Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Pomôcky blogera

Obsah

 1. Kontakt na administrátora
 2. Názov a URL adresa blogu
 3. Prihlásenie a vstup do administrácie
 4. Meno blogera
 5. Logo blogu
 6. Profilová fotka blogera
 7. Popis blogu
 8. Odkazy (obľúbené stránky)
 9. Rubriky blogu
 1. Tagy blogu
 2. Kalendár blogu
 3. Textový widget
 4. Vytvorenie a uverejnenie blogpostu
 5. Dodatočné zmeny v uverejnených blogpostoch
 6. Formátovanie textu
 7. Vkladanie obrázkov
 8. Vkladanie videí
 9. Čitateľské diskusie

Otázka pre admina blogov

Neviete si s niečím poradiť, máte otázku a nenašli ste nižšie odpoveď? Napíšte otázku adminovi.

Názov a URL adresa blogu

Názov blogu schvaľuje a nastavuje administrátor na základe návrhu blogera. Zvyčajne je názov blogu totožný s menom blogera. URL adresu navrhuje bloger, schvaľuje a nastavuje zodpovedný redaktor. Zobrazovaný názov blogu je možné dodatočne zmeniť, no neodporúčame to. Optimálny názov blogu je zhodný s URL adresou, ktorej dodatočná zmena je technicky problematická - existujúce odkazy na staršie blogposty nebudú po zmene URL fungovať.

Prihlásenie a vstup do administrácie blogu

Bloger sa prihlasuje menom a heslom z registrácie, ku ktorej administrátor priradil práva k danému blogu. Prihlasovacie okno sa nachádza v čiernej portálovej lište v pravom hornom rohu stránky (ikona portrétu). Po zadaní správneho mena hesla sa v dialógovom okne prihlásenia zobrazuje odkaz "Blog" smerujúci do administrácie konkrétneho blogu - základného zoznamu Moje blogposty. Ak je bloger prihlásený, na stránkach blogov sa mu automaticky zobrazujú administračné funkcie pre jeho blog.

Zabudnuté prihlasovacie meno a heslo si možno obnoviť pomocou funkcie Nedarí sa mi prihlásiť. Stačí mať prístup k emailovej schránke uvedenej v registrácii.

Meno blogera

Meno blogera sa zobrazuje na mieste obvyklom pre uvádzanie autora článku. Bloger si zobrazované meno nastavuje vo svojej registrácii ako Prezývku. Neodporúčame časté a neodôvodnené zmeny mena blogera (prezývky).

K jednému blogu môže byť priradený iba jeden bloger/autor a jedna registrácia. Ak ide o kolektívny blog, odporúčame vytvoriť si samostatnú blogerskú registráciu s vhodne zvoleným menom blogera/prezývkou a konkrétnych autorov vymenovať v popise blogu.

Logo blogu

Logo blogu tvorí obrázok rozmerov 70x70 px, ktorý sa zobrazuje v zoznamoch uverejnených blogpostov v sekcii Blogy (blog.etrend.sk) a na hlavnej stránke TREND.sk. Logo blogu navrhuje bloger a nastavuje zodpovedný redaktor pri založení blogu, ktorý tiež môže na požiadanie logo dodatočne zmeniť.

Profilová fotka blogera

Fotografia blogera v jeho profile má mať šírku minimálne 200 px (širšia fotka bude automaticky zmenšená). Výška je variabilná, no tiež minimálne 200 px. Ak sa pri zdieľaní blogpostu na Facebooku nezobrazuje správny obrázok, dôvodom je malá veľkosť profilového obrázka (podmienka Facebooku je minimálne 200x200 px).

Profilovú fotku si bloger môže zmeniť v nastaveniach profilu blogera. Zobrazuje sa v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétneho blogu.

Popis blogu

Bloger zadáva textový opis svojho blogu v nastaveniach profilu blogera. Odporúčame priblížiť v ňom svoj profesionálny background, ciele blogovania a dominantnú tému, v prípade kolektívneho blogu vymenovať zúčastnených autorov. Popis blogu sa zobrazuje pri profilovej fotografii v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétneho blogu.

Odkazy (obľúbené stránky) blogera

Bloger zadáva odkazy na svoje obľúbené/odporúčané stránky v nastaveniach profilu blogera. Medzi odkazmi môžete uviesť aj stránku svojej firmy či organizácie, túto funkcionalitu však nemožno využívať na reklamu pre tretie subjekty ani uvádzať nadmerné množstvo odkazov. Odkazy blogera sa zobrazujú v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétneho blogu.

