Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Veľký prehľad: Dôležité čísla v roku 2019

14.01.2019, 05:04 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Najviac zaťažia zamestnávateľov nárasty príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu a tiež rekreačné poukazy.

 • Tlačiť
 • 1

Životné minimum

205,07 eura – mesačné životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 1. júla 2018 do 30. júna 2019,

143,06 eura – mesačné životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

93,61 eura – mesačné životné minimum na dieťa.

Rodičovský príspevok

220,70 eura – mesačne od 1. januára 2019. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 220,70 eura sa zvyšuje o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Prídavok na dieťa

24,34 eura – je mesačný prídavok na dieťa. Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima, a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.

11,41 eura – je mesačný príplatok k prídavku na dieťa.

Neprehliadnite

Priemerná mzda

954 eur – priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2017, od tejto sumy závisia napríklad minimálne odvody živnostníkov.

Minimálna mzda

520 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila od januára 2019 zo sumy 480 eur na 520 eur. Na 2. stupni je minimálna mzda 624 eur, na 3. stupni je to 728 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 832 eur, na 5. stupni zase 936 eur a na 6. stupni dostane 1 040 eur.

2,989 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2019. V najvyššej, 6. kategórii, je vo výške 5,978 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

 • za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 25 percent z 2,989 eura, čo je 0,74725 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 20 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 20 percent z 2,989 eura, čo je 0,5978 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 50 percent z 2,989 eura, čo je 1,4945 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 45 percent z 2,989 eura, čo je 1,34505 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

 • za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 50 percent z 2,989 eura, čo je 1,4945 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 40 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 40 percent z 2,989 eura, čo je 1,1956 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 2,989 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 90 percent z 2,989 eura, čo je 2,6901 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019

 • zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 30 percent minimálnej hodinovej mzdy, čo je suma 30 percent z 2,989 eura, čo je 0,8967 eura. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou,
 • ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 35 percent z 2,989 eura, teda 1,04615 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 25 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 25 percent z 2,989 eura, čo je 0,74725 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019

 • zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 40 percent minimálnej hodinovej mzdy, čo je suma 40 percent z 2,989 eura, čo je 1,1956 eura. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou,
 • ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 50 percent z 2,989 eura, čo je 1,495 eura,
 • u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 percent minimálnej mzdy za hodinu, čo je suma 35 percent z 2,989 eura, čo je 1,04615 eura, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. 12. 2018 zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Trinásty plat

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur,
 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov.

Podmienkou oslobodenia od zdravotných odvodov je:

 • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),
 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce a súčasne,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Štrnásty plat

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur,
 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur.

Podmienkou oslobodenia od dane z príjmov a od zdravotných odvodov je:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),
 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31. 10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne,
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku.

Rekreačné poukážky

55 percent – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť mu príspevok na rekreáciu vtedy, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia tiež musia sledovať, či zamestnanec, ktorý požiada o príspevok, pracoval u neho nepretržite 24 mesiacov. 

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu 55 percent výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 eur za rok. Túto maximálnu sumu však dostanú len tí zamestnanci, ktorí u neho pracujú na plný úväzok. Zamestnancovi, ktorý má polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne 137,50 eura za rok.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2019

328,12 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň,

3 937,35 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2019 (19,2 x životné minimum 205,07 eura), ak daňovník dosiahne základ dane do 20 507 eur (100-násobok životného minima).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20 507 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

9 064,094  - (základ dane : 4) (kde suma 9 064,094 = 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 36 256,37 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • ak poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, pretože ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie

Ak daňovník dosiahne základ dane do 36 256,37 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je: 3 937,35 eura - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 36 256,37 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:
13 001,438  - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 13 001,438  = 63,4-násobok životného minima)
Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 52 005,75 eura a vyšší, nezdaniteľná časť na manželku je nula bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná suma na kúpele

50 eur – základ dane si môže daňovník znížiť o 50 eur, sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa, ak sa spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Daňový bonus na zaplatené úroky 

50 percent – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

180 eur – od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2018. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 percent dani). Uplatniť si ju môže sporiteľ len vtedy, ak účastnícka zmluva, na základe ktorej zaplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, bola uzatvorená po 31. 12. 2013 alebo bola zmenená a súčasťou zmien bolo zrušenie dávkového plánu. Druhou podmienkou je, že daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Daňové priznanie

1 968,67 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2019 vyšší príjem, ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2019 suma 3 937,35 eura eura.

17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí (§ 46), ak za rok 2018 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2018 nepresiahnu 1 915,01 eura.

350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

500 eur – od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok nepresiahne 500 eur.

