Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vyporiadanie dedičstva medzi súrodencami

01.02.2012, 19:43 | Mgr. Ivana Kováčová, advokátska koncipientka bnt

Dediči, ktorí sa nevedia dohodnúť, môžu podať návrh na súd (Právna poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Mama bývala s babkou vyše 20 rokov v byte, ktorý vlastnila babka. Babka zomrela, nezanechala závet ani byt na nikoho neprepísala. Mamine sestry chcú byt predať. Mama je na invalidnom dôchodku. Je nevidiaca a je chorá. Momentálne býva s mojou rodinou v podnájme. Nemohla by si mama nárokovať na tento byt alebo nemá nárok na náhradné bývanie?

Z toho, čo uvádzate, vyplýva, že po vašej babke budú dediť jej deti (Vaša matka a jej sestry). Keďže babka nepreviedla byt na nikoho ani nezanechala testament, dedičstvo sa rozdelí rovnakým dielom medzi vašu matku a jej sestry, t.j. ak nedôjde k inej dohode, každá bude mať nárok na spoluvlastnícky podiel v pomernej výške (v prípade 3 dedičov tak získa každý spoluvlastnícky podiel vo výške jednej tretiny).

Ohľadom dispozície so zdedeným majetkom môžu dedičia v dedičskom konaní uzavrieť pred notárom dohodu, ktorá podlieha schváleniu súdom. V zásade by prichádzali do úvahy dve možnosti: (i) byt si ponechá jeden z dedičov a ostatných vyplatí, alebo (ii) byt sa po prejednaní dedičstva predá a výťažok z predaja sa pomerne rozdelí (dedičia sa však môžu dohodnúť aj inak). Keďže každý spoluvlastník môže predať len svoj spoluvlastnícky podiel, ktorý mu patrí, sestry Vašej matky nemôžu predať celý byt – t.j. aj spoluvlastnícky podiel Vašej matky bez jej súhlasu. Môžu však podať návrh na súd na vyporiadanie dedičstva, v ktorom by súd prisúdil jednému z nich byt do vlastníctva s tým, že ostatných spoluvlastníkov by musel vyplatiť. K rovnakému výsledku sa však dá dospieť jednoduchšie, rýchlejšie a bez zbytočných nákladov spojených s prejednaním dedičstva na súde spomínanou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva.

O užívaní bytu v spoluvlastníctve rozhoduje väčšina počítaná podľa veľkosti podielov. Keďže babka nezanechala závet, zo zákona má Vaša matka nárok na rovnakú časť z bytu ako jej sestry. Keďže sestry majú väčšinu, sú oprávnené rozhodovať o hospodárení s bytom (pod uvedené spadá aj rozhodovanie o užívaní bytu) a môžu tak rozhodnúť, že Vaša matka bude z užívania bytu vylúčená.

Čo sa týka trvalého pobytu, prihlásenie sa na trvalý pobyt na určitom mieste sa spája s právom užívania bytu alebo inej nehnuteľnosti. Zákon však výslovne stanovuje, že „prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.“

Záverom odporúčame jednoznačne dohodu medzi Vašou matkou a jej sestrami.

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy poradňa, právna poradňa