Rubriky blogu

Rubriky si bloger vytvára, upravuje a priraďuje k blogpostom priamo v rozhraní slúžiacom na vytvorenie nového alebo editáciu existujúceho blogpostu. Pod textom blogpostu sa zobrazuje zoznam všetkých existujúcich rubrík, ktoré možno Priradiť/Odobrať z blogpostu, Zmeniť ich názov či Vymazať zo zoznamu rubrík blogera. Pozor, vytvorenie Novej rubriky ešte neznamená jej priradenie ku článku. K jednému blogpostu možno priradiť iba jednu rubriku, priradenie druhej znamená zrušenie priradenia skôr pridanej.

Existujúce rubriky blogera sa zobrazujú v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétneho blogu. Hoci počet vytvorených rubrík nie je obmedzený, zobrazí sa len 15 najpoužívanejších. 

Rubrika priradená ku konkrétnemu blogpostu sa zobrazuje vedľa aj pod jeho textom. Po kliknutí na jej názov sa zobrazí zoznam blogpostov z danej rubriky.

Tagy blogu

Tagy (tematické nálepky) si bloger vytvára, upravuje a priraďuje k blogpostom priamo v rozhraní slúžiacom na vytvorenie nového alebo editáciu existujúceho blogpostu. Pod textom blogpostu sa zobrazuje zoznam všetkých existujúcich tagov, ktoré možno Priradiť/Odobrať z blogpostu, Zmeniť názov tagu či Vymazať zo zoznamu tagov blopgera. Pozor, vytvorenie Nového tagu ešte neznamená jeho priradenie ku článku. K jednému blogpostu možno priradiť viacero tagov.

Existujúce tagy blogera sa zobrazujú v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétneho blogu. Hoci počet vytvorených tagov nie je obmedzený, zobrazí sa len 50 najpoužívanejších.

Tagy priradené ku konkrétnemu blogpostu sa zobrazujú vedľa textu aj pod ním. Po kliknutí na názov tagu sa zobrazí zoznam blogpostov s daným tagom.

Kalendár blogu

Kalendár blogu sa zobrazuje v pravom stĺpci na všetkých stránkach konkrétneho blogu. Zvýraznené sú dni, v ktorých bloger publikoval aspoň jeden post. Po kliknutí na dátum sa zobrazí zoznam blogpostov, ktoré bloger publikoval v daný deň. Kalendár sa generuje automaticky, bloger ho nemôže nijako ovplyvniť.

Textový widget

Pomocou textového widgetu je možné v pravom stĺpci konkrétneho blogu zobrazovať individuálny obsah blogera - napríklad Like box alebo iný social plugin z Vašej facebookovej stránky. Obsah textového widgetu sa zadáva v nastaveniach profilu blogera. Stačí doň skopírovať príslušný html kód (typicky vo formáte iframe).

Pri využívaní textového widgetu prosím dodržiavajte podmienky blogovania. Túto funkcionalitu nemožno využívať na reklamu pre tretie subjekty. Pozor, vloženie chybného kódu (napríklad s neuzavretou html značkou) môže mať za následok nesprávne zobrazovanie alebo úplnú nefunkčnosť blogu.

Vytvorenie a uverejnenie blogpostu

Prihlásenému blogerovi stačí kliknúť na výrazný červený button Nový blogpost, ktorý sa mu zobrazuje na všetkých stránkach blog.etrend.sk. Formulár na vloženie nového blogpostu má len dve povinné polia - Titul a dátum Publikovať od (samozrejme, spoliehame sa na to, že nebudete uverejňovať prázdne články). Z titulu sa automaticky generuje URL adresa blogpostu. Bloger ju môže dodatočne upraviť, no neodporúčame robiť to - najmä nie dodatočne po uverejnení článku (ak si niekto uložil starú URL, odkaz mu už nemusí fungovať).

Dátum publikovania sa pri vytvorení blogpostu automaticky nastaví na aktuálny čas. Túto hodnotu by ste po uverejnení článku už nemali meniť. V koncepte môžete meniť dátum bez obmedzení, je to dokonca odporúčané - ak by ste zverejnili napríklad dva dni starý koncept s pôvodným dátumom, nezaradil by sa na začiatok zoznamu najnovších blogpostov. Akonáhle však bol článok zverejnený, meniť čas publikovania je neprípustné. Blogpost je možné nastaviť aj na publikovanie v budúcnosti. Nastavíte mu želaný dátum a čas a kliknete na Uložiť a publikovať.

Podtitul povinný nie je. Ak ho nevyplníte, v zoznamoch blogpostov vrátane hlavnej stránky blog.etrend.sk sa namiesto neho zobrazí prvých 200 znakov z textu článku. V metatagoch stránky však v takom prípade bude chýbať pole Description, ktoré pomáha lepšiemu umiestneniu v Googli. Podtitul môže mať maximálne 300 znakov, na prekročenie limitu je bloger upozornený pri uložení postu.

