Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vyberte si svoj Byrokratický nezmysel roka 2017

13.12.2017, 13:04 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Byrokratických nezmyslov v našich zákonoch neubúda. Dôkazom je anketa Byrokratický nezmysel roka, ktorú už po šiestykrát vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

  • Tlačiť
  • 0

Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 39 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku.

„Za šesť rokov existencie ankety Byrokratický nezmysel podnikatelia nominovali takmer 300 absurdít. V tomto ročníku dominovali medzi nomináciami najmä námety súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a regulácie rezortu práce a sociálnych vecí,“ konštatoval predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík.

Podnikatelia za tie roky, čo anticenu pre byrokratické nezmysly organizujú nevidia zásadné zlepšenie kvality prijímanej legislatívy.

Navyše, medzi nomináciami sa objavilo tento rok veľa problémov, ktoré sa týkajú len nedávno prijatej legislatívy. Iným prípadom sú situácie, že sa objavujú pseudoriešenia problémov, na ktoré podnikatelia upozorňovali v minulosti.

Neprehliadnite

„Takým príkladom môže byť zákon o odpadoch. Hoci zákon prešiel za posledný rok niekoľkými novelizáciami, zásadné zmeny k lepšiemu sa nestali a jedno z jeho ustanovení je opäť finalistom našej anticeny,“ dopĺňa J. Solík.

Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, si myslí, že udeľovanie anticeny je „vzácne v tom, že aspoň malú časť regulácií, s ktorými sa dennodenne musia potýkať podnikatelia, predkladá zodpovedným vo viditeľnejšej forme. A robí to úspešne, o čom svedčí fakt, že polovica z vládneho balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pochádza zo zoznamu nezmyslov, nominovaných v rámci niekoľkých ročníkov Byrokratického nezmyslu roka.“

Podnikatelia môžu za nový byrokratický nezmysel hlasovať do 27. decembra na stránke www.byrokratickynezmysel.sk.

Favoriti na Byrokratický nezmysel

1. Pri výmene občianskeho s čipom dostane podnikateľ dočasne papier, s ktorým sa ale nedá prihlásiť do e-schránky

Konateľ firmy musí mať preukaz s elektronickým čipom. V prípade jeho výmeny dostane dočasný papier, kým mu nebude vystavený nový preukaz. Ním sa ale nedá prihlásiť do elektronickej schránky. Podnikateľ sa teda počas tejto doby nedostane do svojej schránky, no lehoty mu aj tak plynú.

2. Zneužívanie zamestnávateľov exekútormi

Počas exekúcie sú aj zamestnávatelia povinní exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť a to bezodkladne, bezodplatne a prednostne elektronicky. Súčinnosť s exekútorom je pre zamestnávateľa administratívne náročná a nákladná, a preto došlo k novelizácii, podľa ktorej od 1. 4. 2017 nemôže exekútor požadovať "súčinnosť nad mieru". Tá však nie je nikde definovaná a exekútori aj naďalej pod hrozbou pokút požadujú od zamestnávateľov množstvo podkladov.

3. Dohodári nesmú programovať, fotografovať, vytvárať grafiku, odborné texty či iné autorsky chránené diela

Zákonník práce zakazuje uzatváranie dohôd na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

4. Pri predaji jedla sa nemôže účtovať žiaden poplatok za obal

Od 1. 1. 2007 platí absurdná regulácia, že pri predaji jedla nemôže predajca za obal na jedlo účtovať poplatok. V prípade donáškovej služby alebo rozvozu musí poskytnúť zákazníkovi obal na jedlo bezplatne vždy. Ak si chce zákazník vziať jedlo z gastroprevádzky so sebou, predajca zaň môže účtovať poplatok v prípade, ak bol o cene obalu zákazník vhodnou formou vopred informovaný. Ak je cena za jedlo účtovaná na základe hmotnosti, nemôže predajca do celkovej účtovanej hmotnosti zarátať hmotnosť obalu. Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia a obvyklá pokuta za účtovanie obalu je okolo 250 – 300 eur.

5. Na prevádzkovanie jaslí treba vysokú školu, bezbariérové priestory a zostavovať výročnú správu

Novela jasličkového zákona účinná od 1. 1. 2017 zaviedla podmienku vysokoškolského vzdelania 2. stupňa pre osobu, ktorá si chce založiť jasle či pre jej zodpovedného vedúceho. Majitelia jaslí musia zabezpečiť tiež debarierizáciu a ďalšie personálne či priestorové požiadavky na počet detí, opatrovatelia musia absolvovať akreditovaný kurz, a oba subjekty sú povinné sa zapísať do osobitného registra, a to pod hrozbou pokuty až do výšky 35 000 eur. Musia vypracúvať výročnú správu.

6. Ak má podnikateľ viacero firiem v rovnakej kancelárii, musí nahlasovať hygiene každú samostatne a za každú zaplatiť

Každý podnikateľský priestor musí byť uvedený do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ľudovo známy ako "hygiena", kam sa zasiela návrh na uvedenie do prevádzky. K návrhu je potrebné zaplatiť kolok v hodnote 50 eur. Ak by mal podnikateľ prihlásených viacero firiem na jednu kanceláriu, musí za každú firmu zaslať samostatný návrh.

7. "Inteligentné" elektronické formuláre na založenie živnosti

Formuláre pre elektronické ohlasovanie živností a zápisy údajov do obchodného registra sú pre bežného užívateľa ťažkopádne a v mnohých ohľadoch nezmyselné. Živnosti napríklad nie je možné ohlásiť inak, než za pomoci internetového prehliadača Internet Explorer (ten Microsoft už takmer dva roky nepodporuje), pričom samotné formuláre obsahujú množstvo nezmyselných položiek.

8. Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu či sud, musí o to požiadať obec

Pomerne často nastáva situácia, že zamestnávateľ chce dať svoje odpady vhodné na využitie v domácnosti svojím zamestnancom. Môže ísť napríklad o drevené palety na kúrenie, či plastové sudy, alebo odpady z textílií. V takomto prípade je však zamestnávateľ povinný vybaviť si súhlas u orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na odovzdávanie takýchto odpadov, ktorým je obec. Žiadosť sa podáva spolu s pár dokumentmi a kolkom v hodnote 11 eur na okresný úrad.

9. Duplicitné nahlasovanie zamestnancov z EÚ

Problematika sa týka zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na Slovensko, a aj zamestnávateľov, ktorí prijímajú zamestnancov z krajín EÚ – to je prípad, kedy slovenský zamestnávateľ prijíma vyslaného zamestnanca z inej krajiny EÚ. V tomto prípade je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o dokument A1, súčasne oznámiť Národnému inšpektorátu práce vyslanie zamestnanca na Slovensko. Na základe tejto skutočnosti majú informácie o vyslanom zamestnancovi na územie SR dva slovenské orgány verejnej správy.

10. Zmena sídla obmedzuje používanie firemných vozidiel

Ak firma zmení svoje sídlo, tak je potrebné na dopravný inšpektorát priniesť kvôli zmene údajov naraz veľký aj malý technický preukaz. Bez dokladov nemožno firemné autá používať.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy byrokratický nezmysel

Diskusia (0 reakcií)