Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Zo živnostníka eseročka. Kedy je pravý čas na zmenu

12.09.2014, 16:00 | Zuzana Kollárová | © 2014 News and Media Holding

Nový seriál Vaša eseročka| Oplatí sa podnikať na živnosť, alebo je výhodnejšie prejsť na eseročku? Čo obnáša spoločnosť s ručením obmedzeným a kedy ju založiť? Takéto otázky riešia každý rok podnikatelia. V novom seriáli TREND.sk Vaša eseročka sa pokúsime na ne odpovedať.

  • Tlačiť
  • 1

Dva dôvody na eseročku

Živnostníkovi sa v podnikaní darí a tak po roku začne uvažovať o tom, že svoje podnikanie posunie na vyšší level - živnosť pozastaví alebo zruší a začne podnikať ako eseročka.

Stalo sa už vládnou tradíciou každý rok meniť najdôležitejší zákon pre podnikateľov, zákon o dani z príjmov. Cieľom je obmedziť možnosti optimalizácie daní a odvodov v zákonoch. Takéto zmeny v legislatíve sú druhým dôvodom prechodu (vynúteného) na eseročku.

Vláda takto prelieva podnikateľov z jednej formy podnikania do druhej. Dá sa povedať, kedy sa v tejto situácii a s ohľadom na chystanú legislatívu, ktorá začne platiť od januára, vyplatí byť živnostníkom a kedy je už výhodná eseročka či akciovka?

Prekvapenia pre živnostníkov

V roku 2013 sa pri zmenách daňových zákonov a sociálneho poistenia zamerala na živnostníkov. Zásadne zmenila výpočet vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné odvody. Túto zmenu rozložila na tri roky. Pri stanovovaní vymeriavacieho základu na výpočet odvodov sa základ dane už neznižuje nielen o odvody na zdravotné poistenie, ale ani o odvody na sociálne poistenie, ktoré SZČO zaplatila.

Živnostníci sa nestačia čudovať, ako sa im už druhý rok aj kvôli zníženiu jedného čísla (koeficientu, ktorým sa delí daňový základ) zvyšuje poistné. Posledné zvýšenie (aspoň vláda teraz deklaruje, že je posledné) prinesie rok 2015. Tento rok si zase tí, ktorí si účtujú paušálne výdavky, priplatili na daniach, keďže vláda stanovila na paušálne výdavky strop 5 040 eur.

Čo pripravila pre eseročky?

Vláda vlani cez zákony zaútočila na dane firiem. Budú ich platiť už za tento rok všetky firmy, aj tie dosiaľ stratové, v povinných daňových licenciách. Priplatia si minimálne 450 eur, platitelia DPH s tržbami do 500-tisíc eur budú platiť licenciu vo výške 960 eur a všetky subjekty s tržbami nad pol milióna eur budú platiť licenciu 2 880 eur. Okrem toho sa v zákone zmenilo aj účtovanie straty. Neumorené daňové straty za roky 2010 až 2013 sa už od roku 2014 dajú odpočítať len rovnomerne a iba 4 roky.

Ďalšie opatrenia prichádzajú práve v týchto dňoch v novele zákona o dani z príjmov a v novele Obchodného zákonníka. Vláda tento krát siaha na daňové výdavky, opäť mení odpočet straty a inak nastavuje odpisy. Všetky opatrenia v daňovom zákone sú opäť zacielené na zvýšenie výberu daní.

"Pod ‚zásterkou‘ akože oživenia podnikania cestou jednoduchšieho prístupu k podnikaniu sa zavádza veľmi závažný zásah do postavenia súčasných spoločností. Pribudne im množstvo povinností, neprehľadných inštitútov ako ‚vrátenie vkladu‘, hodnotí vládnu novelu vedúci právneho oddelenia spoločnosti M2 Business Ján Marônek.ƒƒ

Vyvolení a kapitálovo silní si podľa neho z tejto legislatívy von cestu nájdu, horšie na tom budú tí "menej vyvolení," ktorí budú pred sebou tlačiť bremeno legislatívnych záťaží. J. Marônek očakáva, že súčasné eseročky sa budú transformovať na akciovky, pričom mnohé budú za účelom navýšenia základného imania využívať kapitalizáciu záväzkov spoločnosti voči jej majiteľom.