Ak občan – nepodnikateľ vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu vykázať v daňovom priznaní, a teda neplatí z nej dane. Je dôležité, či činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, odmenu bude musieť občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však rovnakú činnosť uskutočnil pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej k zdaneniu nepríde. 

Daňový bonus v roku 2019

22,17 eura –  daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 266,04 eura na jedno dieťa.

44,34 eura – od 1. 4. 2019 platí schválená dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa, a to vo výške 44,34 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Daňový bonus na dieťa vo výške 44,34 eura je možné uplatniť si prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 aj pre dieťa, ktoré v tomto mesiaci dovŕši šesť rokov veku.

3 120 eur – hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 520 eur).

260 eur – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy.

Daň z príjmu

19 percent daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 36 256,37 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 percent suma 3 021,36 eura. 

25 percent daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 36 256,37 eura.

percent zrážková daň z dividend, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.

19 percent zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend), ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.

35 percent – zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend), ak je daňovník rezident nezmluvného štátu,

percent – zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom,

2 500 eur – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 2 500 eur a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti,

16 600 eur – hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov. Ak je výška poslednej známej daňovej povinnosti vyššia ako 16 600 eur, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

DPH

20 percent – základná sadzba DPH,

10 percent - znížená sadzba, ktorá sa vzťahuje na vybrané potraviny a iné tovary ako knihy alebo lieky, od roku 2019 aj na ubytovacie služby a tovary a služby sociálnych podnikov,

49 790 eur – limit obratu pre zákonnú registráciu pre DPH. Ak zdaniteľná osoba (najmä podnikateľ) dosiahne za 12 po sebe idúcich mesiacov obrat v sume 49 790 eur, má povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH,

14 000 eur – limit obratu pre nákup tovaru z krajín Európskej únie bez registrácie pre DPH,

100 000 eur –  limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby,

50 000 eur – limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu.

Výška paušálnych výdavkov

60 percent – maximálne 20-tisíc ročne vtedy, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Cestovné náhrady

Od 1. 1. 2009 bez zmeny predstavuje suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

 • 0,050 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,183 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Stravné

4,80 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5 - 12 hodín sa menila od 1. 6. 2018.

7,10 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12 - 18 hodín.

10,90 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.

Minimálna výška stravného lístka

3,60 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 percent z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste (z 4,80 eura),

2,64 eura – zamestnávateľ musí prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 percent z ceny jedla, najviac však do výšky 55 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,80 eura). Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 percent, teda napríklad pri cene gastrolístka 3,60 eura je to najmenej 1,98 eura.

Stravné pre SZČO

4,80 eura – samostatne zárobkovo činné osoby si môžu uplatniť od 1. 6. 2018 a ďalej v roku 2019 v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 4,80 eura za každý odpracovaný deň.

Sociálne poistenie

6 678 eur (7 x 954) - maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Netýka sa úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného - zamestnanec

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta

Starobné poistenie: 4 percentá

Invalidné poistenie: 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento

Sadzby poistného - zamestnávateľ

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta

Starobné poistenie: 14 percent

Invalidné poistenie 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento

Garančné poistenie: 0,25 percenta

Úrazové poistenie: 0,8 percenta

Rezervný fond: 4,75 percenta

Sadzby poistného poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku 

Starobné poistenie: 4 percentá

Invalidné poistenie: 3 percentá (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľa za poberateľa starobného, invalidného, výsluhového dôchodku

Starobné poistenie: 14 percent

Invalidné poistenie: 3 percentá (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Garančné poistenie: 0,25 percenta

Úrazové poistenie: 0,8 percenta

Rezervný fond: 4,75 percenta

Sadzby poistného dohodárov

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta (pravidelný príjem)

Starobné poistenie: 4 percentá

Invalidné poistenie: 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento (pravidelný príjem)

Sadzby poistného pre zamestnávateľa za dohodárov 

Nemocenské poistenie: 1,4 percenta (pravidelný príjem)

Starobné poistenie: 14 percent

Invalidné poistenie: 3 percentá

Poistenie v nezamestnanosti: 1 percento (pravidelný príjem)

Garančné poistenie: 0,25 percenta

Úrazové poistenie: 0,8 percenta

Rezervný fond: 4,75 percenta

Sadzby poistného - SZČO

5 724 eur – od 1. 7. 2019 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem za rok 2018 bol vyšší ako 5 724 eur (12 x 477).

477 eur – minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie,

158,11 eura - minimálne poistné,  

2 213,75 eura – maximálne mesačné odvody na sociálne poistenie.