Každý blogpost si pred uverejnením uložte ako koncept a skontrolujte ho. Reálny náhľad konceptu si zobrazíte z editačného rozhrania kliknutím na button Zobraziť koncept (ak ide o publikovaný článok, button sa zmení na Zobraziť blogpost). Druhou možnosťou je kliknúť v zozname Moje blogposty na titul článku (uverejneného či konceptu).

Pozor, koncept aj blogpost pripravený na publikovanie je možné zobraziť len v prípade, že má čas publikovania rovný alebo nižší ako aktuálny. Ak si chcete zobraziť náhľad, najskôr článok uložte ako koncept s (automaticky priradeným) aktuálnym časom, skontrolujte ho, a až v poslednom kroku prípadne zmeňte dátum publikovania na čas v budúcnosti.

Prehľad svojich uverejnených aj neuverejnených blogpostov máte vždy k dispozícii na stránke Moje blogposty. Ak vám nepoužité koncepty zavadzajú v zozname, nastavte im čas na hodnotu hlboko v minulosti. Úplné vymazanie konceptu môže na požiadanie zabezpečiť admin blogov.

Dodatočné zmeny v blogpostoch

Ak musíte v uverejnenom článku urobiť dodatočné zmeny, riaďte sa zásadou priznávania vykonaných zmien dostatočne zreteľnou a zrozumitelnou formou. Obvykle sa pôvodný text preškrtne a zaň sa napíše nový, odôvodnenie úprav sa môže uviesť v zátvorkách na konci článku. Priznávať netreba opravy preklepov či gramatických chýb, ktoré nemenia význam textu.

Bloger výnimočne môže stiahnuť z verejne dostupných stránok svoj už raz publikovaný článok tromi spôsobmi:

 • uloží blogpost ako koncept (prípustné naozaj len vo výnimočných prípadoch, redakcia TREND.sk sa bude pýtať na dôvody)
 • ponechá pôvodný titul blogpostu a celý text nahradí oznamom o stiahnutí s odôvodnením tohto kroku (toto je transparentnejší spôsob ako prvá možnosť)
 • požiada admina o úplné vymazanie článku z databázy

Vo všetkých troch oboch prípadoch je možné, že k pôvodnému blogpostu sa istý čas, typicky niekoľko dní, bude dať dostať cez pamäť vyhľadávača Google.

Formátovanie textu

Bloger má k dispozícii textový editor so základnými funkciami na formátovanie textu a prácu s tabuľkami. Dostupné sú odrážkové aj číslované zoznamy, vkladanie textových odkazov, špeciálne znaky. Na medzitituly je pripravený špeciálny štýl, nájdete ho v ponuke Odstavec v nástrojovom paneli textového editora.

Z dôvodu zachovania jednotného vzhľadu TREND.sk a správnej štruktúry stránok nie je možné meniť typ, veľkosť ani farbu fontu. Nepovolené sú aj podčiarknutý text (podčiarknutie je vyhradené pre hypertextové odkazy), prázdne odseky (dvojitá medzera medzi odsekmi) či nadpisové štýly iné ako medzititulkový H2.

Ak do vložíte nepovolené štýly formátovania (napríklad kopírovaním z Wordu alebo editovaním HTML kódu), v editore ich uvidíte aj po uložení, no vo verejne prístupnej stránke blogu sa nezobrazia.

Častou chybou pri tvorbe článkov je používanie nového riadku (shift+enter, tzv. line break, v html kóde <br />) namiesto správneho nového odseku (enter, tzv. paragraph, v html kóde <p>). Korektné formátovanie je zaručené len pri používaní odsekov. Textový editor pri uložení textu chýbajúce značky <p> automaticky pridáva, no nie vždy sa mu to podarí na sto percent.

Vkladanie obrázkov

Pomocou funkcie Vložiť/Upraviť obrázok môžete do textu článku vložiť obrázok. Kliknutím na tlačidlo v nástrojovej lište textového editora sa otvorí dialóg, v ktorom máte dve možnosti:

 • vložiť do poľa Cesta k obrázku url adresu obrázku uloženého na inom serveri, alebo
 • kliknúť na ikonu "hľadania vo foldri" vpravo od poľa Cesta k obrázku, čím sa otvorí knižnica vašich obrázkov, z ktorej môžete vybrať existujúcu alebo do nej nahrať novú fotku

Ku každému obrázku môžete zadať Popis a Zdroj. V editačnom rozhraní ich po zadaní nevidno, v štandardnej forme pod fotografiami sa zobrazia až na stránke - po uložení a zobrazení konceptu či publikovaného blogpostu. Ak potrebuje popis alebo zdroj dodatočne zmeniť, označte v editore konkrétny obrázok a kliknite na ikonu Vložiť/Upraviť obrázok. Zobrazí sa formulár so skôr zapísanými hodnotami. Po ich zmene kliknite na OK a následne celý blogpost uložte.