Od januára tohto roku už eseročky musia skladať základné imanie na bankový účet. Eseročka sa tomu však môže vyhnúť napríklad kúpou už založenej spoločnosti (ready-made eseročka alebo už fungujúca spoločnosť). Ďalšou možnosťou je zloženie nepeňažného vkladu.

Nový rok budú začínať podnikatelia tiež s novelou Obchodného zákonníka, ktorá ich podnikanie poriadne poznačí. Zavádza pravidlá pre fungovanie jednoeurových eseročiek, zásadne však mení aj podmienky pre súčasné, už existujúce spoločnosti.

Na firemných dokumentoch už s.r.o. bude musieť uvádzať výšku imania a rozsah jeho splatenia. Spoločnosti s imaním do 25-tisíc eur a jednoeurovky sa dostanú do krízového režimu kvôli pomeru vlastného imania a záväzkov. Bude sa na nich vzťahovať inštitút vrátenia vkladu.

Dôvody na eseročku

Pri rozhodovaní o prechode zo živnosti na s.r.o. je dôležitá výška výdavkov. Ak reálne výdavky nie sú vysoké, eseročka bude musieť zaplatiť vysokú daň a zdravotné odvody z vyplatených podielov na zisku.

Okrem zmien v zákonoch a teda zohľadňovaní cieľu o čo najvyššie daňové a odvodové úspory by mal podnikateľ pri výbere formy podnikania brať zreteľ na viaceré iné hľadiská. Dôležitá je kapitálová sila a počet osôb v spoločnosti.

P. Marônek hovorí, že podnikateľ by sa mal pri spoločnosti s obmedzeným ručením snažiť o majetok najmenej 5-tisíc eur, aby si mohol vyplatiť celý zisk. Pri nižšom majetku si bude môcť od januára vyplatiť najviac tri štvrtiny zisku.

"V tomto prípade je top riešením základné imanie 120-tisíc eur, kedy je už lepšie založiť osobitný druh akciovej spoločnosti, a to európsku akciovú spoločnosť. Jej výhodou je možnosť jej presídlenia do iného štátu s lepšími daňovými respektíve zákonnými podmienkami. Napríklad ak spoločnosť plánuje predaj strategického projektu developovaného roky, tak pred predajom môže zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ s nižším daňovým zaťažením predpokladaného zisku. Iným prípadom môže byť ochrana investícií na medzinárodnej úrovni."

Túto výhodu J. Marônek doložil prípadom výroby elektriny zo slnka, kedy boli stanovené výkupné ceny. Štát však "počas hry" zmenil jej pravidlá. Ak spoločnosť mala sídlo mimo Slovenska v rámci EÚ a podnikala na území SR, tak sa mohla dožadovať ochrany svojich investícii na medzinárodnej úrovni. Takto sa ocitla v lepšej pozícii ako keby o tom rozhodoval "nezávislý" slovenský orgán.

Zabudnuté družstvá

Ak chce rozbehnúť podnikanie päť podnikateľov, tak ideálnym riešením je založenie družstva. J. Marônek hovorí, že voči tejto právnej forme sú isté predsudky ako voči zastaranej forme podnikania.

"Momentálne sa však javí pre mňa ako najvýhodnejšie riešenie. Minimálne základné imanie je vo výške 1 250 eur, čiže ide o nízku náročnosť na kapitál, neplatia žiadne obmedzenia v počte členov družstva, ktorí sa ani nezapisujú do registra, čo znamená odstránenie byrokracie a právnych prekážok. To vyhovuje členom (majiteľom) požadujúcim anonymitu. Pozitívom je tiež žiadne ručenie a nižšia zodpovednosť vedenia družstva, čo sa týka osobného majetku. Najlepšie je však to, že na družstvá sa nebudú vzťahovať žiadne novo zavedené inštitúty ako krízový režim alebo vrátenie vkladu.

Výhody a nevýhody eseročky

Na čom sa šetrí

  • Spoločník vo firme neplatí sociálne odvody, ak vo firme nie je zamestnancom a ako konateľ nebude poberať odmenu za výkon funkcie.
  • Peniaze eseročky patria firme. Podnikateľ ich môže zo spoločnosti vybrať viacerými spôsobmi – vo forme mzdy zamestnanca, odmeny konateľa (platí sociálne a zdravotné odvody ako zamestnanec). Spoločníci si peniaze z firmy môžu vybrať v podieloch na zisku. Platia z nich však 14 percent do zdravotnej poisťovne.
  • Ušetriť môže spoločník aj keď sa vo svojej firme zamestná na kratší pracovný úväzok (pár hodín mesačne), sociálne a zdravotné odvody bude platiť z tejto svojej nízkej mzdy.

