Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Veľký prehľad: Dôležité čísla v roku 2019

14.01.2019, 05:04 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Pokračovanie článku - stránka 9 z 9
Koniec článku - stránka 9 z 9
  • Tlačiť
  • 1

Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Základné nepostihnuteľné sumy

205,07 eura – na povinného (100 percent životného minima plnoletej FO),

51,26 eura  – na vyživovanú osobu (25 percent životného minima plnoletej FO).

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu

205,07 eura – na povinného (100 percent životného minima plnoletej FO),

102,53 eura – na vyživovanú osobu (50 percent životného minima plnoletej FO).

Pri pokutách za priestupky

102,53 eura – na povinného (50 percent životného minima plnoletej FO),

51,26  eura – na vyživovanú osobu (25 percent životného minima plnoletej FO).

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa

86,12 eura – na povinného (70 percent základnej sumy na povinného),

35,88 eura – na vyživovanú osobu (70 percent zo 60 percent základnej sumy na vyživovanú osobu). 

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 307,60 eura (150 percent životného minima plnoletej FO). Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

Pokračovanie článku - stránka 9 z 9
Koniec článku - stránka 9 z 9
  • Tlačiť
  • 1