Optimálne je vkladať obrázok do nového prázdneho odseku, obrázky obtekané textom nebudú dobre vyzerať na mobilných zariadeniach.

Každý bloger má na serveri k dispozícii vlastnú knižnicu (adresár) na obrázky. Veľkostný limit je max. 500 KB (0,5 MB)/obrázok, pri pokuse o nahratie väčšieho súboru sa zobrazí chybové hlásenie Neboli vybrané žiadne platné súbory. Prosíme neporušujte pri vkladaní obrázkov autorské práva tretích strán.

Vkladanie videí

Vkladanie (embedovanie) videí z portálu YouTube je veľmi jednoduché. No stránke videa, ktoré chcete vložiť, kliknite na Zdieľať a skopírujte si adresu videa v tvare youtu.be/nqkx_qERhOY. V texte blogpostu vytvorte nový prázdny odsek a v nástrojovom paneli textového editora kliknite na ponuku Vložiť/Vložiť video. Vložte skopírovanú URL z YouTube do políčka Cesta k obrázku. Stlačte OK, hotovo.

Takto vložené video bude fungovať aj na mobilných zariadeniach. Embedovaním YouTube videí, ktorých autori povolili zdieľanie embedovaním, neporušujete žiadne autorské práva. Podobným spôsobom ako videá z YouTube môžete do článkov embedovať aj videá z iných videoportálov, presný postup si však musíte zistiť a otestovať sami.

Čitateľské diskusie

Platí zásada, že bloger v čitateľských diskusiách pod článkami a blogpostmi na TREND.sk vystupuje pod vlastným menom (prezývka = meno a priezvisko, prípadne prezývka = názov blogu). Čitateľ má právo vedieť, že prípadnú polemiku s ním vedie autor blogpostu a nie anonymný návštevník.

Bloger nemá možnosť zakázať celú diskusiu ku konkrétnemu blogpostu. Výnimočne tak môže urobiť administrátor blogov na základe žiadosti blogera.

Bloger má možnosť skryť konkrétny príspevok v diskusii ku svojmu blogpostu pomocou funkcie Skryť, ktorá sa zobrazuje pri každom príspevku. Vidí ju len prihlásený bloger na svojom blogu.

Po skrytí príspevku sa namiesto jeho pôvodného obsahu zobrazí oznam Bloger sa rozhodol skryť tento komentár pre porušenie pravidiel diskusie. Z obsahu oznamu je zrejmé, v akom prípade je použitie funckie Skryť prípustné (prečítajte si úplné podmienky diskutovania na portáli TREND.sk). Skrytý príspevok je možné opätovne odkryť. Môže tak urobiť sám bloger alebo redakcia TREND.sk - ak usúdi, že príspevok neporušoval pravidlá.

Skrývanie a odkrývanie príspevkov odporúčame používať veľmi striedmo a len v odôvodnených prípadoch. Bloger by mal byť pripravený znášať kritiku aj mierne nad rámec bežných spoločenských zvyklostí.

Okrem skrývania príspevkom blogerom funguje v diskusiách aj systém označovania príspevkov za nevhodné čitateľmi. Ak viacero prihlásených používateľov TREND.sk označí príspevok za nevhodný, jeho obsah je automaticky nahradený oznámením o tom, že ho čitatelia označili za nevhodný. Aj taký príspevok si však môže každý návštevník individuálne odkryť a prečítať. Parametre automatického skrývania nevhodných príspevkov nastavuje redakcia TREND.sk. 

Odoberanie upozornení na nové diskusné príspevky je možné pomocou funkcie Odoberať/Zrušiť odber. Tá sa zobrazuje prihlásenému používateľovi (tzn. nielen blogerovi) pod každou diskusiou ku článku. Odoberanie si treba nastaviť pre každý blogpost zvlášť. Ak chce mať bloger prehľad o všetkých diskusných príspevkoch ku svojim postom, musí si ihneď po publikovaní zobraziť (zatiaľ pravdepodobne prázdnu) diskusiu k najnovšiemu blogpostu a kliknúť na odkaz Odoberať.

Úplné podmienky blogovania

Prečítajte si úplné podmienky blogovania na portáli TREND.sk.

Hlavný kontakt - redakcia

Tel.: (02) 32 153 111
Všetky emailové kontakty

Kontakt pre predplatiteľov

Eva Fráterová
Tel.: (02) 3215 3121-2
E-mail: trendpredplatne@newsandmedia.sk

Kontakty pre inzerentov

Všeobecné dopyty: inzercia@newsandmedia.sk

Ladislav Ollé, Head of B2B
+421 907 717 044, ladislav.olle@newsandmedia.sk

Miroslav Klimo, Digital Sales (Key Accounts)
+421 915 891 358, miroslav.klimo@newsandmedia.sk