Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Veľký prehľad: Dôležité čísla v roku 2019

14.01.2019, 05:04 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Pokračovanie článku - stránka 4 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1

DPH

20 percent – základná sadzba DPH,

10 percent - znížená sadzba, ktorá sa vzťahuje na vybrané potraviny a iné tovary ako knihy alebo lieky, od roku 2019 aj na ubytovacie služby a tovary a služby sociálnych podnikov,

49 790 eur – limit obratu pre zákonnú registráciu pre DPH. Ak zdaniteľná osoba (najmä podnikateľ) dosiahne za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat v sume 49 790 eur, má povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH,

14 000 eur – limit obratu pre nákup tovaru z krajín Európskej únie bez registrácie pre DPH,

100 000 eur –  limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby,

50 000 eur – limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu.

Výška paušálnych výdavkov

60 percent – maximálne 20-tisíc ročne vtedy, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Cestovné náhrady

Od 1. 1. 2009 bez zmeny predstavuje suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

  • 0,050 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • 0,183 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Stravné

4,80 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5 - 12 hodín sa menila od 1. 6. 2018.

7,10 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12 - 18 hodín.

10,90 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.

Minimálna výška stravného lístka

3,60 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 percent z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste (z 4,80 eura),

2,64 eura – zamestnávateľ musí prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 percent z ceny jedla, najviac však do výšky 55 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,80 eura). Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 percent, teda napríklad pri cene gastrolístka 3,60 eura je to najmenej 1,98 eura.

Stravné pre SZČO

4,80 eura – samostatne zárobkovo činné osoby si môžu uplatniť od 1. 6. 2018 a ďalej v roku 2019 v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 4,80 eura za každý odpracovaný deň.

Pokračovanie článku - stránka 4 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1