Nemocenské poistenie: 4,4 percenta, minimálne 20,98 eura

Starobné poistenie: 18 percent, minimálne 85,86 eura

Invalidné poistenie: 6 percent, minimálne 28,62 eura

Rezervný fond: 4,75 percenta, minimálne 22,65 eura

Sadzby poistného - dobrovoľne poistená osoba

477 eur – minimálny vymeriavací základ 

Nemocenské poistenie: 4,4 percenta, minimálne 20,98 eura

Starobné poistenie: 18 percent, minimálne 85,86 eura

Invalidné poistenie: 6 percent, minimálne 28,62 eura

Poistenie v nezamestnanosti: 2 percentá, minimálne 9,54 eura

Rezervný fond: 4,75 percenta, minimálne 22,65 eura

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Starobné poistenie platí 4 percentá pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur a invalidné poistenie 3 percentá pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Koľko platí zamestnávateľ za študenta

Starobné poistenie: 14 percent (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Invalidné poistenie: 3 percentá (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Garančné poistenie: 0,25 percenta (z celého príjmu)

Úrazové poistenie: 0,8 percenta (z celého príjmu)

Rezervný fond: 4,75 percenta (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Odvodová výnimka pre dôchodcov

200 eur – príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne majú byť od 1. júla 2018 oslobodené od odvodov. Penzisti tak pri práci na dohodu majú rovnakú odvodovú výnimku ako študenti stredných a vysokých škôl. Využiť oslobodenie od sociálnych odvodov budú môcť okrem starobných penzistov aj predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia, tí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľ invalidného výsluhového dôchodku.

Zdravotné poistenie

477 eur – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

Maximálny vymeriavací základ je pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov od roku 2017 zrušený.

57 240 eur – je maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2019 (60-násobok priemernej mzdy z roka 2017, 60 x 954).

66,78 eura – je minimálny preddavok mesačne (14 percent), respektíve 33,39 eura (7 percent), ak ide o osobu so zdravotným postihnutím (a týka sa jej platenie preddavku).

380 eur – odvodová odpočítateľná položka mesačne, pri príjme nad 380 eur mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme od 570 eur je nulová.

Od januára 2018 sa uplatňuje len u zamestnancov, nie u zamestnávateľa.

Sadzby poistného SZČO

14 percent z vymeriavacieho základu SZČO

7 percent z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnanec

4 percentá z vymeriavacieho základu zamestnanca

2 percentá z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnávateľ

10 percent z vymeriavacieho základu zamestnanca

5 percent z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím

Poistné samoplatiteľa

14 percent z vymeriavacieho základu samoplatiteľa

7 percent z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím

477 eur – minimálny vymeriavací základ, minimálny preddavok mesačne 66,78 eura (33,39 eura, ak je osoba so zdravotným postihnutím).

Z dividend za rok 2017 sa už neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú sadzbou 7 percent.

Jednoduchá závierka

350-tisíc eur (majetok netto), 700-tisíc eur (čistý obrat) a 10 zamestnancov sú kritériá pre zostavenie najjednoduchšej a najmenej podrobnej účtovnej závierky za rok 2019. Ak firma za roky 2017 až 2019 (každý sa posudzuje samostatne) neprekročila aspoň dve z troch uvedených kritérií, zverejní v účtovnej závierke najmenej podrobné finančné informácie za rok 2019.

Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 percent a od 4. do 10. dňa je to 55 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

62,7287 eur – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN (2 x 954 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol).

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práceneschopnosti a je vo výške 55 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

62,7288 eur – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP (2 x 954 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2019, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 34,50084 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 035,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 069,60 eura.

Materské

Materské je od mája 2017 už 75 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu.

Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 47,0466 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 411,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 458,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ošetrovné

Maximálne denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne hodnotu 34,50084 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 345,10 eura za 10 kalendárnych dní.

Úrazové dávky

Od 1. januára 2019 sa úrazová renta a pozostalostná úrazová renta zvýšia o 2,6 percenta. Rovnako o 2,6 percenta vzrástli aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2019 bude 55 992,30 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2019 zvyšuje na 55 992,30 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2019 bude predstavovať 27 996,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2019 bude vo výške 2 800,30 eura. Na hodnotu 2 800,30 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Evidencia na úrade práce

205,07 eura mesačne – toľko môže zarobiť od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 evidovaný uchádzač o zamestnanie. Doba práce na dohodu počas roka 2019 bez vyradenia z evidencie je maximálne 40 kalendárnych dní.

Dávka v nezamestnanosti

62,7288 eura – je maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 (2 x 954 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 972,30 eura, a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 941 eur.

