Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Založenie spoločnosti v Maďarsku – postup ako začať podnikať!

17.03.2014, 00:00 | PR

Inzercia

  • Tlačiť

Podnikateľské prostredie v Maďarsku v súčasnosti prosperuje nielen na základe nízkych daňových sadzieb. Za nespornú výhodu považujeme tiež nenáročný byrokratický proces pri zakladaní obchodných spoločností. Ak ste sa rozhodli expandovať na zahraničný trh a Maďarsko pre vás predstavuje atraktívne prostredie, založenie s.r.o. v Maďarsku je ideálnym riešením. V článku vám priblížime jednoduchý proces založenia spoločnosti Kft., s tým spojenú výšku správnych poplatkov a časové vymedzenie celého procesu.

Proces ako založiť spoločnosť v Maďarsku

Obchodné spoločnosti právnej formy k.f.t. v Maďarsku , sú ekvivalentom slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).  V úvodných krokoch vášho podnikania je potrebné vyhotoviť dokumentáciu, ktorú v prípade maďarskej legislatívy, môže vyhotovovať jedine advokát. Povolenia na vykonávanie zápisu spoločnosti do obchodného registra Maďarskej republiky má taktiež výlučne advokát zapísaný v maďarskej advokátskej komore. Čo sa týka návštev rôznych inštitúcií a úradov, môžete na ne zabudnúť, všetko sa vybavuje elektronicky prostredníctvom elektronického formulára.

  • Pred procesom založenia s.r.o. v Maďarsku, je nutné aby ste si zvolili vhodné obchodné meno,  ktoré by malo byť originálne, nezameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri.
  • Pri výbere sídla spoločnosti odporúčame dbať na dostupnosť vybraného miesta. Ak na začiatku podnikania nemáte vlastné priestory, spoločnosť Fontionnel&Co s.r.o. vám dokáže zabezpečiť a poskytnúť virtuálne sídlo v Maďarsku pre potreby zápisu spoločnosti.
  • Predmety podnikania si vyberáte zo zoznamu živností. Predmety činnosti – živnosti sa do obchodného registra zapisujú špecificky na konkrétnu živnosť. To znamená, že pri rozšírenej a často zapisovanej živnosti „veľkoobchod a maloobchod“ je viacero podkategórií, ktoré sú špecifikované na rôzne kategórie tovarov, napr. textílie, nábytok optické prístroje a tak ďalej. Na Slovensku si túto živnosť môžete zapísať všeobecne a zahŕňa všetky podkategórie, v Maďarsku si však podkategóriu musíte vybrať konkrétne. Voľné predmety podnikania – živnosti sú zdarma a bez poplatkov.
  • Základné imanie v Maďarsku platné od 15.marca 2014 je 3 000 000 HUF (cca 9600 €).
  • Spoločnosť môže založiť právnická alebo fyzická osoba. Pri výbere spoločníka (či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu) je dôležité prihliadať na ďalší daňový zákon, ktorý hovorí, že vyplácanie zisku spoločnosti vo forme dividend sa v prípade fyzickej osoby zdaňuje 16% a v prípade právnickej osoby je to 0%.
  • V úlohe konateľa môže vystupovať aj osoba, ktorá je z iného členského štátu, resp. z tretích krajín. Pri zakladaní spoločnosti nie je potrebné doložiť výpis z registra trestov konateľa. Ďalšou zaujímavosťou je prípad, ak je konateľ v pracovnom pomere v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom sa za neho odvádzajú sociálne a zdravotné odvody.
    V tomto prípade už nie je nutné v Maďarsku spomínané odvody odvádzať.

Príprava dokumentov, trvanie a náklady založenia spoločnosti

Všetky dokumenty spisuje a pripravuje výlučne advokát. Listiny musia byť podpísané zainteresovanými osobami v prítomnosti advokáta. Vyhotovenie dokumentov spolu so zápisom spoločnosti do obchodného registra trvá zhruba 7 pracovných dní. Je to z dôvodu, že advokát vykonáva všetko prostredníctvom elektronickej komunikácie a nemusí čakať na osvedčenie o živnostenskom oprávnení z okresného súdu a ani na súhlas správcu dane z daňového úradu, ako je tomu na Slovensku. V ideálnom prípade trvá zápis spoločnosti do obchodného registra 2 dni. Správne poplatky za úkon zápisu spoločnosti sú 50 000 HUF (cca 160 €).

Hlavné výhody a dôvody podnikania v Maďarsku

Registrácia DPH je v Maďarsku jednoduchou záležitosťou. Žiadateľ sa tým pádom vyhne dlhému procesu registrácie DPH a zdĺhavému a vyčerpávajúcemu miestnemu zisťovaniu. V Maďarsku sa dobrovoľná registrácia udeľuje „automaticky“ na základe žiadosti. Výška DPH v Maďarsku je 27%.

Ďalšou nespornou a veľmi atraktívnou výhodou sú daňové sadzby. Pre malých a stredných podnikateľov sú tieto sadzby veľmi priaznivé a sú nastavené tak, aby podporovali ekonomický rast a trvalo udržateľný hospodársky rozvoj krajiny.  Daň z príjmu je 10% v prípade, ak má spoločnosť ročný obrat do 500 000 000 HUF (cca 1 600 000 €). Okrem daní z príjmov je potrebné zaplatiť podnikateľskú daň vo výške 0,2% miestnej samospráve.

Ak obrat spoločnosti prekročí 500 miliónov HUF, daň z príjmu je 19%. Obrat sa však zdaňuje nasledovne: 500 000 000 HUF sa zdaňuje čiastkou 10% a zvyšná suma podlieha 19%.

Medzi dôležité výhody považujeme aj možnosť čerpania eurofondov, ktoré sú pre malých a stredných podnikateľov dostupné. Eurofondy možno využiť v rôznych odvetviach, od poľnohospodárstva, cez kultúru, až po priemysel. Sú zamerané najmä na podporu podnikateľského prostredia a tým pádom aj znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie hospodárskeho rastu krajiny.

Ak ste začínajúci podnikateľ a nemáte prehľad v daňovej oblasti v Maďarsku, spoločnosť Fontionnel&Co s.r.o. vám vie zabezpečiť a poskytnúť služby vedenia účtovníctva. Pomôže vám s podvojným účtovníctvom a zabezpečí bezproblémový chod spoločnosti tak, aby ste sa mohli plne venovať svojej  podnikateľskej činnosti a nemuseli sa starať o túto povinnú stránku spoločnosti.

Fontionnel&Co – zakladanie a predaj spoločností, zmeny v obchodnom registri, likvidácia a konkurzy, vymáhanie pohľadávok a účtovníctvo. 

  • Tlačiť