Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Veľký prehľad: Dôležité čísla v roku 2019

14.01.2019, 05:04 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Pokračovanie článku - stránka 6 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Starobné poistenie platí 4 percentá pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur a invalidné poistenie 3 percentá pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Koľko platí zamestnávateľ za študenta

Starobné poistenie: 14 percent (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Invalidné poistenie: 3 percentá (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Garančné poistenie: 0,25 percenta (z celého príjmu)

Úrazové poistenie: 0,8 percenta (z celého príjmu)

Rezervný fond: 4,75 percenta (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Odvodová výnimka pre dôchodcov

200 eur – príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne majú byť od 1. júla 2018 oslobodené od odvodov. Penzisti tak pri práci na dohodu majú rovnakú odvodovú výnimku ako študenti stredných a vysokých škôl. Využiť oslobodenie od sociálnych odvodov budú môcť okrem starobných penzistov aj predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia, tí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľ invalidného výsluhového dôchodku.

Zdravotné poistenie

477 eur – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

Maximálny vymeriavací základ je pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov od roku 2017 zrušený.

57 240 eur – je maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2019 (60-násobok priemernej mzdy z roka 2017, 60 x 954).

66,78 eura – je minimálny preddavok mesačne (14 percent), respektíve 33,39 eura (7 percent), ak ide o osobu so zdravotným postihnutím (a týka sa jej platenie preddavku).

380 eur – odvodová odpočítateľná položka mesačne, pri príjme nad 380 eur mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme od 570 eur je nulová.

Od januára 2018 sa uplatňuje len u zamestnancov, nie u zamestnávateľa.

Sadzby poistného SZČO

14 percent z vymeriavacieho základu SZČO

7 percent z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnanec

4 percentá z vymeriavacieho základu zamestnanca

2 percentá z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnávateľ

10 percent z vymeriavacieho základu zamestnanca

5 percent z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím

Poistné samoplatiteľa

14 percent z vymeriavacieho základu samoplatiteľa

7 percent z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím

477 eur – minimálny vymeriavací základ, minimálny preddavok mesačne 66,78 eura (33,39 eura, ak je osoba so zdravotným postihnutím).

Z dividend za rok 2017 sa už neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú sadzbou 7 percent.

Jednoduchá závierka

350-tisíc eur (majetok netto), 700-tisíc eur (čistý obrat) a 10 zamestnancov sú kritériá pre zostavenie najjednoduchšej a najmenej podrobnej účtovnej závierky za rok 2019. Ak firma za roky 2017 až 2019 (každý sa posudzuje samostatne) neprekročila aspoň dve z troch uvedených kritérií, zverejní v účtovnej závierke najmenej podrobné finančné informácie za rok 2019.

Pokračovanie článku - stránka 6 z 9
Pokračovanie článku na ďalšej stránke
  • Tlačiť
  • 1