Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zaúčtovanie výsledku ročného zúčtovania odvodov

20.03.2009, 11:21 | Iveta Jobová, daňová poradkyňa

Rezerva na nedoplatok zo zúčtovania odvodov nie je daňovým výdavkom za daný rok.

  • Tlačiť
  • 0

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON01.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON02.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON03.jpg

09_danova_poradna/000_danovaporadnaBUTTON04.jpg


  • Som fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve. Je povinnosťou vzniknutý prípadný preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotných odvodov zahrnúť ešte do daňového priznania za rok 2008, alebo bude súčasťou až daňového priznania za rok 2009?

Z daňového hľadiska bol upravený nový postup pri zdanení preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia s účinnosťou od 1. januára 2008 zákonom č. 621/2008 Z. z. o dani z príjmov. Do § 43 ods. 3 tohto zákona bolo doplnené písm. l), podľa ktorého príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou, je aj poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 a 6, vrátené zdravotnou poisťovňou. To znamená, že zdravotná poisťovňa má povinnosť vybrať daň z tohto preplatku. Pri nedoplatku sa postupuje podľa ustanovení zákona, t.j. buď podľa § 5 ods. 8, § 6 ods. 10 alebo § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Z účtovného hľadiska, ak by sme uvažovali o preplatku z ročného zúčtovania, účtovné postupy neumožňujú tvoriť „ rezervu na výnosy“ . Je len účet príjmy budúcich období č. 385 - sú to časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov budúcich období. Ale treba poznať presnú sumu, nie dohadnú, keď chceme tento účet zaúčtovať do príslušného obdobia.

Z uvedeného vyplýva, že tento preplatok zaúčtujeme až v čase, keď nám bude doručené oznámenie poisťovne o preplatku na zdravotnom zúčtovaní, kde bude zároveň uvedená i suma dane, ktorá bola zrazená zrážkou, čiže účtujeme až o predpise, ako o výnose.

V prípade nedoplatku, vzniká predpokladaný náklad na účte 526 – sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa, na ktorý vzhľadom na časove rozlíšenie podvojného účtovníctva, by sa mala tvoriť rezerva v príslušnom roku, ktorého sa náklad týka. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok.

Rezervy sú zákonné, tvorené podľa § 20 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Takisto sú rezervy tvorené ako nezákonné, nad rámec tohto zákona, ktoré sa v daňovom pripočítavajú , príp. zvyšujú daňový základ, v roku, v ktorom sú tvorené. A keď prejde zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zúčtovaniu rezervy, k jej rozpusteniu, tak v daňovom priznaní za toto obdobie, bude táto suma odpočítaná, resp. zníži daňový základ.

V § 20 ods. 9 rezerva účtovaná ako náklad na nedoplatok z ročného zdravotného zúčtovania nie je uvedená, preto bude tvorená ako nezákonná, t. j. nebude daňovým výdavkom roku 2008. Bude zohľadnená až v daňovom priznaní roku 2009.

Autorka je daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

  • Tlačiť
  • 0

Súvisiace články

Daňové priznanie - poradňa

Pomôžeme s daňovým priznaním: zadajte otázku daňovému poradcovi, riešenia problémov, praktické rady a články súvisiace so zdaňovaním príjmov

Daňová poradňa - články

Daňová poradňa eTRENDU

Daňové tipy Jozefa Mihála

Programátorky sú vzácne. Niektorí si myslia, že ženy v IT nemajú čo robiť

Diskusia (0 reakcií)