook

Diskusia (0 reakcií)