Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Získanie vlastníctva vydržaním

14.12.2011, 10:00 | Mgr. Iva Hulmanová, advokátka bnt

Získať vlastníctvo vydržaním môže len oprávnený držiteľ (Právna poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

pravna_pytajtesa

pravna_odpovede

Dom aj parcelu sme kúpili v obci v roku 1977. V roku 2005 sme pri rekonštrukcii domu robili nový geometrický plán parcely a tam sme zistili, že hranice pozemku, ktoré v dobrej viere používame sa nezhodujú s našim plotom. Teraz v obci prebieha zceľovanie pozemkov. Zameraním geodetickou firmou sa opäť potvrdilo, že máme oplotených viac árov, ako nám podľa katastra patrí. Ako máme teraz postupovať, aby sme si parcelu udržali v nami užívanej výmere? Vzťahuje sa na našu situáciu zákon o vydržaní pozemkov?

Vydržanie nehnuteľností je upravené v občianskom zákonníku, ktorý pri vydržaní nehnuteľností stanovuje 10 ročnú premlčaciu lehotu za predpokladu, že ste oprávneným držiteľom  a teda, že ste s ohľadom na všetky okolnosti mohli byť presvedčený, že Vám pozemok v danej výmere naozaj patrí. Posúdiť oprávnenosť držby možno v zásade len na podklade nadobúdacích listín a iných dokumentov (napr. zápis v katastri nehnuteľností) a vyjadrenia účastníkov. V každom prípade nemožno od roku 2005 hovoriť o oprávnenej držbe. Vydržanie nehnuteľností je možné do katastra nehnuteľností zapísať na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní. V prípade, že k zápisu vydržania do katastra nehnuteľnosti skutočne dôjde, bude musieť k takto nadobudnutým pozemkom prihliadať aj spoločnosť, ktorá  vykonáva pozemkové úpravy v obci. Odporúčame Vám teda obrátiť sa na notára, ktorý je oprávnený vykonať všetky úkony súvisiace s vyhotovením zápisnice o vydržaní.

Pokiaľ ste však neboli oprávneným držiteľom a k vydržaniu pozemku neprišlo, nie je možné, aby Vám v procese pozemkových úprav bolo „pridelených“ viac árov pôdy ako v skutočnosti vlastníte. V takomto prípade odporúčame jedine dokúpenie chýbajúcej výmery tak, aby Vám po skončení pozemkových úprav bol vytvorený jeden pozemok, ktorý sa bude zhodovať s Vami v súčasnosti užívaným pozemkom.

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 1

Tagy poradňa, právna poradňa