Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Výhody a nevýhody platenia DPH len zo zaplatených faktúr

04.01.2016, 13:10 | Zuzana Kollárová | © 2016 News and Media Holding

Malí a strední podnikatelia si môžu od januára vybrať, že budú platiť DPH len zo zinkasovaných faktúr. Ide o najväčšiu zmenu v zákone o DPH v minulom roku.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy

DPH, novela

Podnikateľ môže prejsť na tento systém prvý deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka. Musí to však oznámiť daňovému úradu. Ak chce prejsť na nový systém od februára, do konca tohto mesiaca to musí daniarom oznámiť. Zoznam všetkých platiteľov, ktorí písomne oznámili začatie alebo skončenie uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb, zverejní na svojom webe Finančná správa.

Aká bude prax

Výhodou nové spôsobu platenia dane je, že DPH odvedú podnikatelia štátu až vtedy, ak im ich obchodní partneri za dodávku zaplatia. Rovnaký princíp však bude platiť aj na odpočet DPH. Podnikatelia sa k vratkám dostanú až vtedy, keď za nadobudnutý tovar alebo prijatú službu svojim dodávateľom skutočne zaplatia. Ak zaplatia len časť za tovar alebo službu, aj DPH si môžu odpočítať len pomerne k sume, ktorú zaplatili.

Nie všetci podnikatelia môžu tento režim uplatňovania dane z pridanej hodnoty uplatňovať. Rozhoduje výška obratu. Podmienkou je, že platiteľ za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100-tisíc eur a „odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100-tisíc eur“. Súčasne naňho nemôže byť vyhlásený konkurz a nemohol vstúpiť do likvidácie.

Každý, kto prejde na tento systém, to musí uviesť na faktúre. Výnimka sa týka napríklad bločkov z registračnej alebo virtuálnej pokladnice.

Na doklad musí podnikateľ uviesť, že „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.“ Ak sa táto veta na faktúre neobjaví, môže podnikateľ dostať od daniarov pokutu až do 10-tisíc eur. Dodatočné doplnenie tejto informácie na faktúru zákon zakazuje. Okrem toho mu v takomto prípade vzniká daňová povinnosť už dňom dodania tovaru alebo služby.

Ako z toho vystúpiť

Vystúpenie zo systému nie je také jednoduché ako vstup do neho. Rozhodnúť o jeho ukončení môže platiteľ DPH kedykoľvek. Musí to písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb skončil. Ak napríklad po pol roku zváži, že nový spôsob platenia DPH nie je preňho výhodný, uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb skončí až posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie platiteľ písomne oznámi daňovému úradu. To znamená k 31. decembru.

Okrem dobrovoľného skončenia uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb zákon pozná aj povinné skončenie systému. Je to vtedy, ak podnikateľ v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100-tisíc eur. V systéme potom končí posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom dosiahol tento obrat.

Povinne musí ukončiť platenie DPH až po prijatí faktúr tiež vtedy, ak sa stane členom skupiny podľa § 4a zákona o DPH (viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne), a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny. Skončiť musí aj v prípade svojho konkurzu alebo vstupu do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie.

Ak podnikateľ prejde na normálny režim zdaňovania, za posledné zdaňovacie obdobie, keď skončil uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb, musí DPH zaplatiť aj z tých faktúr, ktoré ešte nezinkasoval. DPH si môže odpočítať aj z tých faktúr, ktoré ešte neuhradil.

Má to aj mínusy

Odborníci upozorňujú, že okrem výhod má tento nový režim aj nevýhody. Platiteľ, ktorý na tento systém prejde, o tom informuje daňový úrad. Zo zákona nemusí o tom informovať svojich odberateľov, čo pre nich môže byť problém. Tí budú musieť sledovať web Finančnej správy. Okrem toho si budú musieť triediť svojich dodávateľov podľa toho či do režimu vstúpili alebo nie.

Predseda predstavenstva Cígler Software Dušan Peško upozorňuje, že ak sa malá firma rozhodne platiť DPH po novom, tak aj jej odberatelia musia tieto faktúry účtovať po novom. „Veľké firmy sa možno rozhodnú pre poriadok v účtovníctve a v DPH a prestanú od týchto malých firiem nakupovať, alebo budú mať veľké firmy dva režimy účtovania DPH – čo im môže spôsobiť problémy v evidencii, „ pripomína D. Peško.

Napríklad pri čiastočných úhradách vzniká právo na odpočítanie dane pomerne podľa zaplatenej sumy. Postupné úhrady sú v podnikateľskej praxi bežné. “Teraz bude potrebné pri každej čiastkovej úhrade alikvotne zaúčtovať základ dane a DPH a alikvotne tak aj uviesť v priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze,“ dodáva D. Peško.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy DPH, novela