Od 1. januára 2018 musí byť poistenec pre nárok na dávku v nezamestnanosti poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posudzovanie obdobia poistenia sa tak pre poistencov predĺži a zjednotí. Zjednotí sa obdobie vyplácania dávky (podporné obdobie) na 6 mesiacov pre všetkých poistencov (aj tým, ktorí predtým pracovali na dobu určitú, resp. si dávku uplatnili z dobrovoľného poistenia). Znamená to, že k dávke v nezamestnanosti bude mať prístup väčší počet poistencov, ktorí si v minulosti platili poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

611,04 eura – hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2018 a pokračuje v roku 2019, počas 12 kalendárnych mesiacov suma 67 percent z 912 eur.

639,18 eura – hraničná suma bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2019 (67 percent z 954 eur). Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Dôchodkové poistenie opatrovateľom 

Od 1. januára 2017 štát platí dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie nie je obmedzené limitom 12 rokov. Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto činnosť v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Odvody do II. piliera

4,75 percenta – od 1. januára 2019 sa sadzba povinných príspevkov do II. piliera zvyšuje zo 4,50 percenta z vymeriavacieho základu na 4,75 percenta. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň každoročne zvyšovať o 0,25 percenta až do roku 2024, keď dosiahne výšku 6 percent z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 percent z hrubého príjmu poistenca.

Úľavy na poistnom

Od januára 2016 pribudla v sociálnom poistení nová skupina poistencov – vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a záložníci.

Od 15. decembra 2015 platí nová odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť len úrazové a garančné poistenie za obdobie najviac 12 mesiacov. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Športový reprezentant sa stal v roku 2016 poistencom štátu. Príspevok športovému reprezentantovi je nová štátna sociálna dávka k jeho dôchodku. K podmienkam nároku patrí získanie akejkoľvek medaily na olympiáde, paralympiáde, deaflympiáde, majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant Slovenskej republiky, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

K podmienkam tiež patrí štátne občianstvo SR, trvalý pobyt alebo bydlisko na území SR, alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie, nepoberanie podobného príspevku zo zahraničia, dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov SR a uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku v SR zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera).

Novela zákona o sociálnom poistení predĺžila u profesionálnych športovcov termín na platenie poistného a prihlásenie do registra Sociálnej poisťovne. Ide o tých športovcov, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Pôvodne mal takýto športovec výnimku z platenia poistného na sociálne poistenie do 31. decembra 2018, novelou zákona sa tento termín posunul až o tri roky, na 31. decembra 2021.

Ak má teda športovec so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa § 35 zákona o športe, profesionálny športovec na základe tejto zmluvy nemá postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia do 31. decembra 2021, a preto ho zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na sociálne poistenie.

Nárok na predčasný starobný dôchodok

246,10 eura – od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 má poistenec nárok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 246,10 eura (1,2-násobok životného minima 205,07 eura),

Aktuálna dôchodková hodnota 

12,6657 eura – platí pre dôchodky priznané v roku 2018. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. 

Referenčná suma platná na rok 2019

444,10 eura – Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2019, ktorá je 444,10 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom.

Zmena dôchodkového veku

62 rokov a 6 mesiacov – od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Nová právna úprava stanovuje dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch a vzťahuje sa na poistencov narodených po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek podľa novej právnej úpravy tak ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov.

Vyrovnávací príplatok k dôchodku

Od 1. januára 2018 vznikol nárok na vyrovnávací príplatok aj poistencovi, ktorý má priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok. Doteraz naň mali nárok len poberatelia starobného dôchodku.

Výška vyrovnávacieho príplatku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku a úhrnu sumy vyplácaného českého starobného dôchodku a vyplácaného slovenského starobného dôchodku. Suma vyrovnávacieho príplatku sa bude každoročne k 31. januáru určovať nanovo v závislosti od aktuálnej sumy slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku. Vyrovnávací príplatok sa nevalorizuje.

Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Základné nepostihnuteľné sumy

205,07 eura – na povinného (100 percent životného minima plnoletej FO),

51,26 eura  – na vyživovanú osobu (25 percent životného minima plnoletej FO).

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu

205,07 eura – na povinného (100 percent životného minima plnoletej FO),

102,53 eura – na vyživovanú osobu (50 percent životného minima plnoletej FO).

Pri pokutách za priestupky

102,53 eura – na povinného (50 percent životného minima plnoletej FO),

51,26  eura – na vyživovanú osobu (25 percent životného minima plnoletej FO).

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa

86,12 eura – na povinného (70 percent základnej sumy na povinného),

35,88 eura – na vyživovanú osobu (70 percent zo 60 percent základnej sumy na vyživovanú osobu). 

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 307,60 eura (150 percent životného minima plnoletej FO). Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

 • Tlačiť
 • 1