Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Virtuálna pokladnica je od januára pre všetkých podnikateľov

15.12.2015, 16:30 | Zuzana Kollárová | © 2015 News and Media Holding

Všetci podnikatelia, ktorí musia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP), môžu od januára začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP).

  • Tlačiť
  • 0

Ak chce podnikateľ používať virtuálnu registračku napríklad cez mobilnú aplikáciu už od januára, mal by poslať Finančnej správe žiadosť o pokladnicu čo najskôr. Daňový úrad totiž na registráciu virtuálky potrebuje desať až štrnásť dní. Žiadosť o VRP je však možné podať kedykoľvek, teda aj po 1. januári.

Doposiaľ virtuálnu registračku využíva vyše 20-tisíc podnikateľov, ktorým vznikla zákonná povinnosť evidovať tržby od 1. apríla 2015. Virtuálku po novom používajú napríklad taxikári, zubári, veterinári, psychológovia či cestovné kancelárie.

K nim sa môžu od 1. januára 2016 pridať všetci ostatní podnikatelia, ktorí v súčasnosti používajú klasickú kamennú pokladnicu. Podmienkou je, že za mesiac nevydajú viac ako 1 000 bločkov. Ak prejdú na virtuálnu, nemusia platiť servisné poplatky za údržbu klasickej. Ďalšou výhodou je, že nerobia dennú uzávierku ani nevedú knihu VRP.

Ako na to

Finančná správa odporúča, aby pri vypisovaní žiadosti o pridelenie kódu VRP podnikateľ využil elektronický formulár na portáli Finančnej správy.

„Tieto žiadosti sú rýchlejšie zaregistrované a vybavené. Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše, naskenuje a zašle elektronicky ako prílohu všeobecného podania na portáli Finančnej správy v časti register, podá ju osobne na podateľni ktoréhokoľvek daňového úradu alebo pošle poštou hociktorému daňovému úradu,“ informovala hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíkova.

Podnikateľ cez portál finančnej správy vypíše údaje do formulára vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude podnikateľ zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť). Tejto žiadosti sa pridelí kód a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ vytlačí.

Ak podnikateľ vypisuje žiadosť ručne, je potrebné, aby tak urobil dvojmo. Žiadosť musí obsahovať PIN kód potrebný pre prvé prihlásenie, a zároveň slúži ako podklad o podaní žiadosti pre podnikateľa. Pri spracovaní žiadosti musí uviesť všetky požadované údaje, ktoré je potrebné vypísať podľa predajného miesta, na ktorom bude VRP používať.

Finančná správa upozorňuje na to, že ak bude podnikateľ používať VRP na stálom predajnom mieste, v žiadosti vyznačí, že predajné miesto je totožné so sídlom firmy, alebo miestom podnikania fyzickej osoby. Druhou možnosťou je, že uvedie adresu stáleho predajného miesta, ktoré je odlišné od sídla firmy alebo miesta podnikania fyzickej osoby.

Ak má podnikateľ viac stálych predajných miest a chce zriadiť VRP na každom stálom predajnom mieste, musí požiadať daňový úrad o pridelenie kódu VRP a zaslanie prihlasovacích údajov na každé stále predajné miesto.

Ak má podnikateľ viac stálych predajných miest, na ktorých neeviduje tržbu v rovnakom čase, môže sa rozhodnúť, že bude používať jednu VRP na všetkých stálych predajných miestach. V tomto prípade podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie jedného kódu VRP. V žiadosti ako predajné miesto odlišné od sídla firmy alebo miesta podnikania fyzickej osoby uvedie „prenosná pokladnica“.

Ak podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje službu na meniacich sa predajných miestach (napríklad u zákazníka, trhoch, jarmokoch, vo vozidle taxislužby), aj v tomto prípade požiada daňový úrad o pridelenie jedného kódu VRP. V žiadosti ako predajné miesto odlišné od sídla firmy alebo od miesta podnikania fyzickej osoby vyznačí „prenosná pokladnica.“

Po overení údajov daňový úrad podnikateľa zaregistruje a pridelí mu kód VRP. Potom mu v bezpečnostnej obálke prídu poštou prihlasovacie údaje na vstup do aplikácie VRP a kód VRP.

Čo ak sa zmení predajné miesto, ktoré podnikateľ uviedol pri vyplňovaní žiadosti? Podnikateľ túto zmenu musí oznámiť daňovému úradu do 30 dní.

Ak podnikateľ za mesiac vydá viac ako 1 000 dokladov, systém automaticky pred dosiahnutím tohto limitu na to podnikateľa upozorní. Finančné riaditeľstvo SR ukončí používanie VRP posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom došlo k prekročeniu limitu. Podnikateľ má na zaobstaranie a zaregistrovanie klasickej ERP čas mesiac.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)