Na čom sa stráca

  • Pri zdaňovaní príjmov eseročky si nemôže podnikateľ uplatniť paušálne výdavky, nezdaniteľné časti, daňový bonus ako pri živnosti.
  • Ak nie je vo firme zamestnaný, musí platiť zdravotné odvody ako samoplatiteľ.
  • Firma musí viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je zložitejšie a drahšie. Firma v strate musí platiť daňovú licenciu.

Radí odborník

Živnosť, s.r.o. alebo a.s.

Živnosť - neodporúčam kvôli odvodovému a daňovému zaťaženiu. Najväčším rizikom je však to, že obchody z podnikania sú kryté celým osobným majetkom podnikateľa, dokonca aj bezpodielovým majetkom.

"Jednoerurovka" - neodporúčam, avšak i to je lepšia možnosť ako živnosť. Je tu nižšie odvodové zaťaženie, ale i menšie riziko prísť o súkromný majetok, ako i majetok spadajúci pod režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov (pokiaľ nebolo zrušené, respektíve ošetrené pre prípad podnikania)

S.r.o. - lepšia možnosť ako živnosť, ak je základné imanie do 25-tisíc, tak sa snažiť o čo najvyššie základné imanie, minimálne však aspoň 5-tisíc eur. Takéto spoločnosti si môžu vyplácať celý zisk, tie s imaním nižším ako 5-tisíc eur si môžu vyplácať len tri štvrtiny z už raz zdaneného zisku. Vlastné imanie je priamoúmerné základnému imaniu, čiže čím vyššie základné imanie, tak tým vyššie vlastné imanie. Čím vyššie vlastné imanie, tým nižšia pravdepodobnosť, že sa spoločnosť dostane do nevyhovujúceho takvaného "krízového režimu", ktorý bude od januára znamenať rad povinností, opatrení a možných dopadov na štatutárov.

Eseročka má nižšie odvodové zaťaženie. Podnikateľ môže byť vo vlastnej spoločnosti zamestnaný a platiť všetky odvody štátu. Nepovažujem to však za šťastné riešenie. Z hľadiska odvodového zaťaženia je podnikateľ povinný platiť iba zdravotné poistenie, teraz 56,35 eura za mesiac. Od januára to bude najmenej 57,68 eura. Samozrejme, nemôže očakávať od štátu dôchodok a sociálne istoty, ako ani invalidný dôchodok pre prípad pracovného úrazu atď. Osobne si však myslím, že každý, kto podniká, preberá zodpovednosť sám za seba, je nezávislý od štátu. Dôchodok, respektíve iné sociálne istoty získa niekoľkonásobne výhodnejšie prostredníctvom súkromného sektora v podobe rôznych investičných poistení s pripoistením rizík.

A.s. - Ak podnikateľ disponuje kapitálom vo výške 25-tisíc eur, tak najlepším riešením je založenie akciovej spoločnosti. V takomto prípade sa mu nevyplatí ani zakladať spoločnosť s ručeným obmedzeným, nakoľko hoci bude mať takáto "eseročka" základné imanie 25-tisíc eur, tak i napriek tomu sa bude na ňu vzťahovať takzvaný inštitút "vrátenia vkladu". V praxi to znamená, že štát bude môcť prostredníctvom súdu posudzovať, či obchod medzi spoločnosťou a jej spoločníkom, respektíve s ním spriaznenou osobou je obvyklý s poukazom na trhové podmienky. V prípade, ak by predmetný obchod nebol obvyklý, tak nastupuje "ručenie a zodpovednosť" vedenia spoločnosti.

Seriál Vaša eseročka pripravujeme v spolupráci s Jánom Marônekom, vedúcim právneho oddelenia spoločnosti M2 Business, zaoberajúcej sa akvizíciami, zakladaním, predajom, rušením a správou obchodných spoločností

  • Tlačiť
  • 1

Tagy s.r.o., Vaša eseročka