Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Záručná doba za dielo

02.07.2012, 05:00 | JUDr. Martin Provazník, advokát bnt

Zákon nestanovuje, aká musí byť dĺžka doby poskytnutia záruky za akosť diela

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Príležitostne chcem vytvárať počítačový program na základe Autorskej zmluvy o vytvorení diela. V zákone som sa nedočítal, akú záručnú lehotu ako autor musím poskytnúť. Dielo zhotovujem pre iný podnikateľský subjekt. S podnikateľským subjektom nie som v pracovno-právnom vzťahu.

Podľa Vami formulovanej otázky mám za to, že poskytujete služby – vytvárate počítačový program na základe zmluvy. Ak vytvárate počítačový program spravuje sa Váš zmluvný vzťah s objednávateľom počítačového programu zmluvou o dielo podľa Obchodného zákonníka, nakoľko mám za to, že poskytujete služby ako podnikateľ a súčasne aj Autorským zákonom, keďže vytvárate autorské dielo.

Podľa Obchodného zákonníka je potrebné rozlišovať medzi vadami a zárukou za akosť. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Ako zhotoviteľ zodpovedáte za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady diela vzniknuté po čase odovzdania diela zodpovedáte len vtedy, ak boli spôsobené porušením Vašich povinností.

Zárukou za akosť tovaru preberá zhotoviteľ písomne záväzok, že dodané dielo bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky. Váš záväzok zo záruky za akosť môže vzniknúť len na základe:

  • zmluvného ustanovenia, kde si určíte dohodnú záručnú dobu,
  • Vášho jednostranného vyhlásenia zhotoviteľa vo forme záručného listu s určením záručnej doby.

V súlade s uvedeným ste ako zhotoviteľ počítačového programu povinný aby počítačový program bol v čase odovzdania v takom stave a mal také vlastnosti, ako bolo dohodnuté v zmluve, prípadne objednávke. Za vady diela, ktoré sa zistia po odovzdaní diela zodpovedáte len vtedy, ak boli spôsobené porušením Vašich povinností. Zároveň môžete ako zhotoviteľ poskytnúť aj záruku za akosť diela – počítačového programu, t.j. poskytnúť záruku, že počítačový program bude po určitú dobu spôsobilý na dohodnutý účel. Zákon nestanovuje aká musí byť dĺžka doby poskytnutia záruky za akosť diela. Vady je však možné úspešne vytýkať najdlhšie 2 roky od dodania diela.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii bnt attorneys-at-law.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)