Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Výdavky na cestovné a stravovanie SZČO

21.11.2013, 05:40 | Dana Kožuchová, Tax Senior, Mazars Tax

1. Môže si SZČO uplatňovať nárok na cestovné a stravné, ak každý deň cestuje mimo svojho miesta podnikania, ktoré je uvedené v živnostenskom liste, ktoré je od tohto miesta vzdialené asi 3 km a tam vykonáva svoju hlavnú činnosť pre inú s.r.o.? 2. Je povinný viesť knihu jázd? A ako bude dokladovať spotrebu PHM? 3. Ak sa stane, že nemá ako preukázať stravné, t. j. stratí bloček alebo ho jednoducho nemá a daný deň odpracoval, má nárok na stravné? Môže si cestovné príkazy robiť aj bez preukázaného stravného?

  • Tlačiť
  • 0

Z dôvodu nedostatku informácii sme pri vypracovaní odpovedí vychádzali z predpokladu, že ako podnikateľ vediete jednoduché účtovníctvo, do daňových výdavkov sú zahrnuté  preukázateľne vynaložené výdavky. Na podnikanie využívate vlastné osobné motorové vozidlo (nie nákladné), ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku. 

1. Podľa § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú daňovým výdavkom fyzickej osoby - podnikateľa  výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva („pracovná cesta“). Ide o výdavky vynaložené podnikateľom na stravovanie, ubytovanie, cestovné a iné nevyhnutné náklady súvisiace s pobytom na tomto inom mieste. Avšak tieto je možné uplatniť do daňových výdavkov len do výšky limitovanej zákonom č. 283/ 2002 Z. z. o cestovných náhradách (vo výške ako je stanovená pre zamestnancov).   

Napriek tomu, že zákon o dani z príjmov nedefinuje, čo je možné považovať za miesto pravidelného vykonávania činnosti, je zrejmé, že výdavky súvisiace s cestou do miesta pravidelného vykonávania činnosti a späť nie je možné považovať za daňový výdavok.

V praxi to znamená, že ak má podnikateľ v živnostenskom liste ako miesto podnikania uvedené napr. trvalé bydlisko (pre daňové účely sa toto miesto bude považovať za miesto pravidelného vykonávania činnosti), tak každé opustenie bydliska za účelom vykonávania podnikateľských aktivít (t.j. každá cesta z miesta bydliska k zákazníkom) je „pracovnou cestou“ a podnikateľ má nárok na všetky vynaložené výdavky uvedené vyššie.

Ak by skutočné miesto pravidelného výkonu bolo odlišné od miesta podnikania v živnostenskom liste (napríklad prevádzka, kancelária, resp. zo zadania otázky by mohlo ísť aj o sídlo spoločnosti s. r. o., pre ktorú sa vykonáva hlavná činnosť - ak má podnikateľ prevádzku, kanceláriu priamo v sídle s.r.o.), v takomto prípade nie je možné uplatniť výdavky z miesta bydliska do prevádzky, kancelárie, resp. sídla spoločnosti s.r.o., ale len výdavky z miesta prevádzky, kancelárie k zákazníkom. 

Potrebujete radu odborníka?

Položte otázku našim poradcom cez formulár alebo si pozrite všetky otázky v sekcii Poradna.TREND.sk

Pohonné hmoty

2. Pri „pracovnej ceste“, na ktorej podnikateľ využije vlastné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, si môže uplatniť výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a  základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy (v súčasnosti 0,183 EUR za km).   

Náhrada za spotrebované pohonné látky vychádza z odjazdených kilometrov (je potrebné sledovať km), z cien pohonných látok platných v čase ich nákupu (cenu je potrebné preukázať dokladom o kúpe pohonných látok) prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze motorového vozidla. 

V prípade, ak by podnikateľ využil iný spôsob dopravy, je potrebné vynaložené výdavky preukázať cestovným lístkom.  

Stravné

3. Pri „pracovnej ceste“, t. j. ceste mimo miesta pravidelného výkonu činnosti si podnikateľ uplatní výdavky na stravné (popísané v bode 1.).  Pre pracovnú cestu v trvaní:

a) od 5 do 12 hodín sa môže uplatniť stravné vo výške 4 eur/ deň,

b) od 12 do 18 hodín sa môže uplatniť stravné vo výške 6 eur/ deň,

c) nad 18 hodín sa môže uplatniť stravné vo výške 9,30 eura/ deň.

Výdavky vynaložené na stravovanie „pri pracovnej ceste“ nie je potrebné preukazovať dokladom  o nákupe stravy.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) mazars_logo

  • Tlačiť
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)