Poradňa Finančné služby

DDP - stabilita

15.03.2009 | kecacik11

20 rokov som prispieval do DDP-stability ako zamestnanec firmy ktorá mala s nou dohodu, polovicku prispevku som platil ja polovucku firma, kedze som ukoncil pracovny pomer, poziadal som stabilitu o zrusenie a vyplatenie nasetrenych penazi. je to suma okolo 42000sk. Stabilita mi hned oznamila zapornu odpoved, že k peniazom sa nedostanem az po dovrseni 50tych rokoch aj to v splatkach. Na tento ucet momentalne neprispieva nik a peniaze su styri roky mrtve.Spoločnost DDP - stabilita mi kazdy rok z toho zraza nemale poplatky, pri poslednom vypise to  cinilo okolo 2000sk, ked to takto pojde do mojej 50tky co je este pat rokov mi na tomto ucte neostane nic. Ako by som sa mohol k mojim nasetrenym peniazom dostat?dakujem

 Pravidlá diskusie

 • 15.3.2009 / radik / Reagovať

  Táto časť finančného trhu je veľmi neprehľadná, preto by bolo vhodné vedieť, ktorý dávkový plán máte podpísaný. Zároveň, DDP prešli tranformáciou a mali by sa zmeniť po vzore DSS na investičné spoločnosti s jasnými pravidlami a fondami (a podľa toho, čo viem aj umožňujúc presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými DDP, pokiaľ Ste nespokojný zo službami, bolo by vhodné, kedy Ste prestúpil inam).

 • 16.3.2009 / Ondrej I. / Reagovať

  D. d. s. má nárok na poplatok za správu majetku doplnkového dôchodkového fondu maximálne do 3 % z hodnoty majetku dôchodkového fondu ročne. Táto výška odplaty za správu fondu musí byť uvedená v štatúte fondu tak, aby mal klient túto informáciu k dispozícii ešte pred vstupom do DDS. 2 000 Sk je viac ako 3 % a treba uvedený poplatok reklamovať(§ 35 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.).

  Od zmluvy je možné odstúpiť, odplata za odstúpenie od zmluvy je maximálne 20 % z hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o výplatu. Odstupné je klientovi vyplatené, ak požiada o ukončenie a výplatu z osobného účtu vo fáze sporenia a nesplnil podmienky na výplatu dôchodku alebo jednorazového vyrovnania – sporil menej ako 10 rokov, prípadne v deň ukončenia zmluvného vzťahu nedovŕšil vek 55 rokov. (§ 35 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z.).

  Dávky doplnkového dôchodku

  Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vypláca doživotný doplnkový dôchodok, dočasný doplnkový dôchodok, a jednorazové vyrovnanie alebo odstupné (§ 15 zákona č. 650/2004 Z. z.)
  Doplnkový starobný dôchodok
  Na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku musia byť splnené podmienky upravené zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení. Jednou z podmienok je trvanie DDS 10 rokov a druhou je minimálny vek na začatie výplaty doplnkového dôchodku – 55 rokov života. (Obdobie, keď klient pred transformáciou prispieval ako poistenec do doplnkového dôchodkového poistenia sa zarátava do 10 – ročného obdobia DDS). Ak sa sporiteľ dožije dôchodku, teda sa stane dôchodcom, považuje sa podmienka 10 – ročného trvania zmluvy za splnenú. (podľa § 16 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.)

  Doživotný doplnkový dôchodok
  Sporiteľ má po splnení podmienok na vyplatenie doplnkového dôchodku (vek 55 rokov a životnosť zmluvy minimálne 10 rokov) možnosť si v ľubovoľnej poisťovni kúpiť za nasporené finančné prostriedky doživotný dôchodok (§ 20 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.; § 43 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z.). Doživotný doplnkový dôchodok sa vypláca nepretržite do konca života sporiteľa. Jeho výška je závislá od veku začatia vyplácania dôchodku a od výšky sumy na osobnom účte sporiteľa DDS. Klient môže požiadať o vyplatenie jednorazového vyrovnania. Pri jednorazovom vyrovnaní mu môže byť vyplatených maximálne 50 % hodnoty účtu. Druhú časť, ktorá nesmie byť menšia ako 50 % hodnoty osobného účtu sporiteľa (podľa § 16 ods. 5 a 7 zákona č. 650/2004 Z. z.), musí použiť na zakúpenie si doživotného doplnkového dôchodku v poisťovni.

  Dočasný doplnkový dôchodok
  Doplnkový dočasný dôchodok je vyplácaný d. d. s. Po splnení podmienok (vek 55 rokov a životnosť zmluvy minimálne 10 rokov) d. d. s. prevedie majetok klienta s príspevkového doplnkového dôchodkového fondu na výplatný doplnkový dôchodkový fond. Dočasný doplnkový dôchodok sa vypláca v dohodnutej dobe, ktorá je minimálne päť rokov (podľa § 16 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z.). Výška dávky pri dočasnom doplnkovom dôchodku sa určí na základe výšky hodnoty osobného účtu klienta, jeho veku a dĺžky výplaty doplnkového dôchodku. Aj pri dočasnom doplnkovom dôchodku môže klient požiadať o vyplatenie jednorazového vyrovnania. V takomto prípade môže ako jednorazové vyrovnanie dostať do 25 % hodnoty svojho osobného účtu. Zvyšok, teda viac ako 75 % hodnoty osobného účtu je klientovi vyplácaný formou dočasného doplnkového dôchodku (podľa § 16 ods. 5 a 8 zákona č. 650/2004 Z. z.).
  Strata zamestnania
  Počas obdobia, keď je účastník nezamestnaný, môže prerušiť sporenie. Obdobie, keď účastník neprispieva na osobný účet v DDS sa nezapočítava do obdobia sporenia. Príspevky za obdobie, keď bol účastník nezamestnaný, môže spätne po dohode s d. d. s. doplatiť (jeho zamestnávateľ nemôže doplatiť príspevky za zamestnanca) a toto obdobie sa mu spätne započíta do obdobia platenia (podľa § 12 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z.).

  • 6.5.2009 / radgid / Reagovať

   Zdravim,

   Ja som v tej istej situacii, v DDP Stabilita som od r. 2003, mam splatenych 70 prispevkov z toho 50 ako samoplatca. Poplatky prevysuju vynosy, pytal som sa priamo pracovnikov DDP Stabilita na moznost odstupenia od zmluvy a vysku odstupneho a uviedol som, ze narok na vypovedanie a vyplatu mam sulade s §57 ods. 5 pism. c) zákona č. 650/2004 Z. z. "Účastnícka zmluva zaniká - vypovedaním účastníckej zmluvy účastníkom" a §19 zakona 650/2004 "sa odstupne vyplati v pripade, ze klient nesplnil podmienky vyplacania doplnkoveho starobneho dochodku alebo doplnkoveho vysluhoveho dochodku"

   Odpisali mi
   "vypoved zmluvy nema ziaden suvis s vyplacanim lubovolnej davky. Narok na davku vznika vo Vasom pripade, po zaplateni min. 12 prispevkov a dosiahnuti veku 50 rokov. Cize zmluvu mozete predcasnej vypovedat, ale narok na jej plnenie vzika, az po dodrzani uvedenych podmienok"

   Ja vsak nechem davky, ja chcem odstupne po vypovedi zmluvy. Mam teda narok na vyplatenie alebo nie?

   Dakujem za pomoc.

   R.

Vyberte si poradňu
Vyberte si tému