Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Veľký prehľad: Dôležité čísla v roku 2019

14.01.2019, 05:04 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Pokračovanie článku - stránka 5 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1

Sociálne poistenie

6 678 eur (7 x 954) - maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Netýka sa úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného - zamestnanec

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta

Starobné poistenie: 4 percentá

Invalidné poistenie: 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento

Sadzby poistného - zamestnávateľ

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta

Starobné poistenie: 14 percent

Invalidné poistenie 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento

Garančné poistenie: 0,25 percenta

Úrazové poistenie: 0,8 percenta

Rezervný fond: 4,75 percenta

Sadzby poistného poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku 

Starobné poistenie: 4 percentá

Invalidné poistenie: 3 percentá (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľa za poberateľa starobného, invalidného, výsluhového dôchodku

Starobné poistenie: 14 percent

Invalidné poistenie: 3 percentá (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Garančné poistenie: 0,25 percenta

Úrazové poistenie: 0,8 percenta

Rezervný fond: 4,75 percenta

Sadzby poistného dohodárov

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta (pravidelný príjem)

Starobné poistenie: 4 percentá

Invalidné poistenie: 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento (pravidelný príjem)

Sadzby poistného pre zamestnávateľa za dohodárov 

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta (pravidelný príjem)

Starobné poistenie: 14 percent

Invalidné poistenie: 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento (pravidelný príjem)

Garančné poistenie: 0,25 percenta

Úrazové poistenie: 0,8 percenta

Rezervný fond: 4,75 percenta

Sadzby poistného - SZČO

5 724 eur – od 1. 7. 2019 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem za rok 2018 bol vyšší ako 5 724 eur (12 x 477).

477 eur – minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie,

158,11 eura - minimálne poistné,  

2 213,75 eura – maximálne mesačné odvody na sociálne poistenie.

Nemocenské poistenie: 4,4 percenta, minimálne 20,98 eura

Starobné poistenie: 18 percent, minimálne 85,86 eura

Invalidné poistenie: 6 percent, minimálne 28,62 eura

Rezervný fond: 4,75 percenta, minimálne 22,65 eura

Sadzby poistného - dobrovoľne poistená osoba

477 eur – minimálny vymeriavací základ 

Nemocenské poistenie: 4,4 percenta, minimálne 20,98 eura

Starobné poistenie: 18 percent, minimálne 85,86 eura

Invalidné poistenie: 6 percent, minimálne 28,62 eura

Poistenie v nezamestnanosti: 2 percentá, minimálne 9,54 eura

Rezervný fond: 4,75 percenta, minimálne 22,65 eura

Pokračovanie článku - stránka 5 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1