Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Vypratanie neplatiaceho nájomníka

15.06.2011, 07:00 | Mgr. Iva Hulmanová, advokátka bnt

Právna poradňa eTRENDU

  • Tlačiť
  • 4

pravna_pytajtesa

pravna_odpovede

Aký je oficiálny a najúčinnejší postup, ako dostať neplatiaceho nájomníka z bytu? Výpoveď z nájmu, vrátane povinnosti vysťahovať sa, som mu zaslala mailom aj doporučene poštou. Nájomník nereaguje ani na moje telefonáty a doteraz sa nevysťahoval.    

Z vami formulovanej otázky nie je možné jednoznačne určiť, či nájomný vzťah skutočne skončil. Uvádzate, že nájomná zmluva „vypršala“ 22. Mája 2011 a následne, že ste nájomníkovi zaslali písomnú výpoveď. V prípade, že nájomný vzťah skončil uplynutím doby na ktorú bola nájomná zmluva uzatvorená nie je potrebné, aby ste nájomníkovi zasielali výpoveď.

Ak nájomný vzťah skončil a bývalý nájomca byt stále ďalej užíva, prichádzajú do úvahy na vypratanie nehnuteľnosti nasledovné právne inštitúty:

Najúčinnejším spôsobom je podľa nášho názoru podanie žaloby na vypratanie nehnuteľnosti na príslušný Okresný súd. V prípade, že nájomný vzťah skutočne skončil a nájomca užíva byt neoprávnene aj po ukončení nájomného vzťahu, mal by súd formou rozsudku rozhodnúť o povinnosti bývalého nájomcu  vypratať nehnuteľnosť v súdom určenej lehote, ktorá je spravidla tri dni.  Ak v tejto lehote nedôjde k dobrovoľnému vyprataniu nehnuteľnosti, je potrebné obrátiť sa na exekútora, ktorý bude postupovať v zmysle ustanovení Exekučného poriadku. Právoplatný rozsudok, na základe, ktorého nebolo plnené dobrovoľne je exekučným titul, na základe ktorého Vami vybraný exekútor začne s výkonom exekúcie – vyprataním nehnuteľnosti.

Pokiaľ ide o dlžné nájomné a úhradu za energie,  odporúčame úhradu tohto peňažného plnenia žiadať spolu s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti. Súd by v takomto prípade mal rozhodnúť jednak o povinnosti bývalého nájomcu vypratať nehnuteľnosť ako aj o povinnosti uhradiť dlžné sumy. 

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

  • Tlačiť
  • 4

Tagy poradňa, právna poradňa